Ask
Websites Login

ប្រធានគេថា “ការចេះ រូបរួមសាមគ្គី របែងទទួលបាន ជោគជ័យ “។ ផ្ទុយទៅវិញការបែកបាក់សាមគ្គីនោះ នឹងទទួលបរាជ័យ។ តើនាល់ទាំងពីរនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេច? ចូរពន្យល់ដោយល័យកអំណះអំណាងមកបញ្ជាក់។


    សេចក្តីអធិប្បាយ៖  មនុស្សម្នាក់ៗមិនអាចរស់នៅតែឯកឯងបានទេ។យើងត្រូវការរស់នៅក្នុងសង្គមមួយដោយមានការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនិងការងារក្នុងសង្គមផងដែរ។ហើយការងារទាំងអស់នោះក៏មិនប្រាកដថាត្រូវធ្វើតែឯកឯងជានិច្ចនោះទេ គឺត្រូវមានការចូលរួមការងារជា​ក្រមឬជា​ពួកជាដើម។ ទន្ទឹមនឹងនោះការងារជាក្រុម ត្រូវទាមទារឲ្យមានការចូលរួមសហ

មានមតិខ្លះយល់ថា "ការងារសុច្ចរិតជាបំណងប្រាថ្នា របស់មនុស្សទូទៅ" ។ ចូរពន្យល់ដោយលើកយកអំណះអំណាងក្នុងរឿងព្រះអាទិត្យថ្មីរះលើផែនដីចាស់ និងរឿង ថៅកែចិត្តចោរមកបញ្ជាក់ ។


   សេចក្ដីពន្យល់៖  តាមរយៈស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍រឿង ព្រះអាទិត្យថ្មីរះលើផែនដីចាស់ និងរឿងថៅកែចិត្តចោរ អ្នកនិពន្ធបានបង្ហាញឲ្យយើងអ្នកសិក្សាឃើញថា ការងាររបស់មនុស្សដែលកំពុងធ្វើ ឬ បានធ្វើហើយនោះ ជាការងារត្រឹម ត្រូវ ផងនិងមិនត្រឹម ត្រូវផង។ តែធម្មជាតិនៃមនុស្សគឺភាគច្រើនស្រឡាញ់ពេញចិត្តប្រាថ្នាចង់បានតែការងារសុចរិតត្រឹម

ចូរកំណត់និយមន័យ “ភាពចំនាស់នៃប្រជាជន” ។ ភាពចំនាស់ប្រជាជនជប៉ុននាំមកនូវអ្វីខ្លះចំពោះសេដ្ឋកិច្ច ?

ចម្លើយពី History

ភាពចំនាស់នៃប្រជាជន ជាបន្ទុកដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន ដែលត្រូវចិញ្ចឹមមនុស្សចាស់ដ៏ច្រើន និងនាំឲ្យមានតំហយចុះនៃប្រជាជនសកម្ម ។

តើអ្វីជាការលំបាក នៃមជ្ឈមណ្ឌលធម្មជាតិនៅប្រទេសជប៉ុន ?

ចម្លើយពី History

គឺ ៖ គ្រោះធម្មជាតិញឹកញាប់ដូចជា រញ្ជួយដី បន្ទុះភ្នំភ្លើង ខ្យល់ព្យុះ បំណាក់ស្រុតបាតសមុទ្រ រលករញ្ជួយសមុទ្រ សម្បូរភ្នំ  ផ្ទៃដីទំនាបតូចចង្អៀត(១៦%) ខ្សត់ធនធានរ៉ែ ។

user icon
History
នៅ 2018/08/15
សួរអំពី៖ជប៉ុន ស្ថិត ផ្ទៃដី ប្រជាជន

ប្រទេសជប៉ុនស្ថិតនៅភូមិភាគណានៃពិភពលោក ? មានផ្ទៃដីប៉ុន្មាន ? ប្រជាជនឆ្នាំ ២០០០ មានប៉ុន្មាន ? ចំណាត់ថ្នាក់ទីប៉ុន្មានលើពិភពលោក ? ហើយធំជាងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្មានដង ?

ចម្លើយពី History

ប្រទេសជប៉ុនស្ថិតនៅភូមិភាគអាស៊ីបូព៍ា មានផ្ទៃដី ៣៧៧ ៨២៩គីឡូម៉ែត្រ ធំជាងប្រទេសកម្ពុជា ២ដង និងមានប្រជាជន ១២៦លាននាក់ (ឆ្នាំ២០០) ជាចំណាត់ថ្នាក់ទី លើពិភពលោកបន្ទាប់ពី ចិន ឥណ្ឌា សហរដ្ឋអាមេរិក ឥណ្ឌានេស៊ី ប្រេស៊ីល និងប៉ាគីស្ថាន ។

user icon
History
នៅ 2018/08/15
សួរអំពី៖ផលិតផល នេសាទ ជប៉ុន

ជប៉ុនជាប្រទេសដែលជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី២ លើពិភពលោក ខាងផ្នែកផលិតផលនេសាទ ។ ចុះហេតុអ្វី បានជាផលិតផលនេសាទរបស់ប្រទេសនេះ មិនអាចបំពេញតម្រូវការបានគ្រប់គ្រាន់ សម្រាប់ប្រជាជនទៅវិញ ?

ចម្លើយពី History

ពីព្រោះ ៖

•   ជនជាតិជប៉ុន ចូលចិត្តត្រីសមុទ្រជាអាហារ ( ចូលចិត្តជាងគេលើពិភពលោក )

•   ដែនដីនេសាទចេះតែរួមតូច ។

សហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសជប៉ុនប្រកាន់យកសេដ្ឋកិច្ចមូលធននិយមដូចគ្នាតែមូលធននិយមទាំង២ មានចរឹកលក្ខណៈពិសេសរបស់ខ្លួន ។ ចូរបង្ហាញពីចរឹកលក្ខណៈពិសេសៗ នៃរបបសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសនីមួយៗ ។

ចម្លើយពី History

ទាំងសហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសជប៉ុនសុទ្ធសឹងគោរពតាមគោលការណ៍ នៃសេដ្ឋកិច្ចមូលធននិយមទាំងអស់គ្នាពោលគឺ ៖

•   កម្មសិទ្ធិឯកជននៃមធ្យោបាយផលិតកម្ម

•  សហគ្រាសសេរី

•  ប្រកួតប្រជែងសេរី ។ តែក្នុងការអនុវត្ត ប្រទេសនីមួយៗ មានចរឹកលក្ខណៈពិសេសរៀងៗខ្លួនគឺ ៖

+នៅក្នុងសហគ្រាសធំៗ បង្ហាញពីចរឹកលក្ខណៈនៃប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលេបត្របាក់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម បើទោះបីមានសហភាពបង្កើតរបៀបថ្មីក៏ដោយ ក៏គេមិនអាចគេចផុតពីការលេបសហគ្រាសធំៗ ដែលមានធនធានដ៏ធំសំបើមបានឡើយ ។ ក្នុងបញ្ហានេះរដ្ឋាភិបាលមិនលូកលាន់រឿងសេដ្ឋកិច្ចឯកជនទេ បើមានលុះត្រាតែប្រទេសជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច ។

+នៅប្រទេសជប៉ុនវិញ សហគ្រាសធំៗ មិនលេបសហគ្រាសសមមធ្យម ឬតូចទេ ទោះបីគេមានសមត្ថភាពលេបត្របាក់ក៏ដោយ ។ នេះបញ្ជាក់ពីលក្ខណៈពិសេសរបស់មូលធននិយមជប៉ុន ។ គូប្រកួតទាំង២ គឺសហគ្រាសធុនធំ ធុនតូច និងមធ្យម រក្សាភាពប្រកួតប្រជែងគ្នា ជារឿងរហូតបែបនេះគេឲ្យឈ្មោះថា “សេដ្ឋកិច្ចទ្ធិកនិយម” ។ នៅប្រទេសជប៉ុនសហគ្រាសធនតូច និងមធ្យម ផលិតទំនិញបម្រើសហគ្រាសធុនធំ ហើយសហគ្រាសធុនធំ ជាអ្នកទិញ និងជាធនាគារិក នៃសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ។ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការណ៍សេដ្ឋកិច្ចដ៏ល្អនេះ ធ្វើឲ្យជប៉ុនដណ្តើមបានទីផ្សារក្នុងពិភពលោក ។ ម៉្យាងទៀតរដ្ឋាភិបាល (ក្រសួងឩស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មក្រៅប្រទេស ) សហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធិជាមួយនិងសហគ្រាសទាំងអស់ រួមជាមួយនិងកម្មករជប៉ុនផង ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច ។ គេកម្រឃើញមានបាតុកម្ម ឬកូដកម្មករណាស់តែគេប្រទះឃើញកម្មករជប៉ុនធ្វើការលើសម៉ោង ដោយមិនគិតកម្រៃ ។

First 1 2 3 4 ... Next Last
×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login