Ask
Websites Login

Answer 1


user icon Geo 2017-08-04

នៅពេលផែនដីធ្វើដំណើរជុំវិញព្រះអាទិត្យ ទិសនៃអ័ក្សរបស់វាពុំមានការប្រែប្រួលទេ គឺវាតែងតែចង្អុលទោផ្កាយប៉ូលខាងជើងជានិច្ច។

លទ្ធផលនៅរាល់រង្វិល់ជុំម្តងៗ គឺពេលខ្លះប៉ូលខាងជើងទ្រេតទៅរកព្រះអាទិត្យ ហើយពេលវាងាកចេញពីព្រះអាទិត្យ។ នៅពេលប៉ូលខាងជើងទ្រេតទៅរកព្រះអាទិត្យ អឌ្ឃគោលខាងជើងមានរយៈពេលថ្ងៃយូរជាងពេលយប់ ហើយនៅពេលប៉ូលខាងជើងងាកចេញពីព្រះអាទិត្យរយៈពេលថ្ងៃខ្លះជាងពេលយប់វិញ។


Comments

Login or Register to Share Login
×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login