Ask
Websites Login
user icon
Scholarships
នៅ 2019-01-10

Brunei Darussalam Scholarship on Enhancing Professional Communication Skills for ASEAN 209


UBD-FPT Global Center

Vietnam

Short Course

Deadline: 2019-01-18

345 0 0
user icon
Scholarships
នៅ 2019-01-10

Teacher training students in Japan 2019


University in Japan

Japan

Exchange Program

Deadline: 2019-01-29

117 0 0
user icon
Scholarships
នៅ 2019-01-03

Scholarship 2019 - 2020 Shaanxi Normal University for International Student


Shaanxi Normal University

China

Master/Doctor or PhD

Deadline: 2019-04-10

125 0 1
user icon
Scholarships
នៅ 2018-12-27

HKBU Full Scholarship for International Scholarship in Hong Kong, 2019


Hong Kong Baptist University

Hong Kong

Master

Deadline: 2019-05-31

106 0 0
user icon
Scholarships
នៅ 2018-12-27

The UCSI University Trust Graduate Scholarship 2019 for International Student


UCSI University

Malaysia

Master/Doctor or PhD

Deadline: 2019-03-22

79 0 0
user icon
Phon
នៅ 2018-06-13
សួរអំពី៖ផែនដី កម្ដៅ

តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឱ្យផែនដីឡើងកម្ដៅ?

724 1 comments:0 0
ចម្លើយពី Phon

កត្តាដែលធ្វើឱ្យផែនដីឡើងកម្ដៅ គឺដោយសារឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលមានវត្តមានរបស់ខ្លួនដោយធម្មជាតិ (ទឹក ឧស្ម័នកាបូនិក ឌីអាសូតម៉ូណូអ៊ុកស៊ីត មេតាន អាសូត និងក្លរ៉ូភ្លុយអរ៉ូកាបូន)។

ឧស្ម័នទាំងនេះស្រូបយករស្មីក្រហមអាំងប្រាមួយភាគដែលភាយចេញពីដី ហើយបញ្ចេញកម្ដៅ ជាហេតុនាំឱ្យចេញកម្ដៅនៅក្នុងមណ្ឌលអាកាសរចល់     រួចទីបំផុតធ្វើឱ្យផែនដីនេះទទួលបន្តនិងកើនកម្ដៅ។

user icon
Phon
នៅ 2018-06-13
សួរអំពី៖ការបំផ្លាញ ស្រទាប់អូសូន

តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលគេចាត់ទុកថា ជាការបំផ្លាញស្រទាប់អូសូន?

181 1 comments:0 0
ចម្លើយពី Phon

កត្តាដែលគេចាត់ទុកថា ជាការបំផ្លាញស្រទាបើអូសូន មាន

 • សមាសធាតុក្លរ៉ូភ្លុយអរ៉ូកាបូនៈ ដែលគេប្រើសម្រាប់ធ្វើជាមេត្រជាក់ក្នុងទទឹកកក ក្នុងកំប៉ុងថ្នាំបាញ់ និងមេបំប៉ោងនៅក្នុងរោងចាក់ជ័រផ្លាស្ទិកវេចខ្ចប់។
 • អាសូតម៉ូណូអុស៊ីតៈ ដែលជាផលិតផលនៃសកម្មភាពមនុស្ស ភាយចូលក្នុងបរិយាកាសពីចំហេះប្រេងឥន្ទនៈផូស៊ីល។
user icon
Phon
នៅ 2018-06-13
សួរអំពី៖បរិស្ថាន វិធានការ សហគមន៍

តើបរិស្ថានជាអ្វី? តើអ្នកមានវិធានការដូចម្ដេចខ្លះដើម្បីឱ្យបរិស្ថានក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកមានភាពស្រស់បំព្រងជានិច្ចនិរន្តរ៍?

1340 1 comments:0 0
ចម្លើយពី Phon

បរិស្ថាន គឺសំដៅលើពិភពមានជីវិត និងពិភពគ្មានជីវិតដែលនៅជំវិញខ្លួន ដូចជា ខ្យល់ ទឹក ភ្លើង រុក្ខជាតិ សត្វ ទន្លេ សត្វល្អិត មនុស្ស និងអ្វីៗដែលមនុស្សបានបង្កើតឡើង  ដូចជា លំនៅឋាន កសិដ្ឋាន ប្រាសាទនានាជាដើម ដែលជាផ្នែកមួយនៃបរិស្ថានដែរ ព្រោះសកម្មភាពរបស់មនុស្សយើងអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការកែប្រែពិភពធម្មជាតិ។

តើអ្វីខ្លះដែលជាបុព្វហេតុនសភាពក្រីក្រ? ចូរនយាយពីពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក។

201 1 comments:0 0
ចម្លើយពី Phon

ក. បុព្វហេតុនៃភាពក្រីក្រ មាន

 • បុព្វហេតុទី១:  ភាពក្រីក្របណ្ដាលមកពីកង្វះសមត្ថភាព ក្នុងការរកចំណូល ក្នុងនោះមានមនុស្សចាស់ជរា ជនពិការ កូនកំព្រា សមាជិកគ្រួសារច្រើន ភាពគ្មានការងារធ្វើ ប្រាក់ខែទាប និងភាពជាសមាជិកនៃក្រុមជនជាតិភាគតិច។
 • បុព្វហេតុទី២: គឺការមិនមានឱកាសទទួលសេវាអប់រំ។ កង្វះលទ្ធភាពទទួលសេវាអប់រំ នាំឱ្យមនុស្សគ្មានការងារធ្វើ​ហើយភាពគ្មានការងារធ្វើនេះ នាំឱ្យទៅដល់ភាពក្រីក្រ។
 • បុព្វហេតុទី៣: គឺការអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចនៅមានកម្រិតទាប។   ក្រៅពីនេះ នៅមានបុព្វហេតុផ្សេងៗទៀត ដូចជាគ្រោះធម្មជាតិ សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃ អំពើពុករលួយ កំណើនប្រជាជនហួសប្រមាណជាដើម។

ខ. ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក

            ពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវបានគេវាយតម្លៃតាមរយៈការនាំចេញ ការនាំចូល និងសេវា។ ការរីកចម្រើននៃផលិតផលនិងប្រាក់ចំណូលក្នុងពិភពលោកកើតឡើងព្រមគ្នាជាមួយការរីកចម្រើននៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិតាំងពីដើមសតវត្សទី១៩។  កត្តានាឱ្យមានទស្សនៈទូទៅជឿថា ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ គឺជា “ម៉ាស៊ីននៃការរីកចម្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ច” ដែលរួមមានទាំងបុព្វហេតុនិងភាពងាយស្រួល។ ទំនាក់ទំនងនេះគេអាចមើលឃើញតាមរយៈការកើនឡើង និងការថយចុះនៅក្នុងវដ្តនៃពាណិជ្ជកម្មទំនើប។ ក្នុងភិភពមូលធនទាំងមូល ផលិតផលនិងប្រាក់ចំណូលទាំងមូលបានថយចុះក្នុងកំឡុងពេលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអំឡុងពេល១០ឆ្នាំ ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៣០ ដល់ ១៩៣៩។ នៅក្នុងសម័យទំនើបចាប់ពីចុងសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ក្នុងឆ្នាំ១៩៤៥ ពិភពលោកបានឆ្លងកាត់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងរហ័សបំផុត ព្រមជាមួយគ្នានវការរីកចម្រើនផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិក៏មានអត្រាខ្ពស់ដែរ។ តាមពិត ពាណិជ្ជកម្មមានការរីកចម្រើនលឿនជាងផលិតផល (ជាពិសេសតាំងពីឆ្នាំ១៩៨៣) ចំណែកផលិតផលទំនិញនិងសេវាសម្រាប់នាំចេញ មានការរីកចម្រើនយឺតជាង។

ដូចម្ដេចដែលហៅថា វិសមភាពសេដ្ឋកិច្ច? ចូរពន្យល់ពីនិយមន័យនៃភាពក្រីក្រ។

938 1 comments:0 0
ចម្លើយពី Phon

ក. វិសមភាពសេដ្ឋកិច្ច គឺភាពខុសគ្នានៃសមភាពប្រាក់ចំណូលជាតិជុំវិញពិភពលោក ត្រូវបានវាស់តាមរយៈចំនួនលេខតាមរបាយការប្រាក់ចំណូលជាតិនីមួយៗ។

ខ. ភាពក្រីក្រគឺជាលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច ដែលប្រជាជនមិនមានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានកម្រិតអប្បបរមានៃសេវាសុខភាព ម្ហូបអាហារ ផ្ទះសំបែង សម្លៀកបំពាក់ និងការអប់រំ ដែលជាទូទៅគេទទួលស្គាល់ថា ជាភាពចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឱ្យមានកម្រិតជីវភាពរស់នៅល្អប្រសើរ។

ចូរពន្យល់ពីទោសទណ្ឌទាក់ទងនឹងការក្លែងបន្លំអត្តសញ្ញាណបណ្ណ និងលិខិតឆ្លងដែនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ។

ចម្លើយពី Phon

ទោសទណ្ឌទាក់ទងនឹងការក្លែងបន្លំអត្តសញ្ញាណបណ្ណ និងលិខិតឆ្លងដែនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែមានដូចតទៅ

 • ជនបរទេសណា ដែលកាន់កាប់អត្តសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬលិខិតឆ្លងដែននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី ៥ ទៅដល់ ១០ឆ្នាំ។
 • ជនដែលក្លែងធ្វើការកោសលុប សរសេរត្រួត ឬឱ្យគេសរសេរឈ្មោះក្លែងក្លាយនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬលិខិតឆ្លងដែននៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឬមួយប្រើប្រាស់ឯកសារទាំងនោះ ត្រូវផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារ ពី ៥ ទៅដល់ ១០ ឆ្នាំ។
 • មន្ត្រីភ្នាក់ងាររាជការ ឬជនដែលសមកគំនិតជួយលាក់បាំង ឬផ្ដល់អត្តសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរត្រូវផ្ដន្ទាទោសដូចគ្នានឹងជន ដែលកាន់កាប់អត្តសញ្ញាណបណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ ឬលិខិតឆ្លងដែនដោយខុសច្បាប់ដូចមានចែងក្នុងមាត្រា ២០ និងមាត្រា ២១    នៃច្បាប់នេះដែរ។
user icon
Phon
នៅ 2018-06-13
សួរអំពី៖ជនបរទេស លក្ខណៈសម្បត្តិ

តើជនបរទេសត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចម្ដេចខ្លះ ដែលអាចសុំចូលជាសញ្ជាតិខ្មែរបាន?

197 1 comments:0 0
ចម្លើយពី Phon

ជនបរទេសដែលអាចសុំចូលជាសញ្ជាតិខ្មែរបាន ត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិដូចខាងក្រោម

ក. លក្ខណៈទូទៅ

 • មានលិខិតបញ្ជាក់ថា មានគំនិតមាយាទ សីលធម៌ល្អ ដែលអាចេញដោយមេឃុំ ឬចៅសង្កាត់ខ្លួនរស់នៅ។
 • មានលិខិតថ្កោលទោសបញ្ជាក់ថា ពុំដែលមានទោសពីបទព្រហ្មទណ្ឌណាមួយ។
 • មានលិខិតបញ្ជាក់ថា ជននោះមានលំនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដោយស្នាក់នៅជាប់ចំនួនប្រាំពីរឆ្នាំ ដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទទួលបណ្ណស្នាក់នៅ ដែលចេញឱ្យនៃក្របខណ្ឌច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍។
 • មានលំនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅពេលដាក់ពាក្យសុំបញ្ជាតូបនីយកម្ម។
 • ចេះនិយាយភាសាខ្មែរ ចេះអក្សរខ្មែរ និងចេះប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរខ្លះៗហើយបង្ហាញភស្តុតាងច្បាស់ ថាខ្លួនអាចរស់នៅក្នុងសង្គមខ្មែរបានដោយសុខដុមព្រមទាំងទទួលបាននូវទំនៀមទម្លាប់ និងប្រពៃណីល្អរបស់ខ្មែរ។
 • មានបញ្ញា និងកាយសម្បទាដែលមិននាំឱនយគ្រោះថ្នាក់ ឬនាំឱ្យមានបន្ទុកដល់ជាតិ។

ខ. លក្ខខណ្ឌគុណសម្បត្តិ

            ជនបរទេសដែលបានធ្វើអំណោយជាបា្រក់ដល់ថវិកាជាតិចាប់បី     មួយពាន់លានររៀល (១ ០០០ ០០០ ០០០) ឡើងទៅ និងបានបង្ហាញនូវភាស្តុតាងច្បាស់ថាខ្លួនបានផ្ដល់នូវគុណសម្បត្តិពិសេស ឬថ្វីដៃពិសេសណាមួយជាប្រយុជន៍ដល់ការស្ដារ និងកសាងសេដ្ឋកិច្ចនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

គ. លក្ខខណ្ឌសហព័ទ្ធ

 • ជនបរទេសដែលមានសហព័ទ្ធ ឬកូនកូនដែលមានអាយុតិចជាង១៨ឆ្នាំ ដែលមានបំណងសុំសញ្ជាតិជាចង្កោមគ្រួសារ។
 • បែបបទនិងនីតិវិធីនៃការសុំសញ្ជាតិខ្មែរ ការសម្រេចផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មែរ ត្រូវកំណត់ដោយច្បាប់ និងជនដែលបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលសញ្ជាតិខ្មែរ ត្រូវធ្វើសម្បថនៅចំពោះមុខតុលាការកំពូល។
user icon
Phon
នៅ 2018-06-13
សួរអំពី៖សញ្ជាតិ អាពាហ៍ពិពាហ៍

ចូរពន្យល់ពីការទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើត និងអាពាហ៍ពិពាហ៍។

203 1 comments:0 0
ចម្លើយពី Phon

ក. ការទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរពីកំណើត

+ ត្រូវទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរ ដោយកើតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

 • កូនដែលកើតពីឪពុកម្ដាយបរទេស ដែលកើតនិងរស់នៅស្របច្បាប់ក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
 • កូនដែលកើតពីឪពុកម្ដាយដែលមិនស្គាល់ និងកូនដែលទើបនឹងកើតដែលគេរើសបាននៅក្នុងព្រះរាជាចក្រកម្ពុជា ត្រូវចាត់ទុកថាកើតនៅព្រះរាជណាចក្រកម្ពុជាដែរ។

+ ត្រូវទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរទោះបីកើតនៅទីណាក៏ដោយ

 • កូនមានខាន់ស្លា ដែលកើតពីឪពុកឬម្ដាយដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរ។
 • កូនឥតខាន់ស្លាដែលកើតមកពីឪពុក ឬម្ដាយមានសញ្ជាតិខ្មែរទទួលស្គាល់
 • កូនដែលឪពុកម្ដាយមិនទទួលស្គាល់ កាលបើតុលាការបានចេញសាលក្រមថា កូននោះពិតជាបានកើតពីឪពុក​ឬម្ដាយដែលមានសញ្ជាតិខ្មែរ។

ខ. ការទទួលបានសញ្ជាតិដោយអាពាហ៍ពិពាហ៍

 • ស្រ្តី ឬបុរសបរទេដែលយកប្ដី ឬប្រពន្ធខ្មែរដោយបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ អាចទាមទារសញ្ជាតិខ្មែរបានលុះត្រាតែ ស្រ្តីឬបុរសនោះរស់នៅជាមួយគ្នារយៈពេលបីឆ្នាំ ក្រោយពេលចុះសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍
 • បែបបទ និងនីតិវិធីនៃការទាមទារសញ្ជាតិខ្មែរ និងការផ្ដល់សញ្ជាតិខ្មេរត្រូវសម្រេចតាមច្បាប់កំណត់។
 • ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនបាត់សញ្ជាតិដោយសារតែរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយបរទេសឡើយ។
user icon
Phon
នៅ 2018-06-13
សួរអំពី៖រដ្ឋាភិបាល ច្បាប់សញ្ជាតិ

ហេតុអ្វីបានជារាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើតច្បាប់សញ្ជាតិនេះឡើង?

176 1 comments:0 0
ចម្លើយពី Phon

បានជារាជរដ្ឋាភិបាលបង្កើតច្បាប់សញ្ជាតិនេះឡើង ព្រោះមានគោលដៅកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរ ចំពោះជនដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់នេះ ដែលរស់នៅលើទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឬនៅឯបរទេស។

user icon
Phon
នៅ 2018-06-13
សួរអំពី៖ច្បាប់សញ្ជាតិ

ដូចម្ដេចហៅថា ច្បាប់សញ្ជាតិ?

401 1 comments:0 0
ចម្លើយពី Phon

ច្បាប់សញ្ជាតិ គឺជាច្បាប់ដែលមានគោលដៅកំណត់សញ្ជាតិខ្មែរ ចំពោះជនដែលបំពេញលក្ខខណ្ឌនៃច្បាប់នេះ ដែលរស់នៅលើទឹកដីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ឬនៅឯបរទេស។

×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login