Ask
Websites Login

Answer 1


user icon ប្រវត្តិវិទ្យា 2018-07-14

ប្រជាជនកម្ពុជាចែកជាវណ្ណៈ គឺ ៖

ប្រជាជនមូលដ្ឋាន ឬប្រជាជនចាស់ គឺប្រជាជននៅតាមជនបទ ( មុនថ្ងៃទី ១៧ មេសា ១៩៧៥ ) ។ ចែកជាពីរ

  • ប្រជាជនពេញសិទ្ធិ ៖ ប្រជាជនដែលគ្មានសាច់ញាតិធ្វើក្នុងរបបលន់ នល់ (មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតឲ្យគេបោះឆ្នោត ជាប្រធានសហករណ៍ ប្រធានកងផ្សេងៗ) ។
  • ប្រជាជនត្រៀម ៖ ប្រជាជនដែលមានសាច់ញាតិធ្វើការក្នុងរបបលន់ នល់ ។

ប្រជាជនថ្មី ឬប្រជាជន ១៧មេសា គឺប្រជាជនដែលជម្លៀសចេញពីទីក្រុង ឬទីប្រជុំជននានា ។


Comments

Login or Register to Share Login
×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login