Ask
Websites Login
ពីប្រធានបទៈយុទ្ធសាស្ត្រ ក្រសួងការងារ ទីផ្សារការងារ ការផ្សព្វផ្សាយ
ដោយ: SpecialExams ​ នៅ 2018-02-20

តើក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ មានវិធានការអ្វីខ្លះ សម្រាប់ពង្រឹងកិច្ចការខាងក្រោម?


កម្មវិធីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការពង្រឹងមូលដ្ឋានទិន្នន័យ និងប្រព័ន្ធព័ត៍មានទីផ្សារការងារ សំដៅធ្វើឱ្យព័ត៍មានទីផ្សារការងារជួយកាត់បន្ថយ ឬលុបបំបាត់គម្លាតរវាងតម្រូវការនិងការផ្គត់ផ្គង់ការងារ ដែលកើតចេញពីការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ និងភាពខុសគ្នានៃទីតាំងភូមិសាស្ត្រ។ ប្រព័ន្ធព័ត៍មានទីផ្សារការងារដែលដំណើរការល្អទាមទារឱ្យមានការប្រមូល ការវិភាគ ការចងក្រង និងការផ្សព្វផ្សាយស្ថិតិ ដែលតំណាងឱ្យថ្នាក់ជាតិនិងប្រភេទទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធឯទៀត។ គោលការណ៍នេះមានបំណងពង្រឹងដំណើរការសកម្មភាពនិងវិធានការ។
By: SpecialExams on 2018-02-20
255 1 comments:0 0

Answer 1


user icon SpecialExams 2018-02-20

ព័ត៍មានទីផ្សារការងារជួយកាត់បន្ថយឬលុបបំបាត់គម្លាតរវាងតម្រូវការ និងការផ្គត់ផ្គង់ការងារ ដែលកើតចេញពីការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញនិងភាពខុសគ្នានៃទីតាំងភូមិសាស្ត្រ។ ប្រព័ន្ធព័ត៍មានទីផ្សារការងារដែលដំណើរការល្អទាមទារឱ្យមានការប្រមូល ការវិភាគ ការចងក្រង និងការផ្សព្វផ្សាយស្ថិតិ ដែលតំណាងឱ្យថ្នាក់ជាតិ និងប្រភេទទិន្នន័យពាក់ព័ន្ធឯទៀត។ គោលការណ៍នេះមានបំណងពង្រឹងដំណើរការសកម្មភាពនិងវិធានការជាអាទិ៍៖

  • ធ្វើអង្គេតកម្លាំងពលកម្មឱ្យបានទៀងទាត់រៀងរាល់មួយឆ្នាំម្តង
  • ពង្រីកនិងពង្រឹងគុណភាពមូលដ្ឋានទិន្នន័យព័ត៍មានទីផ្សារការងារ
  • ពង្រីកនិងពង្រឹងគុណភាពមូលដ្ឋានទិន្នន័យព័ត៍មានទីផ្សារការងារ
  • ពង្រឹងការអនុវត្តបទដ្ឋានគតិយុត្តស្តីពីការប្រមួល និងចងក្រងព័ត៍មានទីផ្សារការងារជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធ
  • ធ្វើការវិភាគឱ្យបានទៀងទាត់រៀងរាល់មួយឆ្នាំម្តង ចំពោះព័ត៍មានទីផ្សារការងារ ដែលទទួលបានពីប្រភពទិន្នន័យថ្នាក់ជាតិ និងប្រភពផ្សេងៗទៀត
  • ផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលវិភាគទៅដល់ភាគី ដូចជាមន្ត្រីតាក់តែងគោលនយោបាយ អ្នកស្វែងរកការងារ និយោជក និងយុវជន...
  • ពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នទទួលបន្ទុកក្នុងការប្រមូលគ្រប់គ្រង និងវិភាកទិន្នន័យ។


Comments

Login or Register to Share Login
×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login