Ask
Websites Login
user icon
ចំណេះដឹងទូទៅ
នៅ 2017-07-23
សួរអំពី៖វប្បធម៌ទូទៅ

ចូរនិយាយពីសង្គាយនាលើកទី១។

193 1 comments:0 0
ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

មហាសង្គាយនាលើកទី១ បានប្រារព្ធឡើងនៅទីក្រុងរាជគ្រឹះ គឺបន្ទាប់ពីព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់ចូលនិព្វានបាន៣ខែ។ មហាសង្គាយនានេះស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាកស្សប្បត្ថេរ។ គោលបំណងនៃមហាសង្គាយនានេះ គឺដើម្បីពិនិត្យផ្ទៀងផ្ទាត់អនុម័តព្រមព្រៀងនូវលទ្ធិដែលជាការបង្រៀនពិតប្រាកដរបស់ព្រះពុទ្ធ និងវិន័យដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់បព្វជិតភាវៈ (អ្នកបួស)។

user icon
ចំណេះដឹងទូទៅ
នៅ 2017-07-23
សួរអំពី៖វប្បធម៌ទូទៅ

ហេតុអ្វីបានជាមានការលេចឡើងនូវធម៌ថ្មីក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនា? តើមានអ្វីកើតឡើង?

267 1 comments:0 0
ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

បន្ទាប់ពីព្រះពុទ្ធទ្រង់ចូលបរិនិព្វានទ្រង់បានផ្ដាំសាវ័កទាំងពួងរបស់ព្រះអង្គឲ្យប្រតិបត្តិសង្រ្គោះរៀងៗខ្លួនជាមួយវិរិយកម្មដោយមានធម៌វិន័យដែលព្រះអង្គបានសម្ដែងហើយនោះជាមគ្គុទេសក៍ចុះ។

            ដោយហេតុនៅសម័យកាលនោះ ការបង្រៀនប្រៀនប្រដៅរបស់អ្នកគោរពព្រះពុទ្ធសាសនាមានលក្ខណៈផ្ទាល់មាត់បែបប្រពៃណី។ ហេតុនេះមិនយូរប៉ុន្មានក៏លេចចេញនូវគោលធម៌ថ្មី។

ដូចនេះដើម្បីធានានូវសាមគ្គីភាព និងការស្របគ្នានៃសហគមន៍សង្ឃការធ្វើវិសុទ្ធកម្មក៏ក្លាយទៅជាភាពចាំបាច់។

            ប្រការនេះនាំឲ្យមានការប្រជុំសង្ឃយូរម្ដងៗដើម្បីឲ្យមានការព្រមព្រៀងគ្នា ផ្នែកលទ្ធិ និងការប្រតិបត្តិធម៌វិន័យ។ ការប្រជុំបែបនេះ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមានតែ៤ដងប៉ុណ្ណោះហើយការជួបជុំគ្នានេះហៅថាមហាសង្គាយនា។

user icon
ចំណេះដឹងទូទៅ
នៅ 2017-07-23
សួរអំពី៖វប្បធម៌ទូទៅ

តើព្រះពុទ្ធ បានប្រារព្ធមហាសន្និបាតដំបូងនៅឯណា? មានព្រះសង្ឃប៉ុន្មានព្រះអង្គចូលរួម? មានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្តេច?

374 1 comments:0 0
ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

នៅថ្ងៃ១៥កើត ខែមាឃ ឆ្នាំរកា ព្រះពុទ្ធ បានប្រារព្ធមហាសន្និបាតដំបូង នៅក្នុងព្រៃវេរវន្ត ជិតក្រុងរាជគ្រឹះ ដោយមានព្រះសង្ឃ១២៥០អង្គចូលរួម។ ក្នុងឱកាសមហាសន្និបាតនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានប្រកាសធម្មនុញ្ញរបស់សាសនា ដល់សមាជិកទាំង អស់សម្រាប់ធ្វើជាក្រឹត្យក្រមអនុវត្តន៍ និងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដល់មហាជនទូទៅឲ្យដឹងពីគោលការណ៍ដែលព្រះពុទ្ធសាសនាប្រកាន់យកក្នុងឋានៈជាសាសនាថ្មី។ ធម្មនុញ្ញថ្មីនេះព្រះអង្គឲ្យឈ្មោះថាឱវាទបាដិមោក្ខដែលមាន៥ជំពូក និងចែកចេញជា១១មាត្រា។

user icon
ចំណេះដឹងទូទៅ
នៅ 2017-07-23
សួរអំពី៖វប្បធម៌ទូទៅ

តើអគ្គសាវ័កស្ដាំ និងអគ្គសាវ័កឆ្វេងរបស់ព្រះពុទ្ធមានឈ្មោះអ្វី?

291 1 comments:0 0
ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

អគ្គសាវ័កឆ្វេងស្ដាំរបស់ព្រះពុទ្ធមាន ៖

 • អគ្គសាវ័កស្ដាំ ព្រះនាមសារីបុត្រជាព្រះអរហន្ដដែលមានបញ្ញាឯកក្នុងត្រៃលោក ក្រៅពីព្រះពុទ្ធចេញទៅគ្មានបុគ្គលណាប្រៀបផ្ទឹមបាន។ ព្រះសារីបុត្រនាមដើមឈ្មោះឧបគិស្ស។
 • អគ្គសាវ័កឆ្វេង ព្រះនាមមោគ្គលាន ជាព្រះអរហន្ដឯកខាងឫទ្ធិ ក្រៅពីពញរះពុទ្ធចេញទៅគ្មានបុគ្គលណាប្រៀបផ្ទឹមបាន។ ព្រះមោគ្គលាន នាមដើមឈ្មោះកោលិត។
user icon
ចំណេះដឹងទូទៅ
នៅ 2017-07-23
សួរអំពី៖វប្បធម៌ទូទៅ

តើអ្នកដែលបានសម្រេចធម៌បន្ទាប់ពីព្រះពុទ្ធហៅថាអ្វី? តើអ្នកណា?

217 1 comments:0 0
ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

អ្នកដែលបានសម្រេចធម៌បន្ទាប់ពីព្រះពុទ្ធហៅថាអនុពុទ្ធ គឺកោណ្ឌញ្ញ។

user icon
ចំណេះដឹងទូទៅ
នៅ 2017-07-23
សួរអំពី៖វប្បធម៌ទូទៅ

តើបញ្ចវគ្គីភិក្ខុមានឈ្មោះអ្វីខ្លះ?

651 1 comments:0 0
ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

បញ្ចវគ្គីភិក្ខុមានឈ្មោះដូចជា ៖

 • កោណ្ឌញ្ញ
 • ភទ្ទយ
 • កម្ដិលៈ
 • អស្សជិ
 • មហានាម។
user icon
ចំណេះដឹងទូទៅ
នៅ 2017-07-23
សួរអំពី៖វប្បធម៌ទូទៅ

តើព្រះពុទ្ធប្រោសអ្នកណាមុនគេបន្ទាប់ពីត្រាស់ដឹង? ហេតុអ្វី?

490 1 comments:0 0
ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

ព្រះពុទ្ធប្រោសបញ្ចវគ្គីភិក្ខុមុនគេព្រោះបញ្ចវគ្គីភិក្ខុបានមកតាមបម្រើព្រះពុទ្ធអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គយាងចេញមកសាងផ្នួស។ នៅពេលដែលព្រះអង្គលែងធ្វើទុក្ខកិរិយា បញ្ចវគ្គីភិក្ខុ បានរត់ចោលព្រះពុទ្ធអង្គទៅនៅកន្លែងផ្សេង។ មុនពេលចាកចេញ បញ្ចវគ្គីភិក្ខុ បានឲ្យព្រះពុទ្ធសន្យាថាប្រសិនបើបានត្រាស់ដឹងត្រូវតែប្រោសបញ្ចវគ្គីភិក្ខុមុនគេ។

user icon
ចំណេះដឹងទូទៅ
នៅ 2017-07-23
សួរអំពី៖វប្បធម៌ទូទៅ

តើព្រះពុទ្ធបានបំពេញពុទ្ធកិច្ចប៉ុន្មានយ៉ាង បន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធ អស់រយៈពេល៤៥ព្រះវស្សា? អ្វីខ្លះ?

828 1 comments:0 0
ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

ព្រះពុទ្ធបានបំពេញពុទ្ធកិច្ច៥យ៉ាងគឺ៖

 • ពេលព្រឹក និមន្តបិណ្ឌបាត្រ។
 • ពេលរសៀល សម្ដែងធម៌ទេសនា។
 • ពេលព្រលប់ ប្រទានឱវាទដល់ពួកភិក្ខុសង្ឃ។
 • ពេលកណ្ដាលអាធ្រាត្រ ដោះស្រាយប្រាស្នាជាមួយពួកទេវតា។
 • ពេលទៀបភ្លឺ ប្រមើលមើលនិស្ស័យសត្វលោកតើសត្វណាដែលអាចប្រោសបាន សត្វណាដែលមិនអាចប្រោសបាន។
user icon
ចំណេះដឹងទូទៅ
នៅ 2017-07-23
សួរអំពី៖វប្បធម៌ទូទៅ

ចូរនិយាយពីពុទ្ធប្រវត្តិសងេ្ខប។

680 1 comments:0 0
ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

និយាយពីពុទ្ធប្រវត្តិសងេ្ខប ៖

 • ព្រះសិទ្ធត្ថគោត្តម ទ្រង់ប្រសូតក្នុងឆ្នាំ៥៤៣មុនគ.ស គឺត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រ១៥កើត ពេញបូរមីខែពិសាខ ឆ្នាំច វេលាថ្ងៃជិតត្រង់ (ម៉ោង១២) នៅក្នុងឧទ្យានលុម្គិនីនៅចន្លោះនគរទេវហៈ និងនគរកបិលពស្ដុ (សព្វថ្ងៃប្រទេសនេប៉ាល់)។
 • ព្រះបិតានាម សុទ្ធោទនៈជាព្រះចៅនគរកបិលពស្ដុ។
 • ព្រះមាតានាម សិរិមហាមាយា ជាព្រះរាជបុត្រីព្រះនគរទេវហៈ។
 • ប្រសូតបាន៥ថ្ងៃ ព្រាហ្មណ៍៦នាក់បានទាយថា

 “បើព្រះរាជកុមារគ្រប់គ្រងនគរ នឹងក្លាយទៅជាស្ដេចចក្រពត្តិដ៏មានអំពាចធំធេងប្រកបដោយធម៌។ បើព្រះរាជកុមារចេញសាងផ្នួស នឹងបានត្រាស់ដឹងជាព្រះអរហន្ដ សម្មាសម្ពុទ្ធោក្នុងលោក “។  ចំណែកព្រាហ្មណ៍ទី៧ គឺកោណ្ឌញ្ញបានទាយថា “ព្រះរាជកុមារពិតជាត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធជាប្រាកដ “។

 • ប្រសូតបាន៧ថ្ងៃព្រះនាងសិរិមហាមាយាសោយទីវង្គតទៅកើតនៅឋានតុសិត។  ព្រះនាង បជាបតិគោតមីសម្រេចកិច្ចជាមនំបំបៅព្រះពោធិសត្វជាលំដាប់រៀងមក។
 • ព្រះជន្ម៧វស្សា ព្រះកុមារបានទៅសិក្សាក្នុងសំណាក់សាស្រ្ដាចារ្យមួយរូបឈ្មោះ​វិស្វមិត្រ ជាអ្នកចេះដឹងវ៉ៃឆ្លាតលើសគ្រូនានា (ចេះចប់គម្ពីរវេទទាំងឡាយ)។
 • ព្រះជន្ម១៦ព្រះវស្សា ព្រះរាជាទ្រង់បានសោយរាជសម្បត្តិ និងមានព្រះនាងពិម្ដាយសោធារាជាអគ្គមហេសីក្នុងឆ្នាំឆ្លូវ។ ព្រះនាងជាព្រះរាជធីតាព្រះបាទសុប្បពុទ្ធ និងព្រះនាងបមិតាដែលត្រូវជាបងប្អូនជីដូនមួយ។
 • ក្នុងពេលក្រសាលឧទ្យានព្រះអង្គទតឃើញទេពនិម្មិត៤យ៉ាង គឺមនុស្សចាស់១ ទតឃើញមនុស្សមានជំងឺ១ ទតឃើញមនុស្សស្លាប់១ ទតឃើញអ្នកបួស១ ការទតឃើញមនុស្ស៣ពួកដំបូង ព្រះអង្គមានសេក្ដីសង្វេគប៉ុន្ដែមនុស្សប្រភេទទី៤ព្រះអង្គសោមនស្សក្នុងការបំពេញបព្វវិជ្ជា។
 • ព្រះរាជបុត្រ១អង្គនាម រាហុលកុមារ។
 • ព្រះជន្ម២៩ព្រះវស្សា ព្រះអង្គបានយាងចេញសាងបព្វជា្ជ ជាមួយអាមាត្យឆន្ទ និងសេះកណ្ឌកៈដែលត្រូវនាំយកគ្រឿងអលង្ការមកនគរវិញ។
 • ព្រះអង្គបានយាងទៅសិក្សានៅសំណាក់អាឡារតាបស និងឧទកតាបស តែពុំបាន         សម្រេច។
 • បន្ទាប់មកព្រះអង្គបានស្វែងរកមោក្ខធម៌តាមបែបអ្នកសម័យនោះ គឺធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាក ធ្វើទារុណកម្ម ដេកដើរឈរអង្គុយលើបន្លាស្រួច អាក្រាតកាយ បង្អត់អាហារ... ដែលហៅថាធ្វើទុក្ខកិរិយា។
 •  បន្ទាប់ពីបានស្ដាប់ខ្សែពិណរបស់ព្រះឥន្ទ្រ ព្រះពុទ្ធអង្គបានពិចារណាថា ការធ្វើខ្លួនតឹងពេកនាំឲ្យមានការលំបាក ធូរពេកនាំឲ្យមិនសម្រេច មានតែប្រព្រឹត្តជាកណ្តាលទើបសម្រេច     ធម៌។
 • នៅថ្ងៃពុធ ទី១៥កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំរកា ព្រះអង្គបានសម្រេចសម្មាសម្ពោធិញាណ ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងព្រះជន្ម៣៥ព្រះវស្សា។
 • នៅថ្ងៃទី១៥កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំម្សាញ់ ព្រះអង្គបានបរិនិពាន្វ ក្នុងព្រះជន្ម៨០ព្រះវស្សា។
user icon
ចំណេះដឹងទូទៅ
នៅ 2017-07-23
សួរអំពី៖វប្បធម៌ទូទៅ

តើព្រះពុទ្ធសាសនាជាអ្វី?

5990 1 comments:0 0
ចម្លើយពី ចំណេះដឹងទូទៅ

ព្រះពុទ្ធសាសនា ជាសាសនាវិទ្យាសាស្រ្ដដោយសាសនានេះដោយបង្រៀនមនុស្សដោយយកហេតុនិងផលជាគោល ឬថាជាសាសនាតថនិយមពីព្រោះមិនឲ្យជឿលើខ្មោច ព្រាយបិសាច ទេវតា ឬអាទិទេពណាក្រៅពីហេតុ និង ផលដែលមានខ្លួនឯងជាដើមចមនោះទេ។ សាសនានេះក៏បានបង្រៀនឲ្យយល់ដឹងច្បាស់នូវសភាពពិតនៃវត្ថុធាតុ និងលោកធាតុសម្រាប់យកទៅអនុវត្តក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដើម្បីបានសេចក្ដីសុខ និងវឌ្ឍន៍ភាពនោះទើបគេហៅសាសនានេះថា ជាទស្សនវិជ្ជាផងដែរ។

×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login