Ask
Websites Login
user icon
Scholarships
នៅ 2019-01-10

Brunei Darussalam Scholarship on Enhancing Professional Communication Skills for ASEAN 209


UBD-FPT Global Center

Vietnam

Short Course

Deadline: 2019-01-18

631 0 1
user icon
Scholarships
នៅ 2019-01-10

Teacher training students in Japan 2019


University in Japan

Japan

Exchange Program

Deadline: 2019-01-29

215 0 2
user icon
Scholarships
នៅ 2019-01-03

Scholarship 2019 - 2020 Shaanxi Normal University for International Student


Shaanxi Normal University

China

Master/Doctor or PhD

Deadline: 2019-04-10

233 0 2
user icon
Help
នៅ 2018-07-13
អត្ថបទអំពី៖ប្តូរលេខសំងាត់ khsearch.com help

Sponsored

របៀប login នៅពេលបាត់លេខសំងាត់


ដើម្បី login យើងត្រូវ៖ ១.ចូលទៅកាន់ http://www.khsearch.com/account-recovery ឬចុចលើ "forget" ដូចរូបខាងក្រោម៖ ២.បញ្ចូល អ៉ីមែលដែលអ្នកធ្លាប់បានចុះឈ្មោះពីមុនដូចរូប បន្ទាប់មកចុចលើ "Confirm Now" បន្ទាប់មក អ្នកនឹងឃើញដូចរូបខាងក្រោម៖
569 0 comments:1 4

តើច្បាប់ស្តីពីគោលការណ៍ទូទៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះអាស៊ានបានចែងយ៉ាងដូចម្តេច?

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

គោលការណ៍ទូទៅក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះរបស់អាស៊ាន ៖

 • រដ្ឋសមាជិកអាស៊ាន ត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយជម្លោះទាំងឡាយ ដោយសន្តិវិធីឱ្យទាន់ពេលវេលាតាមរយៈកិច្ចសន្យា ការប្រឹក្សាយោបល់និងចរចា ។
 • អាស៊ានត្រូវរក្សា និងបង្កើតយន្តការដោះស្រាយជម្លោះលើគ្រប់វិស័យនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិ ការរបស់ខ្លួន ។

តើច្បាប់ស្តីពីគោលការណ៍ទូទៅអំពីថវិកានិងហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ានបានចែងយ៉ាងដូចម្តេច ?

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

គោលការណ៍ទូទៅអំពីថវិកា និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់អាស៊ានគឺ ៖

 • អាស៊ានត្រូវបង្កើតវិធានហិរញ្ញវត្ថុ និងនីតិវិធីដោយអនុលោមទៅតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ។
 • អាស៊ានត្រូវត្រួតពិនិត្យមើលគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ ការអនុវត្ត និងបទបញ្ជា ថវិកា ។
 • គណនីហិរញ្ញវត្ថុត្រូវស្ថិតនៅក្រោមសវនកម្មផ្ទៃក្នុង និងមកពីខាងក្រៅ ។

តើច្បាប់ស្តីអំពីការអនុវត្តទំនាក់ទំនងក្រៅតំបន់របស់អាស៊ានបានចែងដូចម្តេច ?

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

ច្បាប់ស្តីអំពីការអនុវត្តទំនាក់ទំនងក្រៅតំបន់របស់អាស៊ានបានចែងដូចជា ៖

 • អាស៊ានត្រូវអភិវឌ្ឍទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាព និងកិច្ចសន្ទនាដែលបានផ្តល់ផលប្រយោជន៍ទៅវិញទៅមកក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងជាដៃគូជាមួយបណ្តាប្រទេស និងអនុតំបន់ និងអង្គការអន្តរជាតិ និងស្ថាប័នដទៃទៀត ។
 • ទំនាក់ទំនងក្រៅតំបន់របស់អាស៊ានត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នូវគោលបំនងទាំងឡាយ ដែលមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញនេះ ។
 • អាស៊ានត្រូវតែជាកម្លាំងនាំមុខជាចម្បងមួយនៅក្នុងការរៀបចំតំបន់ដែលខ្លួនផ្តួចផ្តើម និងរក្សា ភាពជាស្នូលរបស់ខ្លួនក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ និងការកសាងសហគមន៍ ។
 • ក្នុងការអនុវត្តទំនាក់ទំនងក្រៅតំបន់អាស៊ាន រដ្ឋសមាជិកត្រូវសម្របសម្រួល និងខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍជំហររួម និងធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាលើមូលដ្ឋាននៃឯកភាព និងសាមគ្គីភាព ។
 • ទិសដៅគោលនយោបាយជាយុទ្ធសាស្រ្តនៃទំនាក់ទំនងក្រៅតំបន់អាស៊ានត្រូវបានដាក់ចេញដោយកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានតាមអនុសាសន៍របស់កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាន ។
 • កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានធានាឱ្យមានភាពស្របគ្នា និងភាពរលូនក្នុងការអនុវត្តទំនាក់ទំនងក្រៅតំបន់អាស៊ាន ។
 • អាស៊ានអាចសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយបណ្តាប្រទេស ឬអនុតំបន់ តំបន់ និងអង្គការអន្តរជាតិ និងស្ថាប័នទាំងឡាយបាន ។ និតិវិធីនៃការសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបញ្ញាត្តិដោយក្រុមប្រឹក្សាសម្របសម្រួលអាស៊ាន ដោយមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសហគមន៍ ។
user icon
គណនេយ្យ
នៅ 2019-04-26
សួរអំពី៖ទ្រព្យ អរូបី

តើអ្វីទៅជាទ្រព្យអរូបី ?

ចម្លើយពី គណនេយ្យ

ទ្រព្យមួយចំនួនមានលក្ខណៈ ជាអរូបី ។ គេប្រើពាក្យ (Amortization) ដើម្បីលប់វាឲ្យទៅជាការចំណាយ ។

+ កេរ្តិ៍ឈ្មោះ តម្លៃបច្ចុប្បន្ននៃកំរៃនាអនាគតដែលលើសពីចំណូលជាក់លាក់ធម្មតាដែលបណ្តាលមកពីកត្តាខ្លះដូចជាទំនាក់ទំនងឲ្យអតិថិជនចូលចិត្តចំណាត់ការល្អ ប្រសិទ្ធភាពនៃឧស្សាហកម្មហើយមិនសូវមានគេប្រជែង ។

 • ប៉ាតង់ គឺជាសិទ្ធដែលផ្តល់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងការផលិត ឬលក់ផលិតផលពិសេស ។
 • សញ្ញាណពាណិកម្ម គឺជាសញ្ញាដែលគេប្រើសម្រាប់ផលិតផលមួយ ឬក្រុមមួយនៃផលិតផល ។
 • ច្បាប់រកស៊ីផ្តាច់មុខ គឺជាសិទ្ធដែលផ្តល់ដោយក្រុមហ៊ុន ឬអង្គការរដ្ឋាភិបាលឲ្យចាត់ការប្រភេទជំនួញមួយជាក់លាក់ក្នុងតំបន់មួយ ។
 • សិទ្ធិចម្លង គឺជាសិទ្ធិដែលរដ្ឋាភិបាលផ្តល់ឲ្យដើម្បីការពារការផលិតផល ឬការលក់សម្ភារៈ សិល្បៈ ឬអក្សរសាស្រ្តសម្រាប់មួយជីវិតនៃអ្នកបង្កើត ហើយថែម៥០ឆ្នាំទៀត ។
user icon
គណនេយ្យ
នៅ 2019-04-26
សួរអំពី៖ធនធាន ធម្មជាតិ

តើអ្វីទៅជាធនធានធម្មជាតិ ?

ចម្លើយពី គណនេយ្យ

ធនធានធម្មជាតិ គឺជារ៉ែមិនមានរំលស់តែវាត្រូវបន្ថយ ។ ឧទាហរណ៍រ៉ែប្រេងកាតមួយកន្លែងថ្លៃ $ 10,500,000 ។ គេពឹងថារ៉ែនេះអាចឲ្យផល 10 លានតោន ហើយកាកសំណល់មានតម្លៃ $500,000 ។ បើយើងបានចំរ៉ាញ់យក 2 លានតោន​ហើយក្នុងឆ្នាំទីមួយ គេគួរកត់ត្រាការន្ថយដូចខាងក្រោមនេះ ៖

            ចំណាយបន្ថយរ៉ែ.......................................................... 2,000,000

                        ការបន្ថយបន្ថែមរ៉ែ............................................                    2,000,000

ក្នុងតារាងតុល្យការផ្នែកអចលនទ្រព្យ ៖

រ៉ែកម្មសិទ្ធ.................................................................... 10,500,000

បន្ថយ ការបន្ថយបន្ថែមរ៉ែ.............................................. 2,000,000               8,500,000

ចំណាយបន្ថយរ៉ែអាចចាត់ថាមានលក្ខណៈដូចជាគណនីទិញដែរ ។

តើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អាស៊ានស្តីពីតំបន់សន្តិភាព សេរីភាព និងអព្យាក្រឹត របស់អាស៊ានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណា ? នៅទីណា ?

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អាស៊ានស្តីពីតំបន់សន្តិភាព សេរីភាព និងអព្យាក្រឹត របស់អាស៊ានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងកូឡាឡាំពូ នៅថ្ងៃ២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧១ ។

តើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អាស៊ានស្តីពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃខែឆ្នាំណា ? នៅទីណា ?

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អាស៊ានស្តីពីសមុទ្រចិនខាងត្បូងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ១៩៩២ ។ នៅទីក្រុងម៉ានីល ។

តើវេទិកាតំបន់អាស៊ានធ្វើឡើងនៅទីណា ? ថ្ងៃខែឆ្នាំណា ?

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

វេទិកាតំបន់អាស៊ានធ្វើឡើងនៅទីក្រុងបង់ដាសេរីបេហ្កាវ៉ាន់ នៅថ្ងៃទី០១ សីហា ១៩៩៥ ។

តើទស្សនៈវិស័យអាស៊ានឆ្នាំ២០២០ធ្វើឡើងនៅទីណា ? ថ្ងៃខែឆ្នាំណា ?

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

ទស្សនៈវិស័យអាស៊ានឆ្នាំ២០២០ធ្វើឡើងនៅកូឡាឡាំពូ ថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៩៧ ។

តើសេចក្តីប្រកាសអាស៊ាន២០០១ ស្តីពីសកម្មភាពរួមគ្នាដើម្បីប្រឆាំងអំពើភារវកម្មធ្វើឡើងនៅទីណា ? ថ្ងៃខែឆ្នាំណា ?

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

សេចក្តីប្រកាសអាស៊ាន២០០១ ស្តីពីសកម្មភាពរួមគ្នាដើម្បីប្រឆាំងអំពើភារវកម្មធ្វើឡើងនៅប្រទេសព្រុយនេ ដារូស្សាឡឹម នៅថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០០១ ។

×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login