Ask
Websites Login

Answer 1


user icon វប្បធម៌ទូទៅ 2019-05-11

ប្រទេសទីម័រខាងកើត រួមមាន៖

ក. រាជធានី

 • ឌីលី

ខ. ខេត្ត

 • ខេត្តលីឃ្វៃកា
 • ខេត្តអៃលយូ
 • ខេត្តអៃណារ៉ូ
 • ខេត្តឡូស្បាឡូស
 • ខេត្តម៉ាណាទូតូ
 • ខេត្តម៉ាវប៊ីស៊ី
 • ខេត្តបាវកាវ
 • ខេត្តអឺមីរ៉ា
 • ខេត្តអែលីអូម៉ា
 • ខេត្តស៊ែម
 • ខេត្តវីគើស
 • ខេត្តប៉ានតេ ម៉ាចាស្បា
 • ខេត្តស៊ូអាយ ។


Comments

Login or Register to Share Login
×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login