Ask
Websites Login

Answer 1


user icon ប្រវត្តិវិទ្យា 2019-05-09

អំពីលទ្ធផលនិងវិបាកលើកំណែទម្រង់របស់បារាំងទៅលើវិស័យកសិកម្ម ៖

+ លទ្ធផល

  • កម្ពុជាជាមុខមាត់នៅលើឆាកអន្តរជាតិ
  • កម្ពុជាក្លាយទៅជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់នៅលើទីផ្សារ

+ ផលិតវិបាក

  • កសិករនៅជនបទក្លាយទៅជាកសិករស៊ីឈ្នួលគេ
  • ពួកអភិជនក្លាយទៅជាម្ចាស់ដី
  • កំណតរវាងអ្នកមាន និងអ្នកក្រ។​


Comments

Login or Register to Share Login
×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login