Ask
Websites Login
user icon
Help
នៅ 2018/07/13
អត្ថបទអំពី៖registration khsearch.com login

Sponsored

របៀបបង្កើតគណនីនៅក្នុង khsearch.com?


របៀបបង្កើតគណនីនៅក្នុង khsearch.comៈ  ១.ចូលទៅកាន់ http://www.khsearch.com/register ២.បញ្ចូល ឈ្មោះ, អ៉ីម៉ែល, លេខសំងាត់ និង លេខកូដសុវត្តិភាព រួចចុច "Register Now" ឧទាហរណ៍៖ ៣.ចុងក្រោយអ្នកត្រូវតែចូលទៅក្នុងអ៉ីម៉ែលរបស់អ្នកដើម្បីយកលេខកូដមកមកបញ្ជាក់៖  
649 0 comments:1 1
user icon
Visal-Voeuk
នៅ 2018/09/20
សួរអំពី៖សង្គម

តើលោកអ្នកគិតថា លោកអ្នកអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីអោយសង្គមជាតិដែលយើងកំពុងរស់នៅ មានភាពប្រសើឡើងជាងមុន?


មនុស្សដែលរស់នៅសឹងតែគ្រប់សម័យកាលបានគិថាសង្គមដែលខ្លួនឯងកំពុងរស់នៅគឺឺអាក្រក់ហើយត្រូវការការផ្លាស់ប្តូរ ប៉ុន្តែនោះគឺជានិន្នាការធម្មតារបស់មនុស្សទេ។ ជាទូទៅនៅពេលដែរយើងគិតអំពីបញ្ហាណាមួយនោះយើងតែងតែស្វែងរកអ្នកដែលយើងអាចបន្ទោសបាន ប៉ុន្តែអ្នកដែលមានប្រាជ្ញាវិញគឺស្វែងរកតែពីដំណោះស្រាយប៉ុណ្ណោះ។ យើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាផ្នែកមួយនៃសង្គមជាតិ ហើយសង្គមជាតិយើងអាចល្អប្រសើរឡើងជាងមុននោះគឺអាស្រ័យលើយើងទាំងអស់គ្នា មិនមែនតែលើមនុស្សតែម្នាក់ណានោះទេ។ យើងមានអំណាចនៅក្នុងការធ្វើអោយសង្គមជាតិយើងរីកចម្រើនទាំងអស់គ្នា តែ"តើយើគួរធ្វើវាដោយរបៀបណា?" នោះជាសំណួរសម្ខាន់ជាង "តើគាត់នោះគួរតែផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងដូចម្តេច?"។
302 1 comments:0 0
ចម្លើយពី Hok Heng

យើងមិនអាចកែប្រែទិសដៅនៃខ្យល់បានទេ តែយើងអាចបង្វែរក្បូនដើម្បីដូរទិសដៅទៅកន្លឯងដែលយើងចង់ទៅ។ វាហាក់ដូចជារឿងពិបានឬមិនអាចទៅរួចបាន ក្នុងការកែប្រែមនុស្សដែលមិនមានបំណងកែប្រែ តែយើងអាចកែប្រែខ្លួនយើងដើរទៅតាមមាគា៌ដែលយើងគិតថាវាល្អ ដូចនេះហើយដើម្បីធ្វើអោយសង្គមកាន់តែប្រសើរឡើង អ្វីៗទាំងអស់គឺចាប់ខ្លួនយើងម្នាក់ៗ។

user icon
ចំណេះដឹងទូទៅ
នៅ 2018/10/16
សួរអំពី៖រូបារម្មណ៍

តើរូបារម្មណ៍មានប៉ុន្មានប្រភេទ?អ្វីខ្លះ?

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

 

រូបារម្មណ៍មានពីរប្រភេទរូមមាន ៖

    ក.រូបារម្មណ៍ក្នុងអត្ថបទកំណាព្យ

   ខ.រូបារម្មណ៍ក្នុងការតែងនិពន្ធ ។

user icon
ចំណេះដឹងទូទៅ
នៅ 2018/10/16
សួរអំពី៖សិល្បារម្មណ៏

តើអ្វីទៅហៅថាសិល្បារម្មណ៏?

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

សិល្បារម្មណ>សិល្បះ+អារម្មណ៏៖

ក. សិល្បះ គឺសម្តៅទៅលើអ្វីដែលមានសោភណស្រស់ស្អាត រស់រវើក មានភាពទាក់ទាញ ។ល។

ខ. អារម្មណ៏ គឺសម្តៅទៅលើការប្រើក្រសែចិត្តឲ្យនឹកគឹតទៅដល់អ្វីមួយ ដែលចក្ខុពុំបានឃើញដោយល់

ផ្ទាល់ ។

          ដូចនេះសិល្បារម្មណ៏គឺជាការប្រើក្រសែចិត្តនឹកគិតទៅដល់រឿងអ្វីមួយ ដែលមានលក្ខណះសិល្បះ។

          ក្នុងវិស័យនេះសិល្យ៍វិទ្យា សិល្បារម្មណ៏គឺកើតចេញពីការប៉ះទង្កិចរវាងប្រធានវិស័យ ជាមួយនឹងវត្ថុវិស័យ ហើយបងកើតជាលក្ខណះសិល្បះដែលក្នុងនោះ មានដូចជាភាពសប្បាយរីករាយសេចក្តីសោក ភាពរំភើប ការឈឺចាប់ កម្សត់ ព្រាត់ប្រាស់ ហៀរទឹកមាត់ជាដើម ។

តើអ្វីជាកម្មវត្ថុនៃការសិក្សាសិល្ប៍វិទ្យា?

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

កម្មវត្ថុនៃការសិក្សាសិល្ប៍វិទ្យារួមមាន ៖

 

            តាមធម្មតារាល់វិទ្យាសាស្ត្រទាំងឡាយ សិទ្ធតែមានកម្មវត្ថុសិក្សារបស់ខ្លួនចាប់ពី២ឡើងទៅចំណែកឯកម្មវត្ថុសិក្សាសិល្យ៍វិទ្យា ក៏មានច្រើនដែរអាស្រ័យទៅតាមបរិបទ។

ក.ទស្សនះលោកកង់( Kant )

        សិល្យ៍វិទ្យាមានកម្មវត្ថុសិក្សាទៅលើលក្ខណះសិល្បះដែលប្រកបដោយជំនក់ចិត្ត។

ខ.ទស្សនះលោក អេហ្គែល( Agel )

          សិល្យ៍វិទ្យា គឺសម្ដៅលើសោភណរូប ។ អ្វីៗដែលពាក់ពន័្ទទៅ នឹងសិល្បះ គឺជាកម្មវត្ថុរបស់សិល្យវិទ្យា។

គ.ទស្សនះលោកឈើនីសេវស្គី( Tchent Shevsky )

          សិល្យ៍វិទ្យាមានកម្មត្ថុសិក្សាអំពីទំនាក់ទំនងសិល្បះនិងតថភាពសង្គម។

ឃ.ទស្សនះលោកបែលីនស្គី( Belinsky )

          កម្មវត្ថុសិល្យ៍វិទ្យា គឺជាសិល្យ៍ដ៏ឧត្តមទាំងមនុស្សទាំងវត្ថុអរូបីនិងរូបី។

          ទោះបីជាមានអំណះអំណាងផ្សេងៗគ្នានៅលើកម្មវត្ថុសិល្យ៍វិទ្យាក៏ដោយក៏យើងអាចកំណត់បាននូវកម្មវត្ថុ៣យ៉ាងសំខាន់ៗរួមមាន៖

          ទី១. ប្រធានវិស័យ

          ២. វត្ថុវិស័យ

          ៣. សិល្បះ ។

សម្គាល់

          ប្រធានវិស័យ សម្តៅលើអ្នកមាន អ្នកស្តាប់ អ្នកទស្សនា ។ ប្រធានវិស័យប្រែប្រួលទៅតាមកម្រិតយល់ដឹងរបស់មនុស្សទៅលើវត្ថុវិស័យ។

          វត្ថុវិស័យ ពោលគឺវត្ថុដែលយើងអាចមើលឃើញដោយចក្ខុ។ក្នុងអក្សរសិល្ប៍អត្ថបទរឿងគឺជាវត្ថុវិស័យ ។

          សិល្បះ គឺអ្វីៗស្តែងចេញមកតាមរយះកាយវិការជារូបភាពផ្សេងៗធ្វើឲ្យកើតជាអ្វីមួយ។

user icon
ចំណេះដឹងទូទៅ
នៅ 2018/10/16
សួរអំពី៖សិល្យ៍វិទ្យា

ដូចម្ដេចដែលហៅថាសិល្យ៍វិទ្យា?

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

​      និយមន័យសិល្យ៍វិទ្យារួមមាន៖

សិល្យ៍វិទ្យា គឺជាផ្នែកមួយនៃទស្សនវិជ្ជាសិល្បះដែលកើតចេញតាមរយះអារម្មណ៏ ហើយធ្វើការបកស្រាយតាមលក្ខណះសិល្បះ ។ ឬសិល្យ៍វិទ្យា គឺជាការសិក្សាពីសិល្បះដែលមានោឡើងតាមរយះអារម្មណ៏ កាពិចារណារកហេតុផលក្នុងលក្ខណះសិល្បះ និងដោះស្រាយតាមលក្ខណះសិល្បះ ។ ឬសិល្ប៍វិទ្យា គឺជាផ្នែកមួយនៃទស្សនវិជ្ជាសិល្បះដែលស្តែងចេញតាមរយះរូបបារម្មណ៍។

ចូរនិយាយអំពីប្រវត្តិសិល្ប៍វិទ្យា ?

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

និយាយអំពីប្រវត្តិសិល្យ៍វិទ្យា ៖

សិល្យ៍វិទ្យា​  មានប្រវត្តិតាំងពីយូរលង់ណាស់មកហើយដែលភាសាក្រិចហៅថា “Aesthikos” ដែលជាផ្នែកមួយនៃទស្សនវិជ្ជាបែបសិល្បះ។

          តាមទស្សនរបស់លោក​ អាបូមកាតិន ជាទស្សនវិទូអាលឺមង់នៅឆ្នាំ១៧៥០គាត់បានសរសេរនៅក្នុងសៀវភៅសិល្ប៍វិទ្យាភាក១និង២ថា “សិល្ប៍វិទ្យា គឺជាការរួមបញ្ចូលរវាងអភិសមាចារ្យវិទ្យានិងតក្តវិទ្យា “។

សម្គាល់

   អភិសមាចារ្យវិទ្យា សិក្សាអំពីសីលធម៌ ។ ត្តកវិទ្យា សិក្សាពីភាពត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់។

user icon
Pharith
នៅ 2018/10/16

វិធាន?

First 1 2 3 4 ... Next Last
×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login