Ask
Websites Login

Answer 1


user icon ប្រវត្តិវិទ្យា 2018-06-13

 • ជាង ៦៤.០០០ គម២

ហើយមានឈ្មោះដូចខាងក្រោមនេះ:

ឈ្មោះដើម                 ឈ្មោះថ្មី

 1. កំពង់ស្រកាត្រី          បៀងហ្វា. ភឿកថាញ់. ចង្វាត្រពាំង
 2. រោងដំរី                   តៃនិញ. ឡុងនិញ. ថាញ់អាញ់
 3. ព្រៃនគរ                  សៃហ្គន. ហូជីមិញ
 4. ផ្សំអំបិល                 បៀនត្រែ. កៀនហ្វា
 5. មេស                      មេស. ឌិញភឿង
 6. គោះគង                  ឡុងអាន
 7. ព្រែកប្ញស្សី              គិនថី. ជុងយិញ
 8. លុងហោ                 វិញឡុង
 9. ព្រះត្រពាំង              ត្រាយិញ. វិញមិញ
 10. ផ្សារដែក                 សាដែក. កៀនផុង
 11. មាត់ជ្រូក                 ចូវដុក. អាងយ៉ាង.ឡុងសៀង
 12. បារាជ                    ភឿឡេ
 13. ឃាំ្លង                      ស្រុកទ្រាំង. ខាយហ្វុង. បាសៀង
 14. ពាម                       ហាទៀង
 15. ក្រមួនស                 រ៉ាជយ៉ាកៀងយ៉ាង. ជឿនធឿន
 16. ពលលាវ                 បាក់លីវ
 17. ពាមបារាជ              ឡុងសៀង. អានយ៉ាង
 18. ទួលតាមោក            ធូយ៉ូវម៉ាក. ប៊ិញឡុង
 19. ព្រះសូគា៏                ទឿកឡេ. ហ្វឿង. ប៊ិញទ្វិ
 20. អូរកាប់                   វ៉ុងតាវ
 21. ឈ្មោះថ្មី                  កិនអាន


Comments

Login or Register to Share Login
×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login