Ask
Websites Login
user icon
ជីវៈវិទ្យា
នៅ 2018-07-23
សួរអំពី៖បំបែក

ដូចម្តេចដែលហៅថាអ្នកបំបែក ? ចូរឲ្យឧទាហរណ៏បញ្ជាក់ ?

537 1 comments:0 0
ចម្លើយពី ជីវៈវិទ្យា

អ្នកបំបែក ជាសារពាង្គកាយដែលបំបែកកាកសំណល់រុក្ខជាតិនិងសាកសពសត្វឲ្យរលួយទៅជាសារធាតុងាយ ។ ឧទាហរណ៍ ៖ ផ្សិត និងបាក់តេរី ។

user icon
ជីវៈវិទ្យា
នៅ 2018-07-23
សួរអំពី៖ស៊ី

ដូចម្តេចដែលហៅថាអ្នកស៊ី ? ចូរឲ្យឧទាហរណ៏បញ្ជាក់ ?

496 1 comments:0 0
ចម្លើយពី ជីវៈវិទ្យា

អ្នកស៊ី ជាសារពាង្គកាយដែលមិនអាចផលិតអាហារដោយខ្លួនឯងបាន ។

ឧទាហរណ៍ ៖ សត្វ និង មនុស្ស ។ អ្នកស៊ីមានច្រើនប្រភេទ ៖

ស៊ីស្មៅ ៖ គោ ក្របី សេះ ...

ស៊ីសាច់ ៖ តោ ខ្លា ឆ្កែ...

ស៊ីសត្វល្អិត ៖ ជីងចក់ កណ្តូប...

ស៊ីសាកសព ៖ ត្មាត ខ្លែងស្រាក ស្រមោច...

ស៊ីគ្រប់មុខ ៖ ជ្រូក ឆ្កែ កណ្តុរ... ។

គេហៅសារពាង្គកាយទាំងនោះថា ជាសារពាង្គកាយបរជីព ។

user icon
ជីវៈវិទ្យា
នៅ 2018-07-23
សួរអំពី៖ផលិត

ដូចម្តេចដែលហៅថាអ្នកផលិត ? ចូរឲ្យឧទាហរណ៏បញ្ជាក់ ?

680 1 comments:0 0
ចម្លើយពី ជីវៈវិទ្យា

អ្នកផលិតជាអ្នកដែលអាចបង្កើតអាហារដោយខ្លួនឯងបាន ដោយប្រើថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ។ ឧទាហរណ៍ ៖រុក្ខជាតិបៃតងប្រើប្រាស់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដើម្បីធ្វើ រស្មីសំយោគ។ សារាយនិងបាក់តេរី ។ ដើម្បីផលិតអាហារបាន សារពាង្គកាយទាំងនោះប្រើប្រាស់ថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ទឹក និងកាបូនឌីអុកស៊ីត ។

គេហៅសារពាង្គកាយទាំងនោះថា ជាសារពាង្គកាយស្វ័យជីព ។

អ្នកផលិតក៏អាចប្រើប្រាស់ថាមពលផ្សេងទៀតក្រៅពីពន្លឺព្រះអាទិត្យបានដែរដូចជាបាក់តេរីផលិតអាហាររបស់ខ្លួនដោយប្រើថាមពលក្នុងអ៊ីដ្រូសែនស៊ុលហ្វីតដែលមានក្នុងបរិស្ថានរបស់វា ។

ចូរឲ្យឧទាហរណ៏ មំសាសី តិណាសី សព្វាសី ?

955 1 comments:0 0
ចម្លើយពី ជីវៈវិទ្យា

 ឧទាហរណ៏ មុំសាសី តិណាសី សព្វាសី

មំសាសី ៖ ខ្លា តោ ឆ្កែ...

តិណាសី ៖ គោ ក្របី ក្តាន់...

សព្វាសី ៖ ជ្រូក កណ្តុរ ស្រមោច... ។

ចូរអោយនិយមន័យនៃពាក្យ ខ្សែអាហារ បណ្ដាញអាហារ ពីរ៉ាមីតថាមពល ?

2397 1 comments:0 0
ចម្លើយពី ជីវៈវិទ្យា

ខ្សែអាហារ ៖ ជាព្រឹត្តិការណ៏បន្តបន្ទាប់ដែលសារពាង្គកាយមួយស៊ីសារពាង្គកាយមួយទៀត ដែលទទួលបានថាមពល។(ឬខ្សែអាហារ៖តំណលំដាប់ដែលបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងនៃការចិញ្ចឹមជីវិតរវាងសារពាង្គកាយមួយទៅនឹងសារពាង្គកាយផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងស្ថានប្រព័ន្ធ។ថាមពលក្នុងផ្ទេរពីរុក្ខជាតិទៅរុក្ខាសី ពីរុក្វាសីទៅមំសាសី)។

បណ្តាញអាហារ ៖ ជាទំនាក់ទំនងរវាងខ្សែអាហារជាច្រើន ។

ពីរ៉ាមីតថាមពល ៖ ជាតំហយបរិមាណថាមពលដែលផ្ទេរតាមខ្សែអាហារទៅតាមលំដាប់អ្នកស៊ី

នីមួយៗ ។

user icon
Phanuch
នៅ 2018-07-22

ចូរបកស្រាយពីចលនាទឹកហូរបំលែងជាវារីអគ្គិសនី?

132 1 comments:0 0
ចម្លើយពី Hok Heng

ចលនាទឹកហូរបំលែងជាវារីអគ្គីសនីតាមរយៈ ចលនាទឹក ឬកំលាំងទឹក បានហូរបង្វិលដុំដែលមានរាងដូចអ័ក្សដែលគេហៅថាទួរប៊ីន ដែលបង្វិលមូ៉ទ័ររបស់ម៉ាស៊ីនភ្លើងផលិតបានជា អគ្គិសនី។ រូបខាងក្រោម គឺជាចលនានៃការបំលែងទឹកទៅជា អគ្គីសនី។

មតិមួយលើកឡើងថា ការបញ្ចប់រឿងដោយអោយជំទាវស្រែន និងតេជោយ៉ត ជួបគ្នាជាប្តីប្រពន្ធដូច្នេះ គឺជាមធ្យោបាយដ៏ប្រសើរមួយក្នុងការលុបបំបាត់នូវបញ្ហាវណ្ណភាពក្នុងសង្គមមនុស្ស ។ តើមានខ្លឹមសារបែបណា? ចូរពន្យល់ដោយលើកឧទាហរណ៍ពីក្នុងស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍នានា និងក្នុងសង្គមជាក់ស្តែងមកបញ្ជាក់ផង ។


    សេចក្តីអធិប្បាយ ៖ ជុំវិញការសិក្សាស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍នានាសង្កេតឃើញថាកវីនីពន្ធបាន លើកយកបញ្ហាសង្គមមនុស្សមកចោទនិងដោះស្រាយទៅតាមសិល្ប៍វិធីរៀងៗខ្លួន។ ក្នុងនោះបញ្ហាវណ្ណៈភាពក៏ជាប្រធានបទសំខាន់មួយ​ផងដែរ​។ វិលជុំវិញបញ្ហានេះ ទើបបានជាបន្ទាប់ពីបានឃើញការបញ្ចប់រឿង តេជោយ៉តរបស់លោក ទី ជីហួត មាន​មតិខ្លះលើកឡើងថា “ការបញ
1639 0 comments:0 0

មានការលើកជាមតិឡើងថា “ការលើកយកបង្ហាញពីការភ្ញាក់រលឹករបស់តួអង្គក្នុងដំណើររឿងបានផ្តល់នូវតំលៃល្អសំរាប់ការរស់នៅរបស់មនុស្សក្នុងសង្គម” ។  តើមានខ្លឹមសារបែបណា ចូរពន្យល់ដោយលើកឧទាហរណ៍នានាមកបញ្ជាក់អោយបានច្បាស់លាស់ផង ។


    សេចក្តីអធិប្បាយ ៖ ជាទូទៅសង្កេតឃើញថាគ្រប់ស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ទាំងអស់ ពិសេសស្នាដៃដែលមានលក្ខណៈ តថិនិយម ជឿនលឿនបានលើកយកមកបង្ហាញពីសកម្មភាពតួអង្គដែលពោរពេញដោយឧត្តមគតិ គ្មានការកែប្រែឆ្ពោះទៅរកភាពថ្កុំថ្កើង ។ យ៉ាងនេះហើយ ទើបនៅក្រោយពេលដែលបានសិក្សាស្នាដៃទាំងនោះមកធ្វើអោយមជ្ឈដ្ឋានអ្នកអាន អ្នកសិក្សាមានការចាប់អារម្ម
752 0 comments:0 0

អ្នកសិក្សាខ្លះបានវិនិច្ឆ័យថា “រាមកេរ្តិ៍ជារឿងបុរាណខ្មែរមួយដែលបានជួយអប់រំមនុស្សឱ្យ ប្រកាន់ពាក្យសច្ចៈនិងបានបង្ហាញពីលក្ខណៈមនុស្សរបស់ព្រះរាម” ចូរបង្ហាញ ។


 ​  អ្ន​ក​សិ​ក្សា​ខ្លះ​បា​ន​វិ​និ​ច្ឆ័​យ​ថា​ ​“​រា​ម​កេ​រ្តិ៍​ជា​រឿ​ង​បុរា​ណ​ខ្មែ​រ​មួ​យ​ដែ​​ល​បា​ន​ជួ​យ​អ​ប់​រំ​ម​នុ​ស្សឱ្យ​ ប្រ​កា​ន់​ពា​ក្យ​ស​ច្ចៈ​និ​ង​បា​​នប​ង្ហា​ញ​ពីលក្ខ​ណៈ​ម​នុ​ស្ស​រ​ប​ស់​ព្រះ​រា​ម​”  ​ចូ​រ​បង្ហា​​ញ​ ។ ​​   សេចក្តីអធិប្បាយ៖ មរតកអក្សរសិល្ប៍រឿងរាមកេរ្តិ៍ដលមានប្រភពមកពីរឿងរាមាយណៈ
3910 0 comments:0 0
×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login