Ask
Websites Login
ពីប្រធានបទៈអាស៊ាន បាវចនា
ដោយ: ចំណេះដឹងទូទៅ ​ នៅ 2019-01-29

តើអាស៊ានមានបាវចនាដូចម្ដេច ?

By: ចំណេះដឹងទូទៅ on 2019-01-29

Answer 1


user icon ចំណេះដឹងទូទៅ 2019-01-29

បាវចនាអាស៊ានគឺ ៖ ចក្ខុវិស័យមួយ អត្តសញ្ញាណមួយ សហគមន៍មួយ ។


Comments

Login or Register to Share Login
×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login