Ask
Websites Login
ពីប្រធានបទៈដី ធម្មជាតិ
ដោយ: ផែនដីវិទ្យា ​ នៅ 2017-07-28

តើដីជាអ្វី?

By: ផែនដីវិទ្យា on 2017-07-28
4824 1 comments:0 0

Answer 1


user icon ផែនដីវិទ្យា 2017-07-28

ដី គឺជាល្បាយនៃខ្យល់ ទឹក អំបិលខនិជ សារធាតុខនិជ បានមកពីសំណឹក រូបធាតុសរីរាង្គ និងសារពាង្គកាយរស់។


Comments

Login or Register to Share Login
×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login