Ask
Websites Login
ពីប្រធានបទៈវិចារណញ្ញាណ
ដោយ: ចំណេះដឹងទូទៅ ​ នៅ 2018-12-06

ដូចម្តេចដែលហៅថា វិចារណញ្ញាណ ?

By: ចំណេះដឹងទូទៅ on 2018-12-06
379 1 comments:0 0

Answer 1


user icon ចំណេះដឹងទូទៅ 2018-12-06

វិចារណញាណ ជាសត្តិពិសេសមានតែចចំពោះមនុស្ស ដែលអាចអោយភាវមនុស្សគិតជាគំនិតទូទៅ ឬជាបញ្ញត្តិអរូបីដោយមានភាសាជាជំនួស ។


Comments

Login or Register to Share Login
×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login