Ask
Websites Login
ពីប្រធានបទៈសាសនា
ដោយ: Chhai Uśâ ​ នៅ 2018-03-13

តើសាសនាធំៗលើពិភពលោកមានប៉ុន្មាន? អ្វីខ្លះ?

By: Chhai Uśâ on 2018-03-13
11174 1 comments:0 0

Answer 1


user icon Answer King 2018-03-13

សាសនាធំៗលើពិភពលោកមាន​ ៤គឺ ៖

  • សាសនាព្រះពុទ្ធ
  • សាសនាគ្រឹះ
  • សាសនាឥស្លាម
  • សាសនាហិណ្ឌូ ។


Comments

Login or Register to Share Login
×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login