Ask
Websites Login
user icon
ចំណេះដឹងទូទៅ
នៅ 2019-04-24
សួរអំពី៖ពាក្យថា”AICO”

តើពាក្យថា”AICO” សរសេរពេញ និងបកប្រែជាខេមរភាសាថាយ៉ាងដូចម្តេច ?

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

ពាក្យថា​”AICO” ៖

 • សរសេរពេញ ៖ ASEAN lndustrial Cooperation Scheme
 • មានន័យថា ៖ គម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឧស្សាហកម្មអាស៊ាន ។
user icon
ចំណេះដឹងទូទៅ
នៅ 2019-04-24
សួរអំពី៖ពាក្យថា “AFTA”

តើពាក្យថា “AFTA” សរសេរពេញ និងបកប្រែជាខេមរភាសាថាយ៉ាងដូចម្តេច ?

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

ពាក្យថា “AFTA” ៖

 • សរសេរពេញ ៖ ASEAN Free Trage Area
 • មានន័យថា ៖ តំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ាន ។
user icon
ចំណេះដឹងទូទៅ
នៅ 2019-04-24
សួរអំពី៖ពាក្យថា “AMBDC”

តើពាក្យថា “AMBDC” សរសេរពេញនិងបកប្រែជាខេមរភាសាថាយ៉ាងដូចម្តេច ?

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

ពាក្យថា “AMBDC” ៖

 • សរសេរពេញ ៖ ASEAN Mekong Basin Development Cooperation
 • មានន័យថា ៖ កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអាស៊ាន ដើម្បីអភិវឌ្ឍអាងទន្លេមេគង្គ ។
user icon
ចំណេះដឹងទូទៅ
នៅ 2019-04-24
សួរអំពី៖ពាក្យថា”SKRL”

តើពាក្យថា”SKRL” សរសេរពេញ និងបកប្រែជាខេមរភាសាថាយ៉ាងដូចម្តេច ?

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

ពាក្យថា​”SKRL” ៖

 • សរសេរពេញ ៖ Singapore Kunming Rail Link Project
 • មានន័យថា ៖ គម្រោងតភ្ជាប់ផ្លូវដែកសិង្ហបុរី គុណមិញ ។
user icon
ចំណេះដឹងទូទៅ
នៅ 2019-04-24
សួរអំពី៖ពាក្យថា “TAC”

តើពាក្យថា “TAC”សរសេរពេញ និងបកប្រែជាខេមរភាសាជាយ៉ាងដូចម្តេច?

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

ពាក្យថា “TAC” ៖

 • សរសេរពេញ ៖ Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia
 • មានន័យថា​ ៖ សន្ធិសញ្ញាមិត្តភាព និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ ។

តើពាក្យថា “ASEAN ECB” សរសេរពេញ និងបកប្រែជាខេមរភាសាថាយ៉ាងដូចម្តេច ?

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

ពាក្យថា “ASEAN ECB” ៖

 • សរសេរពេញ ៖ ASEAN Economic Community Blueprint
 • មានន័យថា ៖ ផែនការគោលសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអាស៊ាន ។
user icon
ចំណេះដឹងទូទៅ
នៅ 2019-04-24
សួរអំពី៖ពាក្យថា “IAI”

តើពាក្យថា “IAI” សរសេរពេញ និងមានន័យបកប្រែជាខេមរាភាសាថាយ៉ាងដូចម្តេច ?

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

ពាក្យ “IAI” ៖

 • សរសេរពេញ ៖ Initiative of ASEAN Intergration
 • មានន័យថា ៖ គំនិតផ្តួចផ្តើមសមាហរណកម្មអាស៊ាន ។
user icon
ចំណេះដឹងទូទៅ
នៅ 2019-04-24
សួរអំពី៖ពាក្យថា “ASEANAPOL”

តើពាក្យថា “ASEANAPOL” សរសេរពេញ និងមានន័យបកប្រែជាខេមរភាសាថាយ៉ា់ងដូចម្តេច ?

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

ពាក្យថា “ASEANAPOL”

 • សរសេរពេញ​ ៖ ASEAN Chiefs of National Police
 • មានន័យថា ៖ មេប៊ូលីសជាតិអាស៊ាន ។​
user icon
ចំណេះដឹងទូទៅ
នៅ 2019-04-24
សួរអំពី៖ពាក្យថា “IDEA”

តើពាក្យថា “IDEA” សរសេរពេញ និងមានន័យបកប្រែជាខេមរភាសាថាយ៉ាងដូចម្តេច ?

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

ពាក្យថា “IDEA” ៖

 • សរសេរពេញ ៖ Initiative for Development in East asia ។
 • មានន័យថា ៖ គំនិតផ្តួចផ្តើមសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនៅអាស៊ីបូព៌ា ។

តើរដ្ឋភាគីនីមួយៗគួរធ្វើយ៉ាងណាខ្លះ បើរដ្ឋទាំងនោះមិនទាន់បានចូលកតិកាសញ្ញា នៃការជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ពីគ្រោះថ្នាក់នុយក្លេអ៊ែរ ?

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

រដ្ឋភាគីនីមួយៗគួរធ្វើយ៉ាង បើរដ្ឋទាំងនោះមិនទាន់បានចូលកតិកាសញ្ញា នៃការជូនដំណឹងជាបន្ទាន់ពីគ្រោះថ្នាក់នុយក្លេអ៊ែរគឺ​ត្រូវខិតខំចូលកតិកាសញ្ញានេះ ។

×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login