Ask
Websites Login

Answer 1


user icon ជីវៈវិទ្យា 2018-07-13

ព័តមានផ្នែកវិញ្ញាណ និងចលករ ឆ្លងកាត់ពីខួរក្បាលទៅផ្នែកផ្សេងៗទៀត​នៃសារពាង្គកាយ តាមរយះខួរឆ្អឹងខ្នង​ ។ ម្យ៉ាងទៀតសរសៃប្រសាទវិញ្ញាណនាំ និងចលករទាំងអស់​ ដែលស្ថិតក្រោមកញ្ចឹងក ត្រូវតែឆ្លងកាត់ខួរឆ្អឹងខ្នងទៅកាន់ខួរក្បាល ។


Comments

Login or Register to Share Login
×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login