Ask
Websites Login

Answer 1


user icon Phon 2018-06-11

ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច គឺចាដំណើរនៃការទាក់ទងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាតិ ជាមួយសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិ ជាពិសេសជាមួយប្រទេសជិតខាង ប្រទេសក្នុងតំបន់ ប្រទេសនានាលើពិភពលោក និងអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀត។


Comments

Login or Register to Share Login
×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login