Ask
Websites Login

តើពិធីចម្រើនអាយុ និង ពិធីចម្រើនអាយុដូចគ្នាដែរឬទេ ? ចូរពន្យល់ ។

713 1 comments:0 0
ចម្លើយពី Khmer Literature

ពិធីចម្រើនអាយុ និង ពិធីខួបកំណើតគឹមានន័យប្រហាក់ប្រហែលគ្នា ។ បុណ្យចម្រើនអាយុគេធ្វើបែបបត្រូវតាមទំនៀមទំលាប់ប្រពៃណីសាសនាខ្មែរ ។ហើយពិធីចម្រើនអាយុ មានពេលវែង ជាងពិធីបុណ្យខួបកំណើត ។ ពិធីខួបកំណើត គ្រាន់តែជាពិធីមួយធម្មតា ដើម្បីរំលឹកខួបថ្ងៃកំណើរបស់ បុគ្គលតែប៉ុណ្ណោះ ។ ពិធីខួបជួនកាលគេ គ្រាន់តែអញ្ចើញសាច់ញាតិ ឬ មិត្តភក្ដីជិតស្និទ្ធមកញុំាអាហារ និងជប់លៀងបន្តិចបន្តួចជាការស្រេច ។

លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមានប្រវត្តិកំណើតនៅថ្ងៃណា? នរណានាំចូលមក?

559 1 comments:0 0
ចម្លើយពី ប្រវត្តិវិទ្យា

ថ្ងៃទី ១ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ១៩៤៦ នាំចូលមកដោយព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្តិ យុទ្ធវង្ស។

user icon
Khmer Literature
នៅ 2018-06-21
សួរអំពី៖ចម្រើអាយុ សាមីពិធី

តើពិធីចម្រើអាយុនេះ ទាមទារឲ្យតែអ្នកជិតសិ្នទ្ធ (សាច់ញាតិបង្កើត) ជាអ្នកផ្ដើមប្រារព្ធជូនចំពោះសាមីពិធី ឬ ក៏អ្នកដទៃក៏អាចបំពេញកិច្ចនេះជូនបានដែរ ? ហេតុអ្វី ?

190 1 comments:0 0
ចម្លើយពី Khmer Literature

ពិធីចម្រើអាយុនេះ ទាមទារឲ្យតែអ្នកជិតសិ្នទ្ធ (សាច់ញាតិបង្កើត) ជាអ្នកផ្ដើមប្រារព្ធជូនចំពោះសាមីពិធីតែប៉ុណ្ណាះ​។​ ព្រោះសាមីពិធីគឺជាជីដូនជីតា ជាឪពុកម្ដាយរបស់អ្នករៀបចំពិធី ។

user icon
Geo
នៅ 2018-06-21
សួរអំពី៖ទំនាញ ព្រះអាទិត្យ

តើច បានរក្សាភពមួយឲ្យធ្វើចលនាដូចម្ដេចនៅក្នុងគន្លងព្រះអាទិត្យ?

206 1 comments:0 0
ចម្លើយពី Geo

ទំនាញបានរក្សាភពមួយ ឲ្យធ្វើចលនានៅក្នុងគន្លងជុំវិញព្រះអាទិត្យក្នុងរាងជាអេលីប។

លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាអ្វី?

889 1 comments:0 0
ចម្លើយពី ប្រវត្តិវិទ្យា

លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាទម្រង់នៃការ គ្រប់គ្រងរដ្ឋដោយប្រជាពលរដ្ឋ។

user icon
Geo
នៅ 2018-06-21
សួរអំពី៖ល្បឿនរបស់ភព

តើល្បឿនរបស់ភព ឬផ្កាយដុះកន្ទុយ និងប្រែប្រូលដូចម្ដេចនៅពេលដែលវាស្ថិតនៅជិត ឬឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្យ? ចូរពន្យល់។

301 1 comments:0 0
ចម្លើយពី Geo

នៅពេលភពឬផ្កាយដុះកន្ទុយទាំងអស់ ខិតទៅជិតព្រះអាទិត្យវាធ្វើចលនាកាន់តែលឿនពីព្រោះនៅពេលដែលភព ឬផ្កាយដុះកន្ទុយស្ថិតនៅជិតព្រះអាទិត្យនោះ ទំនាញនិងមានកាន់តែខ្លាំងជាហេតុធ្វើឲ្យភព ឬផ្កាយដុះកន្ទុយធ្វើចលនាលឿន។ ផ្ទុយទៅវិញ នៅពេលពួកវាខ្លាតកាន់តែឆ្ងាយពីព្រះអាទិត្យ វាធ្វើចលនាកាន់តែយឺត ពីព្រោះកម្លាំងទំនាញកាន់តែខ្សោយ។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យសិទ្ធិកុមារ ត្រូវបានមនុស្សទូទៅទទួលស្គាល់ និងយកចិត្តទុកដាក់?

167 1 comments:0 0
ចម្លើយពី ប្រវត្តិវិទ្យា

ដើម្បីអោយសិទ្ធិកុមារ ត្រូវបានមនុស្សទូទៅទទួលស្គាល់ និងយកចិត្តទុកដាក់ យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរួមចំណែកយ៉ាងសកម្មធ្វើឲ្យ អនុសញ្ញស្តីពីសិទ្ធិកុមារនេះបានពិតប្រាកដ ដែលក្នុងនោះអនុសញ្ញាបានចែងពីសិទ្ធិកុមារធំៗចំនួន៥ :

១ សិទ្ធិមានជីវិត

២ សិទ្ធិមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ

៣ សិទ្ធិទទួលការអប់រំ

៤ សិទិ្ធមានសុខុមាលភាពល្អ

៥ សិទ្ធិមានសន្តិសុខ ទោះក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយកិច្ចការទាំងនេះហើយ ដែលតម្រូវឲ្យជនគ្រប់រូបគ្រូសារស្ថាប័ន-សង្គម សា្ថប័នរដ្ឋ ចូលរួនធ្វើឲ្យបានសម្រេចជាកំហិត។

តើការធ្វើពិធីចម្រើនអាយុភាគច្រើនគេធ្វើ ឲ្យមនុស្សវ័យណា ? ហើយគេប្រារព្ធពិធីនេះឡើងដើម្បីអ្វី ?

271 1 comments:0 0
ចម្លើយពី Khmer Literature

ពិធីចម្រើនអាយុភាគច្រើនគេធ្វើ ឲ្យមនុស្សវ័យចំណាស់ ​។ ហើយគេប្រព្រឹត្តពិធីនេះឡើង ដើម្បីចម្រើនអាយុកាលដល់បុគ្គល គេគោរពមានមាតាបិតា ជីដូនជីតា ជាដើម។

user icon
Geo
នៅ 2018-06-21
សួរអំពី៖កម្លាំង

តើកម្លាំងទំនាញរវាងវិត្ថុពីរអាស្រ័យនិងលក្ខណះអ្វីខ្លះ?

968 1 comments:0 0
ចម្លើយពី Geo

កម្លាំងទំនាញរវាងវិត្ថុពីរអាស្រ័យនិងលក្ខណះពីរគឺ ម៉ាសសរុបនៃវិត្ថុទាំងពីរនោះ ​និងចម្ងាយរវាងវិត្ថុទាំងពីរនោះ។

×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login