Ask
Websites Login

Answer 1


user icon សីលធម៌ 2018-05-05

ការចាប់យកវិជ្ជាជីវៈខុសគ្នាបណ្តាលមកពីកត្តា ២យ៉ាងៈ

  • កត្តាវេទនា (ឧបនិស្ស័យ) ជានិស្សិយពីកំណើតដែលធ្វើឱ្យគេមានចិត្តស្រលាញ់ឯកទេសអ្វីមួយ។
  • កត្តាផលប្រយោជន៍ ឯកទេសណាផ្តល់ផលប្រយោជន៍ល្អប្រសើរ គេជ្រើសរើសយកឯកទេសហ្នឹង។


Comments

Login or Register to Share Login
×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login