Ask
Websites Login

Answer 1


user icon វប្បធម៌ទូទៅ 2019-05-11

          ប្រទេសឡាវរួមមាន៖

ក. រាជធានី

 • វៀងចន្ទន៍

ខ. ខេត្ត

 • ខេត្តបូកែវ
 • ខេត្តហ៊ូអាផាន
 • ខេត្តខំាម៉ូអាន
 • ខេត្តហ្លួងណាំថា
 • ខេត្តអ៊ូឌូម៉ៃ
 • ខេត្តអាតាពូ
 • ខេត្តសៃយ៉ាប៊ូរី
 • ខេត្តបូលីគហាំស្សៃ
 • ខេត្តចំប៉ាសាក់
 • ខេត្តផុងសាលី
 • ខេត្តសាឡាវ៉ាន់
 • ខេត្តសាវ៉ានណាខេត្ត
 • ខេត្តអៀងឃួង
 • ខេត្តសេកុង ។


Comments

Login or Register to Share Login
×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login