Ask
Websites Login
user icon
Phon
នៅ 2018-06-11
សួរអំពី៖សីលធម៌

តើយើងត្រូធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីទទួលបានសីលធម៌សកល?

162 1 comments:0 0
ចម្លើយពី Phon

ដើម្បីទទួលបានសីលធម៌សកល យើងត្រូវ

 • រួមរស់ជាមួយគ្នាដោយសហសន្តិភាព
 • យល់ពីគោលការណ៍នៃសាសនានីមួយៗ
 • មានការយោគយល់អធ្យាស្រ័យ
 • គោរបសិទ្ធិ និងតម្លៃគ្នា
 • មិនប្រមាថសាសនាដទៃ ក្រៅពីសាសនារបស់ខ្លួន...។
user icon
Phon
នៅ 2018-06-11
សួរអំពី៖ពណ៌នា សីលធម៌

ចូរពណ៌នាពីភាពចាំបាច់នៃសីលធម៌សកលក្នុងការកសាងសណ្ដាប់ធ្នាប់សកល។

ចម្លើយពី Phon

 ភាពចាំបាច់នៃសីលធម៌សកលក្នុងការកសាងសណ្ដាប់ធ្នាប់សកល គឺ

 • យើងទាំងអស់គ្នាមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះសណ្ដាប់ធ្នាប់សកលមួយដ៏ល្អប្រសើរ
 • ការចូលរួមរបស់យើង គឺជាភារៈចាំបាច់បំផុតដើម្បីស្វែងរកផលប្រយោជន៍នៃសិទ្ធិមនុស្ស សេរីភាព យុត្តិធម៌ សន្តិភាព និងអភិរក្សភពផែនដី។
 • ប្រពៃណីប្លែកៗគ្នាខាងសាសនា និងវប្បធម៌របស់យើង​ ប្រាកដជាមិនរារាំងយើងក្នុងការចូលរួមប្រឆាំងនឹងរាល់ទម្រង់នៃអំពើអមនុស្សធម៌ និងក៏គ្មានអ្វីមកទប់ស្កាត់យើងមិនឱ្យបំពេញការងារមនុស្សធម៌ដែរ។
 • គោលការណ៍នានាដែលត្រូវបង្ហាញនៅក្នុងសីធម៌សកលពិតជាអាចយកជាការបាន ដោយមនុស្សទាំងអស់ដែលមានជំនឿលើសីលធម៌។
user icon
Phon
នៅ 2018-06-11
សួរអំពី៖សីលធម៌

ចូរពណ៌នាពីប្រវត្តិ និងនិយមន័យនៃសីលធម៌សកល។

102 1 comments:0 0
ចម្លើយពី Phon

ប្រវត្តិ និង និយមន័យនៃសីលធម៌សកល

ក. សីលធម៌សកល គឺសំដៅទៅលើតម្លៃសីលធម៌រួម និងគំរូសីលធម៌ ដែលផ្សំឡើងពីវប្បធម៌ និងជំនឿផ្សេងៗនៅលើភពផែនដីយើងនេះ។ តម្លៃសីលធម៌រួម និងគំរូសីលធម៌ទាំងនេះ បង្កើតបានជាសីលធម៌របស់មនុស្សជាតិ។

.ប្រវត្តិនៃសីលធម៌សកល

នៅក្នុងគំនិតស្ដីពីដំណើរនៃសកលភាវូបនីយកម្ម  សាសនវិទូរ៉ូម៉ាំងកាតូលិក      និងជាសាស្ត្រាចារ្យទស្សនៈវិទូដ៏ល្បីល្បាញ ឈ្មោះ ហាន្ស តុង កំណត់ថាសីលធម៌របស់មនុស្សជាតិជាសីលធម៌សកល។

ទោះបីជាបញ្ញតិ្តស្ដីពីសីលធម៌សកល ត្រូវបានសាស្ត្រាចារ្យ ហាន្ស តុង បង្ហាញឱ្យស្គាល់នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៩៣ ក៏ដោយ ក៏វាមិនមែនជាការបង្កើតថ្មីទេ គឺគ្រាន់តែជារបកគំហើញនៃគោលការណ៍រួម ដែលមានកំណើតស្មើនឹងអាយុរបស់មនុស្សជាតិដែរ។

សីលធម៌សកល ត្រូវបានគេទទួលយកចាប់តាំងពីមានសេចក្ដីប្រកាសអំពីសីលធម៌សកលដោយសភានៃសាសនាពិភពលោកកាលពីថ្ងៃ ទី៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ១៩៩៣។ គឺជាលើកដំបូងក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សហើយ ដែលតំណាងនៃជំនឿ និងសាសនាខុសៗគ្នា មានឯកភាពគ្នាលើតម្លៃសីលធម៌រួម ដែលផ្សំឡើងដោយជំនឿ និងសាសនាទាំងនោះ។

តើការចេះអធ្យាស្រ័យខាងសាសនានាំមកនូវគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិដូចម្ដេចខ្លះចំពោះអ្នក និងសង្គម?

136 1 comments:0 0
ចម្លើយពី Phon

ការចេះអធ្យាស្រ័យខាងសាសនានាំមកនូវគុណសម្បត្តិ និងគុណវិបត្តិដូចតទៅ

. ចំពោះខ្លួនឯង

 • រួមរស់ជាមួយគ្នាដោយអហិង្សា និងសន្តិភាព
 • គោរពសិទ្ធិ និងរក្សាភាពថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សជាតិ
 • មានការយោគយល់អធ្យាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមក
 • គោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
 • ឱ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមក
 • គ្មានការរើសអើង...។

. គុណវិបត្តិ : ដោយការអធ្យាស្រ័យរបស់សាសនា នាំឱ្យអ្នកខ្លះហ៊ានប្រព្រឹត្ត ឬប្រមាថចំពោះសាសនា ឬអ្នកដទៃទៀត។

user icon
Phon
នៅ 2018-06-11
សួរអំពី៖សាសនា

ក្នុងនាមអ្នកជាអ្នកកាន់សាសនាមួយរូប តើអ្នកយល់យ៉ាងណាដែរក្នុងការប្រកាន់ជំនឿសាសនារបស់ខ្លួន?

ចម្លើយពី Phon

ក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកប្រកាន់សាសនាមួយរូប ខ្ញុំយល់ថាការប្រកានសាសនារបស់ខ្ញុំ គឺធ្វើឱ្យខ្ញុំរួចចាកពីទុក្ខសោកទាំងពួង ដោយប្រតិបត្តិតាមនូវដំបូន្មានរបស់សាសនា។

user icon
Phon
នៅ 2018-06-11
សួរអំពី៖គោលការណ៍ សាសនា

គោលការណ៍ចម្បងក្នុងការអប់រំរបស់សាសនាទាំងអស់ មានគោលបំណងដូចម្ដេចខ្លះ?

156 1 comments:0 0
ចម្លើយពី Phon

គោលការណ៍ចម្បងក្នុងការអប់រំរបស់សាសនាទាំងអស់ មានគោលបំណងដូចជា

 • ការលុបបំបាត់អំពើអាក្រក់
 • ពង្រីករាល់អំពើល្អ អំពើប្រកបដោយកុសលរវាងមនុស្ស និងមនុស្សក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាព និងរំដោះខ្លួនឱ្យរួចចាកពីទុក្ខសោក ដើម្បីស្វែងរកបរមសុខគ្មានទីបញ្ចប់។
user icon
Phon
នៅ 2018-06-11
សួរអំពី៖ការអប់រំ សាសនា

តើរាល់ការអប់រំរបស់សាសនា គេតែងសង្កត់ធ្ងន់ទភលើអ្វី?

ចម្លើយពី Phon

រាល់ការអប់រំរបស់សាសនា គេតែងសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើ

 • អប់រំមនុស្សឱ្យប្រព្រឹត្តអំពើល្អ ហើយជៀសវាងការប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់
 • អបរំមនុស្សុឱ្យប្រកាន់ធម៌អហិង្សា មេត្តា ករុណា អធ្យាស្រ័យ យោគយល់ និងមានសច្ចភាព
 • អប់រំមនុស្សឱ្យគោរពសេចក្ដីថ្លៃថ្នូររបស់សត្វលោក
 • អប់រំឱ្យមនុស្សគោរពសិទ្ធិមនុស្ស និងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ...។
user icon
Phon
នៅ 2018-06-11
សួរអំពី៖សាសនា ពិភពលោក

តើសាសនាទាំងអស់នៅលើពិភពលោក តែងតែអប់រំមនុស្សដូចម្ដេចខ្លះ?

118 1 comments:0 0
ចម្លើយពី Phon

សាសនាទាំងអស់នៅលើពិភពលោកតែងតែអប់រំប្រៀនប្រដៅមនុស្សឱ្យប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អ ជៀសវាងការប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់។

user icon
Phon
នៅ 2018-06-11
សួរអំពី៖ពិភពលោក សាសនា

នៅលើពិភពលោក តើមានសាសនាធំៗទាំងអស់ចំនួនប៉ុន្មាន? តើប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនគោរពសាសនាអ្វី?

211 1 comments:0 0
ចម្លើយពី Phon

ក. នៅលើពិភពលោក មានសាសនាធំៗទាំងអស់ចំនួន ៤ គឺ សាសនាព្រះពុទ្ធ សាសនាគ្រិស្ត សាសនាឥស្លាម និងសាសនាហិណ្ឌូ។

ខ.ប្រជាជនកម្ពុជាភាគច្រើនគោរពព្រះពុទ្ធសាសនា។

×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login