Ask
Websites Login

Answer 1


user icon វប្បធម៌ទូទៅ 2019-05-11

ប្រទេសឥណ្ឌូណេស៊ីរួមមាន៖

ក. រាជធានី

 • ហ្សាកាតា

ខ. ខេត្ត

ខ.១. កោះស៊ូម៉ាត្រា

 • ខេត្តអាស៊ីស
 • ខេត្តរ៉ៃអូ
 • ខេត្តម៉ាឌិន
 • ខេត្តប៉ាដាន់
 • ខេត្តប៉ាលឹមបាង
 • ខេត្តបាំងគូលូ
 • ខេត្តត្រឡាំប៉ាង
 • ខេត្តបេលីទុង
 • ខេត្តចាំប៊ី
 • ខេត្តតានជួងពីណាង

ខ.២. កោះសាវ៉ា ( ជ្វា )

 • ខេត្តស៊ូរ៉ាបាយ៉ា
 • ខេត្តបានទៀង
 • ខេត្តយ៉ុងយ៉ាកាតា
 • ខេត្តសេម៉ារុំាង
 • ខេត្តបានឌុង

ខ.៣. កោះឡែស៊ើស៊ុនដា

 • ខេត្តបាលី
 • ខេត្តគូបាំង
 • ខេត្តម៉ាតារុំា

ខ.៤. កោះកាលីម៉ាន់តាន់

 • ខេត្តប៉ុនទីអាណាក់
 • ខេត្តបានចាម៉ាស៊ីន
 • ខេត្តប៉ាឡាំងការ៉ាយ៉ា
 • ខេត្តសាម៉ារីនដា

ខ.៥. កោះស៊ូឡាវេស៊ី

 • ខេត្តម៉ាណាឌូ
 • ខេត្តប៉ាលូ
 • ខេត្តហ្គូរ៉ុនតាឡូ
 • ខេត្តម៉ាមូហ្ស៊ូ
 • ខេត្តម៉ាកាហ្សា
 • ខេត្តគែនដាវី

ខ.៦. កោះម៉ាលូគូ

 • ខេត្តអាំប៊ុន
 • ខេត្តសូហ្វីហ្វី

ខ. ៧. កោះប៉ាពូថ្មី

 • ខេត្តម៉ាន់ណុករ៉ាវី
 • ខេត្តហ្សាចាពូរ៉ា ។​


Comments

Login or Register to Share Login
×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login