Ask
Websites Login

វិញ្ញសារវប្បធម៌ទូទៅសម្រាប់ត្រៀមប្រលងគ្រូមត្តេយ្យ បឋម និងមធ្យម (វិញ្ញាសាទី៨)

ប្រធានបទៈវិញ្ញសារ វប្បធម៌ទូទៅ ត្រៀមប្រលង គ្រូមត្តេយ្យ បឋមនិងមធ្យម

១​.ចូរនិយាយពីទំនាក់ទនង់រវាងពណ៌ទាំ៣ នៃទង់ជាតិ និងពាក្យ(ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សក្រ) នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ?
142
×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login