Ask
Websites Login
user icon
Help
នៅ 2018/07/13
អត្ថបទអំពី៖registration khsearch.com login

Sponsored

របៀបបង្កើតគណនីនៅក្នុង khsearch.com?


របៀបបង្កើតគណនីនៅក្នុង khsearch.comៈ  ១.ចូលទៅកាន់ http://www.khsearch.com/register ២.បញ្ចូល ឈ្មោះ, អ៉ីម៉ែល, លេខសំងាត់ និង លេខកូដសុវត្តិភាព រួចចុច "Register Now" ឧទាហរណ៍៖ ៣.ចុងក្រោយអ្នកត្រូវតែចូលទៅក្នុងអ៉ីម៉ែលរបស់អ្នកដើម្បីយកលេខកូដមកមកបញ្ជាក់៖  
761 0 comments:1 1
user icon
Menghoing
នៅ 2018/09/22

តើយើងគួរធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិនិងមនុស្សជាតិ?

217 1 comments:0 0
ចម្លើយពី Ma Net

ដើម្បីកសាងប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិមនុស្សជាតិយើងត្រូវ៖

១) គិតប្រយោជន៍ធំជារួម

២) ស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ

៣) ត្រូវមានមនសិការវិជ្ជាជីវៈ

៤) ស្រឡាញ់សន្តិភាព ខ្ពើមសង្គ្រាម

៥) ត្រូវចេះរស់នៅជាមួយគ្នា

៦) ចូលរួមចំណែកក្នុងកិច្ចការសប្បុរសធម៌

៧) ស្វែងរករបកគំហើញថ្មីដើម្បីជួយសម្រួលការងារមនុស្ស...។

តើតំហយចុះនៃទម្ងន់ឧស្សាហកម្មអាចនាំឪ្យបាត់បង់សក្តានុភាពសេដ្ឋកិច្ចដែរឬទេ ? ចូរពន្យល់ ។

ចម្លើយពី Geo

តំហយចុះនៃទម្ងន់ឧស្សាហកម្មមិនអាចនាំឪ្យបាត់បង់សក្តានិភាព សេដ្ឋកិច្ចទេ ។ ​ព្រោះទោះបីទម្ងន់ឧស្សាហកម្មលើផ្អែកការងារមិនតម្លៃបន្ថែមឧស្សាកម្មនៅក្នុងប្រទេស ឬ  តំបន់ជាច្រើនមានការថយចុះក៏ដោយ ក៏ ឧស្សាហកម្មនៅក្នុងសកម្មភាពសំខាន់នៃជីវិដតសេដ្ឋកិច្ចដដែល ព្រោះវាជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រមូលផ្ដុំរបៀបបញ្ជូបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗហើយជះឥទ្ធិពលទៅលើផ្ទែកផ្សេងៗ​ទៀត ជាទាទិ គឺជាកសិកម្មនិងសេវាកម្ម​។ គេអាចចាត់ទុកតម្លៃបន្ថែមឧស្សាហកម្មក្នុងមនុស្សម្នាក់ជាអាំងឌីកាទ័រមួយដ៏ល្អដែលអាចបង្ហាញពីកម្រិតសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជាតិនីមួយៗ ។ តំហយចុះនៃទម្ងន់ឧស្សាហកម្ម​ជាលទ្ធផលបានមកពីការវិវត្តបច្ចេកវិទ្យាក្នុងពេលថ្មីៗនេះ ដែលបានកាត់បន្ថយចំនួនកម្មករអស់មួយភាគធំ ហើយបានបង្តើតការងារកាន់តែច្រើនជំនួសវិញ ។

user icon
Geo
នៅ 2018/10/22
សួរអំពី៖សំណង រថយន្ដ ឧស្សាហកម្ម

តើសំណងរថយន្ដអាចចាត់ជាឧស្សាហកម្មប្រទេសណាខ្លះ ?

ចម្លើយពី Geo

សំណង់រថយនយ្តអាចចាត់ទុកឧស្សាហកម្មប្រភេទ ឧស្សាហកម្មសំភារៈបរិក្ខារ និងគ្រឿងបរិភោគ ។

តើឧស្សាហកម្មជីកគាស់ជាឧស្សាហកម្មធុនធ្ងន់ ឬ ធុនស្រាល ? ចូរពន្យល់ ។

ចម្លើយពី Geo

ឧស្សាកម្មជីកគាល់ធុនធ្ងន់ ព្រោះដោយវាផ្ដើមចេញពីរូបធាតុដើម ឬ ផលិតផលពាក់កណ្តាល សម្រេចតាមមធ្យោបាយបច្ចេកទេសក្នុងរចនាសម័្ពន្ធពិសេសមួយគឺរោចក្រ ។

user icon
Geo
នៅ 2018/10/22
សួរអំពី៖ពិនិត្យ រូប រោងចក្រ

ចូរពិនិត្យរូបរោងចក្រ ។ តើលក្ខណៈត្រង់ណាដែលបង្ហាញថាវាជារោងចក្រ ។ ​​​

ចម្លើយពី Geo

លក្ខណៈដែលបង្ហាញវាជារោងចក្រ គឺ ៖

 • ការបង្កើតផលិតតផលក្នុងបរិ​មាណច្រើនិងសម្បូរបែប ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់មនុស្ស
 • ផ្ដើមចេញពីវត្ថុធាតុដើម ឬ ពាក់កណ្ដាលសម្រេច
 • មានចំនួនកម្មករច្រើន ។ 

ចូរធ្វើការបកស្រាយតារាងចំណែកថ្នាក់ឧស្សាហកម្ម។

ចម្លើយពី Geo

តាមតារាងចំណែកឧស្សាហកម្ម គេបានចែកជាចំណែកថ្នាក់ខាងក្រាម ៖

សម្ភារៈច្នៃបន្ដ មាន ៖

 • ឧស្សាហកម្មដែក និងលោហៈក្រៅពីដែក
 • គីមីមូលដ្ឋាន

សម្ភារៈបរិក្ឋារ មាន ៖

 • យន្តូបករណ៍ សំណង់គ្រឿងយន្ដ
 • សម្ភារៈសំណង់
 • ឧស្សាហកម្មកែវ
 • រូបធាតុបា្កស្ទិច
 • សំណង់បរិផ្ខារអគ្គិសនីនិងអេឡិចត្រូនិច
 • អគារនិងសាធារណការ

គ្រឿងឧបភោគបរិភោគ

 • រថយន្ដ
 • វាយបភ័ណ្ឌ សម្ភៀកបំពាក់
 • ឪសថ ស្បឿងអាហារ
 • គ្រឿងសង្ហារិម សម្ភារៈអគ្គិសនី
 • បោះពុម្ពផ្សាយ ។

តើគេអាចប្រើកម្រិតឧស្សាហូនីយកម្ម សម្រាប់វាស់វិសមភាពនៃការអភិវឌ្ឍបានយ៉ាងដូចម្តេច ?

ចម្លើយពី Geo

គេអាចប្រើកម្រិតឧស្សាហូនីយកម្ម សម្រាប់វាស់វិសមភាពនៃការអភិវឌ្ឍបានដោយ ៖

 • ភាគរយនៃប្រជាជនសកម្មដែលបម្រើការក្នុងឩស្សាហកម្ម កម្មន្តសាល (លើកលែងផ្នែករ៉ែ និងថាមពលចេញ) ។
 • តម្លៃបន្ថែមសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗ​
 • GNP សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ក៏ដូចជា​  IHD  ដែលសុទ្ធតែបង្ហាញពីស្ថានភាពជាតិនីមួយៗ និងពីវិសមភាពសង្គម ឬវិសមភាពតំបន់នៅក្នុងប្រទេសណាមួយនោះ ។

តើសូចនាករសំខាន់ៗប្រើសម្រាប់វាស់វែងវិសមភាពនៃការអភិវឌ្ឍមានអ្វីខ្លះ ?ចូរកំណត់ន័យនៃ ពាក្យទាំងនោះឱ្យបានច្បាស់លាស់ ។

ចម្លើយពី Geo

សូចនាករសំខាន់ៗប្រើសម្រាប់វាស់វែងវិសមភាពនៃការអភិវឌ្ឍមាន GNP GDPឬ IHD។

 • GNP មានន័យថា ផលិតផលជាតិសរុប ។
 • GNP មានន័យថា ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប ។
 • IHD មានន័យថា ប្រើសម្រាប់វាស់កម្រិតនៃការអភិវឌ្ឍរបស់មនុស្ស ដោយរួមបញ្ចូលសន្ទស្សន៍ជាច្រើន ដូចជាសង្ឃឹមរស់ពីកំណើនអក្ខរភាពមនុស្សពេញវ័យ មុខរបរផលិតកម្ម និងសេវាកម្មរបស់ប្រជាជននិងផលិតផលក្នុងស្រុក   សរុបសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ៗ ។

តើពាក្យ “លោកខាងជើង” និង “លោកខាងត្បូង” មានដំណើរប្រែប្រួលមកពីខាងដើមៗអ្វីខ្លះ ?

ចម្លើយពី Geo

ពាក្យ “លោកខាងជើង” មានដំណើរប្រែប្រួលមកពីពាក្យប្រទេសអភិវឌ្ឍ ឬបរិមណ្ឌល ។ ពាក្យ “លោកខាងត្បូង” មានដំណើរប្រែប្រួលមកពីពាក្យប្រទេសមិនទាន់អភិវឌ្ឍ ប្រទេសតតិយលោក ប្រទេសកំពុងស្ថិតក្នងមាគ៌ាអភិវឌ្ឍ ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍ ឬមជ្ឈមណ្ឌល ។

តើមានសូចនាករសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចអ្វីខ្លះសម្រាប់បញ្ជាក់ពីវិសមភាពនៃការអភិវឌ្ឍ ?

ចម្លើយពី Geo

សម្រាប់បញ្ជាក់ពីវិសមភាពនៃការអភិវឌ្ឍ មានសូចនាករសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើន ដូចជា កំណើនប្រជាសាស្ត្រមួយខ្ពស់នៅឡើយនៅក្នុងប្រទេសក្រីក្របំផុត ការវាយតម្លៃទាបចំពោះស្រ្តីភេទ ភាពទន់ខ្សោយនៃវណ្ណៈមធ្យមនិងផលិតភាពទាបនៃការរងារនៅទីជនបទ សមត្ថភាពទាបផ្នែកបច្ចេកវិទ្យា ភាពចំណុះគេផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ដោយមិនត្រូវបំភ្លេចចោលពីការមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពគ្រឹះនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនផងដែរ ។

First 1 2 3 4 ... Next Last
×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login