Ask
Websites Login

Answer 1


user icon Answer King 2018-03-06

ចែកជា ១៤ ជំពូក និង ១៣៩ មាត្រា និង ៦ ឧបសម្ព័ន

ឧបសម្ព័នទាំង ៦ ចែងអំពី៖

  1. ចែងអំពី ទង់ជាតិ
  2. ចែងអំពី ភ្លេងជាតិ (បទនគររាជ)
  3. ចែងអំពី សញ្ញាជាតិ (ព្រះសង្ខា)
  4. ចែងអំពី សច្ចប្រណិធាននៃព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
  5. ចែងអំពី សច្ចាប្រណិតធាននៃប្រធាន អនុប្រធាន និង សមាជិកនៃរដ្ឋសភា នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅចំពោះព្រះភ័ក្រ្តព្រះមហាក្សត្រ ព្រះភ័ក្រ្តនៃសម្តេចសង្ឃរាជ និង ទេព្តា រក្សាស្វេតច្ឆត្រ
  6. សច្ចាប្រណិធាននៃនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងសមាជិករារដ្ឋាភិបាល នៅចំពោះព្រះភ័ក្រ្តព្រះមហាក្សត្រ ព្រះភ័ក្រ្តនៃសម្តេចសង្ឃរាជ និង ទេព្តា រក្សាស្វេតច្ឆត្រ ។


Comments

Login or Register to Share Login
×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login