Ask
Websites Login

នៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ហេតុអ្វីបានជាចលនារំដោះជាតិចេញពីនឹមអាណានិគមដណ្តើមបានឯករាជ្យពីពួកអាណានិគម ? តើប្រទេសណាខ្លះនៅទ្វីបអាស៊ី នឹងអាព្រិច ដែលដណើមបានឯករាជ្យពីនីមអាណានិគម នៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី២ នេះ ? ( ចូររាប់ឈ្មោះប្រទេសដែលដណ្តើមបានឯករាជ្យ មួយទ្វីបឲ្យបានយ៉ាងតិចបួនប្រទេស ) ។

ចម្លើយពី History

នៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ​ហេតុអ្វីបានជាចលនារំដោះជាតិចេញពីនីមអាណានិគមដណ្តើមបានឯករាជ្យពីពួកអាណានិគមព្រោះ ៖

 • ប្រទេសអាណានិគមនឿយហត់នឹងសង្គ្រាម
 • ពួកគេសុំទទួចតាំងពីមុនសង្គ្រាម​
 • គាបសង្កត់យ៉ាងខ្លាំងក្លា ដើម្បីស្តារសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកអាណានិគម
 • ប្រទេសក្រោមអាណានិគមយល់ពីសិទ្ធិសេរីភាព
 • អន្តរជាតិជម្រុញឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្ស ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិ សហរដ្ឋអាមេរិក សហភាពសូវៀត
 • សាមគ្គីជាតិ និងអន្តរជាតិ
 • អ្នកដឹកនាំមានមាគ៍ាត្រឹមត្រូវ ។

ប្រទេសនៅទ្វីបអាព្រិច នឹងទ្វីបអាព្រិចដែលដណ្តើមបានឯករាជ្យពីនីមអាណានិគម នៅក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី២ នេះមាន :

 • ទ្វីបអាស៊ីមាន ៖ កម្ពុជា វៀតណាម ឡាវ ឥណ្ឌា ឥណ្ឌានេស៊ី មីយ៉ាន់ម៉ា... ។
 • ទ្វីបអាស៊ីនមាន ៖ អេស៊ីប លីបី ទុយ​នើស៊ី ម៉ារ៉ុក កូឌីវ័រ គីណេ គីណេប៊ីសាវ ម៉ូសំប៊ិច...។
user icon
Bio
នៅ 2018/07/20
សួរអំពី៖បន្សាំ ភាវះរស់

តើបន្សាំជាអ្វី ? ចំពោះភាវះរស់ តើបន្សាំមានសារះសំខាន់ដូចម្ដេច ?

ចម្លើយពី Bio

បន្សាំជាការសម្របខ្លួនទៅនិងមជ្ឈដ្ឋានរស់នៅរបស់ភាវះរស់ ។

សារះសំខាន់នៃបន្សាំ

 • សម្របទៅនិងមជ្ឈដ្ឋានរស់នៅ(បំលាស់ប្ដូរសីតុណ្ហភាព អាកាសធាតុ)
 • ការពារខ្លួនទៅនិងសត្រូវ
 • ប្រើប្រាស់សម្រាប់ចាប់អាហារ
 • ធ្វើអោយពពូកលូតលាស់ ។
user icon
Bio
នៅ 2018/07/20
សួរអំពី៖ដង់ស៊ីតេ ពពូក

តើអ្វីទៅជាដង់ស៊ីតេពពូក ?

ចម្លើយពី Bio

ដង់ស៊ីតេពពូកគឺជាចំនួនឯកត្តះដែលស្ថិតនៅតំបន់ពិសេសមួយ ។

user icon
Bio
នៅ 2018/07/20
សួរអំពី៖កំណើត ល្បឿន ស្លាប់

តើអ្វីទៅជាល្បឿនកំណើតនៃពពូក និងល្បឿននៃការស្លាប់ ?

ចម្លើយពី Bio

ល្បឿនកំណើតនៃពពូកគឺជាចំនួនកកើតនៅក្នុងថេរវេលាណាមួយ ។

ល្បឿននៃការស្លាប់គឺជាចំនួនស្លាប់នៃភាវះរស់ក្នុងពពូកក្នុងថេរវេលាកំណត់ ។

user icon
Bio
នៅ 2018/07/20
សួរអំពី៖កត្តា ពពូក

តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើអោយពពូកកើនឬថយចុះ ?

ចម្លើយពី Bio

កត្តាដែលធ្វើអោយពពូកកើងឡើងឬថយចុះគឺ កត្តាចំណីអាហារ និងទឹកបរិយាកាសនិងអាកាសធាតុ ។

user icon
Bio
នៅ 2018/07/20
សួរអំពី៖ផ្លាស់ប្ដូរ​ ទំហំ ពពូក

ចូររៀបរាប់ពីរបៀបផ្សេងៗដែលធ្វើអោយមានការផ្លាស់ប្ដូរទំហំពពូក ?

ចម្លើយពី Bio

រៀបរាប់ផ្សេងៗដែលធ្វើអោយមានការផ្លាស់ប្ដូរទំហំពពូក គឺការកើតឡើងនិងការស្លាប់ ចំណាកស្រុកនិងចំណូលស្រុក ។

user icon
Bio
នៅ 2018/07/20
សួរអំពី៖មធ្យោបាយ ​កំណត់ ពពូក

ចូររៀបរាប់ពីមធ្យោបាយផ្សេងៗដែលកំណត់ទំហំនៃពពូក ?

ចម្លើយពី Bio

មធ្យោបាយផ្សេងៗដែលកំណត់ទំហំនៃពពូកគឹការសង្កេត(ដោយផ្ទាល់ឬមិនផ្ទាល់)ការប៉ាន់ស្មាន និងការដៅទុកហើយចាប់មកវិញ ។

user icon
Bio
នៅ 2018/07/20
សួរអំពី៖ពពួក សហគមន៍

ចូរឲ្យនិយមន័យ ពពួក សហគមន៍ ?

ចម្លើយពី Bio

 ពពួក ៖ ជាសារពាង្គកាយមួយក្រុមស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទតែមួយ ដែលរស់នៅក្នុងតំបន់មួយ ទៅតាមពេលវេលាកំណត់មួយ ។

សហគមន៍ ៖ ពពូកផ្សេងៗដែលរស់នៅជាមួយគ្នាក្នុងតំបន់តែមួយ ហើយតែងតែមានការប្រកួតប្រជែងគ្នា ។

តើអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួយប្រទេសកម្ពុជាលើវិស័យអប់រំ នឹងសុខាភិបាល តាមរយៈអង្គការអ្វីខ្លះ ? តើអង្គការនីមួយៗមានទីស្នាក់ការនៅឯណា ? បង្កើតនៅឆ្នាំណា ? នឹងមានទិសដៅយ៉ាងដូចម្តេច ? ចូរបង្ហាញឲ្យបានបីអង្គការពួកអាណានិគម ?

ចម្លើយពី History

ក្នុងវិស័យអប់រំ នឹងសុខាភិបាល អង្គការសហប្រជាជាតិបានជួយប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈអង្គការ ៖

 • យូរណេស្កូ (UNESCO ) ៖ អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការអប់រំ វិទ្យាសាស្រ្ត នឹងវប្បធម៍ ។ ​បង្កើតនៅឆ្នាំ ១៩៤៦ ។ ទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងប៉ារីស ។ គោលដៅ ៖ បំបាត់វិសមភាពខាងប្រាជ្ញារវាងប្រទេសជឿនលឿន និងប្រទេសក្រីក្រ ។
 • យូនីសេហ្វ ( UNICEF ) ៖ មូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់កុមារ ។ បង្កើតនៅឆ្នាំ ១៩៤៨ ទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងញូវយ៉ក ។ គោលដៅ ផ្តល់ជំនួយជាចំណីអាហារ ថ្នាំពេទ្យ ព្រមទាំង​ឩបករណ៍ដែលទាក់ទងដល់ការបណ្តុះបណ្តាលកុមារ ។
 • ហ៊ូ ( WHO ) ៖ អង្គការសុខភាពពិភពលោក ។ បង្កើតនៅឆ្នាំ ១៩៤៨ ទីស្នាក់ការនៅទីក្រុ​ងសឺណែវ ។ គោលដៅ អភិវឌ្ឍន៍វិស័យសុខាភិបាលដល់ប្រទេសក្រីក្រឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើង ដោយជួយកំចាត់ជម្ងឺឆ្លងផ្សេងៗ ។
×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login