Ask
Websites Login
user icon
Scholarships
នៅ 2019-01-10

Brunei Darussalam Scholarship on Enhancing Professional Communication Skills for ASEAN 209


UBD-FPT Global Center

Vietnam

Short Course

Deadline: 2019-01-18

95 0 0
user icon
Scholarships
នៅ 2019-01-10

Teacher training students in Japan 2019


University in Japan

Japan

Exchange Program

Deadline: 2019-01-29

78 0 0
user icon
Scholarships
នៅ 2019-01-03

Scholarship 2019 - 2020 Shaanxi Normal University for International Student


Shaanxi Normal University

China

Master/Doctor or PhD

Deadline: 2019-04-10

74 0 1
user icon
Scholarships
នៅ 2018-12-27

HKBU Full Scholarship for International Scholarship in Hong Kong, 2019


Hong Kong Baptist University

Hong Kong

Master

Deadline: 2019-05-31

58 0 0
user icon
Scholarships
នៅ 2018-12-27

The UCSI University Trust Graduate Scholarship 2019 for International Student


UCSI University

Malaysia

Master/Doctor or PhD

Deadline: 2019-03-22

39 0 0
user icon
Help
នៅ 2018-07-13
អត្ថបទអំពី៖registration khsearch.com login

Sponsored

របៀបបង្កើតគណនីនៅក្នុង khsearch.com?


របៀបបង្កើតគណនីនៅក្នុង khsearch.comៈ  ១.ចូលទៅកាន់ http://www.khsearch.com/register ២.បញ្ចូល ឈ្មោះ, អ៉ីម៉ែល, លេខសំងាត់ និង លេខកូដសុវត្តិភាព រួចចុច "Register Now" ឧទាហរណ៍៖ ៣.ចុងក្រោយអ្នកត្រូវតែចូលទៅក្នុងអ៉ីម៉ែលរបស់អ្នកដើម្បីយកលេខកូដមកមកបញ្ជាក់៖  
2841 0 comments:1 4

ហេតុអ្វីបានជានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេឱ្យតម្លៃសមភាពបុគ្គលជាគន្លឹះក្នុងការអភិវឌ្ឍស្ថាប័ន និងប្រទេសជាតិ ?

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

បានជានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេឱ្យតម្លៃសមភាពបុគ្គលជាគន្លឹះក្នុងការអភិវឍ្ឍស្ថាប័ននិងប្រទេសជាំតិព្រោះ ៖

 • ទប់ស្កាត់និងលុបបំបាត់ភាពរើសអើងតាមរយៈការទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ពីការចូលរួមការគាំទ្រដូចគ្នា។
 • ទទួលបានការសិក្សារៀនសូត្រពីសហសវិករួមការងារក្នុងស្ថាប៏ន។
 • ការទទួលបាននូវការទទួលស្គាល់តម្លៃ និងការគោរពស្របច្បាប់។
 • ទទួលបានឱកាសក្នុងការអភិវឍ្ឍសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈ។
 • ការទទួលព៏តមានគ្រប់គ្រាន់ និងទាន់ពេលវេលា។
 • ការទទួលសិទ្ធិបញ្ចេញមតិយោបល់ និងទទួលយក និងស្ដាប់យោបល់របស់អ្នកដ័ទៃ។
 • មានជំនឿជាក់ ទំនុកចិត្ដ និងទទួលខុសត្រូវលើសមត្ថភាពរបស់ខ្លួន។
 • មានអារម្មណ៍កក់ក្ដៅ ស្និទ្ធស្នាល ស្មោះត្រង់ការរិះគន់ក្នុងនៃស្ថាបនា។
 • បង្កើតឱ្យមានតម្លាភាពក្នុងស្ថាប៏ន និងសង្គម។
 • ពង្រឹងវប្បធម៏ចែករំលែយាងទូលំទូលាយ និងឆន្ទៈចូលរួមក្នុងសកម្មភាពការងាររវាងអង្គភាពឬស្ថាប័នរបស់ខ្លួន។
 • បង្កើនសាមគ្គីភាព ភក្ដីភាព និង ចំណងមិត្ដភាពជាកម្លាំងស្នូលដែលអាចនាំមកនូវភាពជោគជ័យរបស់ស្ថាប័ន និងសង្គមជាតិមានការអភិវឍ្ឍ។ដូច្នេះនៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យការឱ្យតម្លៃសមត្ថភាពបុគ្គលពិតជាគន្លិះក្នុងការអភិវឍ្ឍស្ថាប័ននិងប្រទេសជាតិឱ្យមានការីកចម្រើនប្រាកដមែន។


 

តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីលើកម្ពស់គុណភាពអប់រំ ? ព្រោះអ្វី ?

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

កត្តាដែលត្រូវយកចិតទុកដាក់ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាំពអប់រំមានដូចខាងក្រោម៖

 • គុណវឍ្ឍិរបស់គ្រូបង្រៀនៈភាគរយគ្រូដែលទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមស្ដង់ដាជាតិសញ្ញាបត្រ កម្រិតជំនាញឯកទេស ភាសាបរទេសបច្ចេកវិទ្យា ជំនាញទំនាក់ទំនង។ការជួយសិស្ស(ចិត្ដសាស្រ្ត ​​​និងគរុកោសល)មានឆន្ទៈ និង មនសិការវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់។យោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការយូណេស្កូបញ្ជាក់ថាគុណវឍ្ឍិរបស់គ្រូបង្រៀនមានទំនាក់ទំនងជាមួយលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្សគឺគ្រូល្អការបង្រៀនរបស់គាត់ល្អ។
 • កម្មវិធីសិក្សាៈកម្មវិធីសិក្សាមានគុណភាពស្របតាមតម្រូវការ។
 • សម្ភារឧបទេសៈសម្ភារបង្រៀន និងរៀនព្រមទាំងឯកសារសម្រាប់សិក្សាស្រាវជ្រាវសម្បូបែប។
 • បរិស្ថានសិក្សាៈផលធៀបគ្រូសិស្សគឺជារង្វាស់មួយសម្រាប់ធ្វើការវាយតម្លៃវឍ្ឍភាព។
 • គុណភាពនៃការប្រឡងគ្រប់កម្រិតៈធានាឱ្យបាននូវការអនុវត្ដគោលការណ៍នៃកាារប្រឡងដែជាយុទ្ធសាស្រ្តវាយតម្លៃការបង្រៀននឹងការរៀន។
 • សេដ្ឋកិច្ចៈជីវភាពរស់នៅប្រសើរជាងមុន។
 • ការគ្រប់គ្រងដឹកនាំ ការចូលរួម ឆន្ទៈរបស់អ្នកដឹកនាំ នឹងការចូលរួមរបស់សង្គមដល់វិស័យអប់រំ។ហើយកត្តាខាងលើនេះហើយដែលត្រូយកចិត្ដទុកដាក់ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំពីព្រោះ
 • មានការប្រគួតប្រជែងទីផ្សាការងារ
 • ដើម្បីលើកកម្ពស់វីភាពរស់នៅ សុខមាលភាពប្រជាំជនកម្ពុជា និងលើកកម្ពស់សេដ្ឋកិច្ចជាតិឱ្យរីកចម្រើនមានកិត្យានុភាពជាតិប្រែក្លាយប្រទេសកម្ពុជាឱ្យទៅជាសង្គមសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៏ផ្អែកលើមូលដ្ឋានជំរុញជាប្រចាំនូវចំណេះដឹងជំនាញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។
user icon
ចំណេះដឹងទូទៅ
នៅ 2019-01-19
សួរអំពី៖គោលដៅ ការអប់រំ

តើគោលដៅនៃការអប់រំសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាមានអ្វីខ្លះ ? តើមានប្រទេសប៉ុន្មាននៅលើសកលលោក ដែលសម្រេចបានគោលដៅទាំងនេះ ?

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

គោលដៅនៃការអប់រំសម្រាប់ទាំងអស់គ្នារួមមាន ៖

+ គោលដៅទី១

 • ការគាំពារ និងការអប់រំកុមារតូច (យកចិត្តទុកដាក់និងផ្តល់ឳកាសដល់កុមារគ្រប់រូប) ។

+ គោលដៅទី២

 • សកម្មភាពនៃការអអប់រំបឋមសិក្សា (ចូលរៀនដោយមិនបង់ថ្លៃ និងបង្កលក្ខណៈឱ្យកុមារគ្រប់រូបបានចូលរៀន) ។

+ គោលដៅទី៣

 • ជំនាញរបស់យុវជន និងមនុស្សពេញវ័យ (បណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈបំណិនជីវិត) ។

+ គោលដៅទី៤

 • អក្ខរកម្មមនុស្សពេញវ័យ និងអប់រំផ្សេងទៀត (អប់រំក្រៅប្រព័ន្ធ) ។

+ គោលដៅទី៥​

 • យុគភាព និងសមភាពយេនឌ័រ (ស្មើភាពមិនរើងអើងភេទ ជនជាតិ) ។

+ គោលដៅទី៦

 • គុណភាពនៃការអប់រំ (ធានានូវកម្រិតចំណេះដឹង ជំនាញ ឥរិយាបថ ទទួលស្គាល់ជាស្តង់ដារ) ។ មិនទាន់មាន​ប្រទេសណាមួយសម្រេចបានគោលដៅទាំងនេះឡើយទេមុនឆ្នាំ២០១៥ ។ គោលដៅទាំងនេះនៅឡើយទេមុនឆ្នាំ២០១៥។យោងតាមរបាយការណ៍ពិនិតជាសកលលើការអប់រំទាំងអស់គ្នា២០១៣-២០១៤បានបញ្ជាក់ថា៖លើសកលលោមិនមានកំណត់ចំនួនប្រទេសដែលម្រេចតាមគោលដៅទាំងអស់នេះនៅត្រឹមឆ្នាំ២០១៥ទែ។ប៉ន្តែមានអត្រាភាគតយនៃចំនួនប្រទេសដែលនឹងអាចសម្រេចបាន៥គោលដៅគឺ៖គោលដៅទី១៖៤៨%គោលដៅទី២៖៥៦%គោលដៅទី៣៖៤៦%គោលដៅទី៤៖២៩%គោលដៅទី៥៖៧០%(យុតភាពនៃកម្រិតបឋម)និង៥៦%(យុតភាំពនៃកម្រិតមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ)។

តើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជួយលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំដល់យុវជនខ្មែរជំនាន់ក្រោយឱ្យក្លាយទៅជាកម្លាំងផលិតករសម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារ និងលំហូរធនធានមនុស្សសកលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននាឆ្នាំខាងមុខ ?

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំយុវជនខ្មែរជំនាន់ក្រោយឱ្យឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារ និងលំហូរធនធានមនុស្សសកលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននាឆ្នាំខាងមុខ ក្នុងនាមជាអ្នកអប់រំយើងត្រូវ ៖

ក. ចំណេះដឹង

 • ផ្តល់ចំណេះដឹងជំនាញច្បាស់លាស់
 • ស្វែងយល់ព្រឹត្រ្តិការណ៍ក្នុងស្រុក តំបន់ និងពិភពលោក
 • ពង្រឹងសមត្ថភាពនិងបច្ចេកវិទ្យាពត៌មានវិទ្យាលើមុនជំនាញរបស់ខ្លួនដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនង​ ការស្រាវជ្រាវ និងឈានទៅប្រឡូកការងារដែលមានស្តង់ដារអន្តរជាតិ
 • ពង្រឹងសមត្ថភាពស្រាវជ្រាវលើមុនជំនាញឯកទេស បច្ចេកទេស វិធីសាស្រ្តរបស់ខ្លួន ដើម្បីបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សបន្ត
 • ចូលរួមវគ្គបំប៉ន សិក្ខាសាលា កម្មវិធីតម្រង់ទិស អំពីទីផ្សារការងារផ្សេងៗក្នុងតំបន់អាស៊ាន

ខ. ចំណេះធ្វើ

 • បង្កើនការបណ្តុះបណ្តាលសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀន
 • បង្កើនសមត្ថភាពប្រើប្រាស់សំភារឧបទេសទំនើប (រៀន និងបង្រៀន) ។ ដូច្នេះ ដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំយុវជនខ្មែរជំនាន់ក្រោយឱ្យឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារ និងលំហូរធនធានមនុស្សសកលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ាននាឆ្នាំខាងមុខ ក្នុងនាមជាអ្នកអប់រំយើងត្រូវមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយ សមត្ថភាពពេញលេញ និងមានជំនាញច្បាស់លាស់ក្នុងការចែករំលែកដល់អ្នកជំនាន់ក្រោយ ។

តើអ្វីខ្លះដែលកុមារ និងយុវជនខ្មែរត្រូវយកចិត្តទុកដាក់រៀនសូត្រដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់សង្គម ដែលផ្អែកលើចំណេះដឹងជំនាញ ?

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់សង្គមដែលផ្អែកលើចំណេះដឹង ជំនាញ កុមារ និងយុវជនត្រូវរៀន ៖

ក. ចំពោះកុមារ

+ ចំពោះដឹងមូលដ្ឋានរឹងមាំ (តាមកម្មវិធីសិក្សា)

 • ព្យាយាមសិក្សារៀនសូត្រ
 • ការគោរពវិន័យសាលា និងថែទាំសុខភាពអនាម័យ
 • យល់ដឹងច្បាស់ពីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់កុមារ ។

+ ទំនាក់ទំនងសង្គម

 • ស្តាប់ការទូន្មានរបស់ឪពុកម្តាយ លោកគ្រូអ្នកគ្រូ អាណាព្យាបាល
 • មានទំនួសខុសត្រូវលើសកម្មភាពរបស់ខ្លួន
 • ចេះជួយការងារក្នុងសហគមន៍តាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបាន
 • អនុវត្តសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់កុមារបានត្រឹមត្រូវដើម្បីក្លាយខ្លួនជាពលរដ្ឋល្អ ។

ខ. ចំពោះយុវជន

 • ចំណេះដឹងមូលដ្ឋានរឹងមាំ
 • ចំណេះដឹងជំនាញ និងវិជ្ជាជីវៈពិតប្រាកដ
 • ស្វែងយល់ ស្រាវជ្រាវ និងស្វ័យសិក្សាពេញមួយជីវិត
 • ភាសាបរទេសដែលជាជាស្ពានសម្រាប់សិក្សាស្រាវជ្រាវក្នុងការអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពជាប្រចាំ
 • ចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្រ្ត និងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីទំនើប
 • សីលធម៌រស់នៅល្អ
 • ថែទាំសុខភាពអនាម័យ និងជៀសឱ្យផុតអំពើអបាយមុខទាំងបួន
 • ជំនាញទំនាក់ទំនង និងចេះរួមរស់នៅជាមួយគ្នាដោយសុខដុមរម្យនា
 • រៀបចំ និងអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញឱ្យឆ្លើយតបតាមតម្រូវការទីផ្សារការងារបច្ចុប្បន្ន
 • ចូលរួមការងារសហគមន៍ និងរាល់សកម្មភាពនៅក្នុងសង្គម ។

តើនិព្វានជាអ្វី ? ហេតុអ្វីបានជាពុទ្ធបរិស័ទប្រាថ្នាចង់ទៅព្រះនិព្វាន ?

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

+ និព្វាន មកពី ៖

 • និស ចាកផុត ចេញផុតស្រឡះ អស់ ឥត
 • វាន ជាឈ្មោះតណ្ហាដែលបាក់ស្រេះ ទាក់ធ្លាក់ រូបរិតនៅក្នុងសន្ដានចិត្តសត្វ ។
 • និ+ វាន , វ » ព តម្រូត ព » ព្វ-­និព្វាន មានអត្ថន័យថា គឺជាឈ្មោះធម្មជាតិឬចិត្តដែលបរិយាយថាអស់មានកម្មដដែលៗ​តទៅទៀតហើយ ( ភាពស្ងប់ស្ងាត់ គ្មានកើត ចាស់ ឈឺ ស្លាប់ ) ។

+ បានជាពុទ្ធបរិស័ទប្រាថ្នាចង់បានទៅព្រះនិព្វាន ព្រោះពុទ្ធបរិស័ទមើលឃើញថាជីវិតលោកិយមិនទៀងទាត់ អ្វីៗមិនស្ថិតស្ថេរ សេចក្ដីសុខ ឬ សប្បាយទ្រព្យសម្បត្តិ សេចក្ដីរុងរឿង កិត្តិយស រួមទាំងរូបកាយនិងជីវិតតែងតែប្រែប្រួល ឬ វិនាសទៅវិញដោយចៀសមិនផុតឡើយ ។ ដូច្នេះហើយមានតែស្ថាននិព្វានទេ ដែលជាស្ថានរំលត់ទុក្ខ ដែលជាកន្លែងបំផ្លាញចំណង់គ្រប់យ៉ាងមានតែសុខ សុភមង្គលរៀងរហូត ប៉ុន្ដែអ្នកដែលអាចទៅកាន់ព្រះនិព្វាន មានតែព្រះអរិយបុគ្គលតែបុគ្គលប៉ុណ្ណោះ ។

តើផ្នត់គំនិតជាអ្វី ? តើផ្នត់គំនិតណាខ្លះ ដែលរារាំងដល់ការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពស្ដ្រី ? ហើយផ្នត់គំនិតទាំងនោះត្រូវតែប្រែដូចម្ដេចខ្លះ ?

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

+ ផ្នត់គំនិត ជាគំនិតនៃការយល់ឃើញដែលដិតដាមនៅក្នុងអារម្មណ៍ និងគំនិតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗទៅតាមការកំណត់របស់សង្គមនិងវប្បធម៌ ។ វាជាបុរេនិច្ឆ័យជំនឿតៗគ្នា ឬការយល់ឃើញដែលត្រូវបានអនុវត្តនៅសង្គម ។ ឧទាហរណ៍ ៖ សង្គមខ្មែរច្រើនប្រកាន់ផ្នត់គំនិតមិនធំជាងនាឡិ ស្រ្ដី មើលថែទាំកែចៅ និងការងារផ្ទះ ឯបុរសមិនត្រូវធ្វើការផ្ទះទេ ។ ឧទាហរណ៍ ៖ ស្រីវិលចង្រ្កានមិនជុំ ។ ផ្នត់គំនិតឡើងដោយសារសង្គម ទៅតាមវប្បធម៌របស់ខ្លួន និងត្រូវបានអនុវត្តជាទូទៅលើក្រុមមនុស្សណាមួយ ដូចជា ក្រុមជនជាតិសាសន៍ដទៃ ភេទ ។

+ ផ្នត់គំនិតដែលរារាំងដលការលើកកម្ពស់សមត្ថភាពស្រ្ដី គឺផ្នត់គំនិតអវិជ្ជមាន គឺធ្វើតាមទម្លាប់និយម ។ ឧទាហរណ៍ ស្រីវិលចង្រ្កានមិនជុំនំមិនធំជាងនាឡិ ស្រ្ដីត្រូវនៅផ្ទះមើលថែទាំកូន ...។ ហើយផ្នត់គំនិតទាំងនោះត្រូវកែប្រែ ដោយ ៖

 • មិនត្រូវធ្វើតាមទម្លាប់ចាស់
 • មិនទាំងគំនិតជឿនលឿន និងគំនិតអភិវឌ្ឍន៍
 • ត្រូវចេះពិចារណាសមហេតុផល មិនត្រូវជឿគេដោយមិនបានគិតពិចារណា ។
 • ត្រូវខិតខំរៀនសូត្រដើម្បីមានចំណេះដឹង
 • ត្រូវចេះធ្វើពិសោធន៍ ឧទាហរណ៍ឪ្យគេឃើញជាក់ស្ដែង
 • ត្រូវផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឪ្យបានទូលំទូលាយស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈវិទ្យុ ទូរទស្សន៍ ទស្សនាវដី...។
user icon
ចំណេះដឹងទូទៅ
នៅ 2019-01-18
សួរអំពី៖ទាន

តើទានមាន័យដូចម្ដេច ? ទានមានប៉ុន្មានប្រភេទ ?

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

ទាន មានន័យថាការលះបង់នូវប្រយោជន៍ឬ សេចក្ដីផ្ទាល់ខ្លួនឪ្យដល់អ្នកទដៃ ជាអំពើបុណ្យ អំពើជាកុសល ។ ទានមាន ៣ ប្រភេទគឺ ៖

 • អាមិសខាន គឺការឪ្យនូវលុយ សម្លៀកបំពាក់ គ្រឿងឧបភោគ លំនៅស្ថាន ថ្នំាកែររោគ ឬរបស់របរប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ ។
 • ធម្មទាន គឺផ្គល់ឪវាទ ផ្គល់ជាចំណេះដឹង អប់រំណែនាំអំពីខុសត្រូវបង្ហាត់បង្រៀនការផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ជាដើម ។
 • អភ័យទាន គឺការចេះជួយយោគយល់គ្នា អត់ឳនអធ្យាស្រ័យ មិនយកទោស ឬ មិនចាប់កំហុស ។

តើការស្រឡាញ់រាប់អាន ការគោរពនិងការជួយទុកធុរៈ អ្នកដ៏ទៃមានប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ ដល់រូបអ្នក ?

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

ផលប្រយោជន៍នៃការរាប់អាន ការគោរព និងការជួយទុក្ខធុរៈអ្នកដ៏ទៃ មាន​ ៖

 • ទទួលបានការរាប់អាន ការគោរព ការជួយយកអាស៊ានពីអ្នកដទៃតបមកវិញ ( ការឪ្យតម្លៃ )
 • មានមិត្តភាព សាមគ្គីភាព សហប្រតិបត្តិការល្អ
 • ទទួលការគាំទ្រពីមិត្តភក្ដិ
 • ទទួលបានកិត្តិយស និងសេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ
 • កសាងបានសង្គមមួយល្អ អាចធ្វើឪ្យបានសុខទាំងអស់គ្នា ។

ចូរនិយាយពីសារៈសំខាន់នៃសាសនាគ្រិស្ដក្នុងសង្គមខ្មែរ ។

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

សារៈសំខាន់នៃសាសនាគ្រិស្ដក្នុងសង្គមខ្មែរ ៖ វត្តមាននៃគ្រិស្ដសាសនា បានជួយសម្រួលដល់ពីជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនរដ្ឋខ្មែរជាច្រើន ពិសេសនៅតាមជនបទ ។ គ្រិស្ដសាសនាបាន ៖

 • ប្រមែលប្រមូលក្មេងៗកុមារកំព្រា ដើម្បីបានចូលរៀនសូត្រ និងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញផ្សេងៗ ពិសេសភាសាបរទេស ។
 • ការជួយផ្គត់ផ្គង់ទាំងផ្នែកសម្ភារៈ និងស្មារតីធ្វើឪ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់តែជួមការលំបាក បានធូរធារមួយកម្រិត ដែលជាកត្តាមួយយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ និងសង្គមបានរីកចម្រើនគួរកត់សម្គាល់ ។

      ជារួមមកវត្តមាននៃសាសនា គ្រិស្ដក្នុងសង្គមខ្មែរយើង ពីតជាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការជំរុញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ សង្គមបានរីកចម្រើនគួរកត់សម្គាល់ ។ វត្តមាននៃសាសនាគ្រិស្ដក្នុងសង្គមខ្មែរយើងពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាទូទៅមិនប្រកាន់វណ្ណៈជាតិសាសន៍ធ្វើយ៉ាងណាឪ្យប្រជាពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពកសាងគ្រួសារ អភិវឌ្ឍន៍ខ្លួននិងអភិវឌ្ឍន៍សង្គមជាតិ ។

×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login