Ask
Websites Login

Answer 1


user icon ចំណេះដឹងទូទៅ 2019-02-11

សីលប្រាំក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាមានការវៀចាក៥យ៉ាង៖

សីលប្រាំមាន                      បកប្រែ

  • បាណាតិបាតា=          វៀរចាកការសម្លាប់ជីវីតសត្វ
  • អទិន្នាទានា=             វៀរចាកការលួចទ្រព្យរបស់គេ
  • កាមេសុ​មិច្ឆាចារា=       វៀរចាកការលួចកូនប្រពន្ធគេ
  • មុសាវាទា=               វៀរចាកការពោលពាក្យកុហក
  • សុរាមេរយមជ្ជប្បមាទដ្ឋានា=    វៀរចាកការផឹកទឹក ស្រវឹង សុរា ។


Comments

Login or Register to Share Login
×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login