Ask
Websites Login
user icon
Help
នៅ 2018/07/13
អត្ថបទអំពី៖ប្តូរលេខសំងាត់ khsearch.com help

Sponsored

របៀប login នៅពេលបាត់លេខសំងាត់


ដើម្បី login យើងត្រូវ៖ ១.ចូលទៅកាន់ http://www.khsearch.com/account-recovery ឬចុចលើ "forget" ដូចរូបខាងក្រោម៖ ២.បញ្ចូល អ៉ីមែលដែលអ្នកធ្លាប់បានចុះឈ្មោះពីមុនដូចរូប បន្ទាប់មកចុចលើ "Confirm Now" បន្ទាប់មក អ្នកនឹងឃើញដូចរូបខាងក្រោម៖
111 0 comments:1 3

តើនិមិត្តរូបារម្មណ៍មានប៉ុន្មានប្រភេទ?អ្វីខ្លះ?

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

និមិត្តរូបារម្មណ៏មាន៣ប្រភេទគឺ៖

ក.និមិត្តរូបារម្មណ៍ដែលមាននៅក្នុងរឿងព្រេងកថា ល្បើកកថា និទានកថា

ឧទាហរណ៍៖

 • រឿងស្រមោច
 • រឿងចចក
 • រឿងល្បើកជុច និងត្រី
 • រឿងក្រពើរមិលគុណ
 • រឿងសុភាទន្សាយ
 • រឿងស្វាស៊ីបាយរួចលាបមាត់ពពែ
 • រឿងជាងកាត់សក់
 • រឿងកូនចៀម... ។

ខ.និមិត្តរូបារម្មណ៍ដែលមាននៅក្នុងពាក្យស្លោកសុភាសិតច្បាប់ផ្សេងៗ

ឧទាហរណ៍៖

 • តក់ៗពេញបំពង់
 • ចោលសាច់ស្រវាឆ្អឹង
 • ចាក់អង្ករយកអង្កាម
 • ទូកទៅកំពង់នៅ
 • ឆ្កែរកន្ទុយខ្វៀននៅតែខ្វៀន
 • ទូកពឹងច្រវ៉ា ការសិក្សាពឹងព្យាយាម
 • កុំពត់ស្រឡៅ កុំប្រដៅស្រីខូច...។

គ.និមិត្តរូបារម្មណ៍ដែលកើតពីទឹកចិត្តរបស់មនុស្សនៅក្នុងជីវិតរស់នៅ (មាននៅក្នុងកំណាព្យ ប្រលោមលោក ចម្រៀង)

ឧទហរណ៍៖

 • ស្នេហាជាទឹកឃ្មុំ
 • ស្នេហាជាថ្នាំពុល
 • ស្នេហាជាឪសថទិព្វ
 • ស្នេហាធ្វើឲ្យជីវិតមានន័យ
 • ស្នេហាធ្វើឲ្យជីវិតព្រាត់ប្រាស...។

តើអ្វីទៅហៅថានិមិត្តរូបារម្មណ៍?ចូរផ្តល់ឧទាហរណ៍។

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

និមិត្តរូបារម្មណ៏៍គឺជារូបារម្មណ៏ដែលអ្នកនិពន្ធបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើការដំណាងធ្វីមួយទៅនឹងអ្វីមួយផ្សេងទៀតដើម្បីសម្រេចបាននូវទស្សនះបែបណាមួយ។

ឧទាហរណ៍៖

 • ព្រាបស         តំណាងឲ្យសន្តិភាព
 • ទន្សាយ         តំណាងឲ្យជនមានប្រាជ្ញា
 • យក្យ             តំណាងឲ្យសភាវះអាក្រក់
 • ពន្លឺ               តំណាងឲ្យចំណេះដឹង
 • សត្វស្រមោច   តំណាងឲ្យមនុស្សព្យាយាម
 • ផ្កាឈូក         តំណាឲ្យការគោរពបូជា ។

តើគេចែករូបារម្មណ៍ រូបារូបិយារម្មណ៍ជាប៉ុន្មានប្រភេទអ្វីខ្លះ?

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

គេចែករូបារូបិយារម្មណ៍ជា៤ប្រភេទគឺ៖

ក.ឥន្ទ្រីរួបារម្មណ៍

          ជារូបារម្មណ៏ដែលទាក់ទងនឹងឥន្ទ្រីយ៍ទាំង៥របស់មនុស្សមាន កាយ ភ្នែក ត្រចៀក ច្រមុះនិងអណ្តាត។

ខ.កាមរូបារម្មណ៍

ជារូបារម្មណ៏ដែលទាក់ទងទៅនឹងផ្លូវចិត្តនាំឲ្យកើតមានតម្រេកតណ្ហា។

គ.វេទនារូបារម្មណ៍

          ជារូបារម្មណ៏ដែលទាក់ទងជាមួយនឹងផ្លូវចិត្តរបស់មនុស្សមានការចងចាំបាន ភាពឈឺចាប់ រន្ធត់ តក់ស្លុត ញាប់ញ័រ ស្រក់ទឹកភ្នែក ការខកបំណងជាដើម។

ឃ.បញ្ញារូបារម្មណ៍

          ជារូបារម្មណ៍ ដែលទាក់ទងជាមួយនឹងសតិបញ្ញា ស្មារតី ការត្រិះរិះពិចារណា ការភ្ញាក់រឭក

ផ្សេងៗជាដើម។

ដូចម្តេចដែលហៅថារូបារូបិយារម្មណ៏?

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

រូបារូបិយារម្មណ៍ គឺជារូបារម្មណ៍ដែលស្ថិតនៅក្នុងវគ្គ ឬនៅក្នុងអត្ថបទទាំងមូលរបស់កំណាព្យ។

រូបារម្មណ៍ប្រភេទនេះអាចក្លាយមកពីជីវរូបបារម្មណ៏និងឧបមានរូបារម្មណ៍ ។

ចូរឲ្យពាក្យដែលប្រើដើម្បីបង្កើតជាជីវរូបារម្មណ៍។

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

ពាក្យដែលប្រើដើម្បីបង្កើតបានជាជីវរូបារម្មណ៍រួមមាន៖

 • ព្យុះរលក
 • សំណាញ់ស្នេហ៍
 • រលកវាសនា
 • រន្ទះវាចា
 • សមុទ្ទទឹក
 • រលកស្នេហា
 • កាមទេពស្នេហ៍
 • នាវាតណ្ហា
 • សមុទ្ទទឹកភ្នែក
 • បិសាចលោកិយ៍
 • ផ្កាយជីវិត
 • ចិត្តក្រមុំ
 • ផលគរលាន់សម្តី
 • សង្ឃរាជីវិត... ។

អ្វីទៅហៅថាជីវរូបារម្មណ៍?

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

          ជីវរូបារម្មណ៍គឺ ជារូបារម្មណ៍ដែលកើតចេញពីអ្នកនិពន្ធបង្កើតឡើង ធ្វើឲ្យភាវះអ្វីមួយដែលគ្មានជីវិត អវិញ្ញាណ គ្មានរូបរាង គ្មានចលនា ក្លាយទៅជាមានជីវិត មានរូបរាង មានចលនា នៅក្នុងអាម្មណ៍របស់អ្នកអាន អ្នកស្តាប់ ។

តើនៅក្នុងកំណាព្យមានរូបារម្មណ៍អ្វីខ្លះ?

ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

នៅក្នុងកំណាព្យមានរូបារម្មណ៍៤ធំៗគឺ៖

ក.ជីវរូបារម្មណ៍

ខ.រូបារូបិយារម្មណ៍

គ.និមិត្តរូបារម្មណ៍

ឃ.ឧបមានរូបារម្មណ៍ ។

×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login