Ask
Websites Login

Answer 1


user icon ចំណេះដឹងទូទៅ 2018-12-06

ពង្វាងចំនាប់ និងពង្វាងបំលាស់ទីខុសគ្នាត្រង់ ៖

  • ពង្វាងចំនាប់ ៖ សត្វនៅមួយកន្លែង ចំនីដូរកន្លែង ឯពង្វាងបំលាស់ទីចំនីនៅមួយកន្លែងសត្វដូរកន្លែង ។
  • ពង្វាងចំនាប់គេពិសោធន៍ជាមួយទ្រុងបិទខាងក្រោយជិត ឯពង្វាងបំលាស់ទីទ្រុងចំហរខាងក្រោយ
  • ពង្វាងចំនាប់មានលក្ខណៈលំបាក់ជាង ពង្វាងបំលាស់ទី មានលក្ខណៈងាយជាង ។


Comments

Login or Register to Share Login
×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login