Ask
Websites Login

សំនួរ

១. តើគេចែកអាយុផែ​នដីដូចម្តេច ?​

២. តើនៅក្នុងកំឡុងពេលមួយណាដែល​ដាយណូស័រ​ ត្រូវវិនាសសាបសូន្យ ?

៣. តើយុគ្គសម័យទឹកកកនៅលើផែនដីកើតឡើងដោយសារអ្វី ​?

ចម្លើយ

១. គេចែកអាយុផែនដីបានដោយសារ ​ការវិវត្តរ​បស់ស័កមានដូចជា ៖

  • ស័កប៉ាលេអូសូអ៉ីច  ( Palozoic Era ) មាន៦សម័យកាលគឺ កំប្រ៊ីយាង អរដូវីស៊្យាង ស៊ីឡូរ្យាង ដេវូនីញាង កាបូនីផែ និងពែមីញាង ។
  • ស័កមេសូសូអ៉ីច ( Mesozoic Era ) មានសម័យទ្រីយ៉ាសសូវ៉ាស៊ិច និងកាលសម័យក្រេតាសេ ។
  • ស័កសេណូសូអ៉ីច ( Cenozoic Era ) វាមានពីរសម័យកាលគឺ ទែត្យារី និងក្វាទែណា​រី ។

២. ក្នុងកំឡុងពេល  ដែលដាយណូស័រត្រូវវិនាសសាបសូន្យគឺនៅចុងស័កមេសូអ៉ីច ។

៣. យុគសម័យទឹកកកនៅលើផែនដីកើតឡើងដោយសារការប្រែប្រួល​គនុ្លងផែនដីវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យ ធ្វើឲ្យផែនដីចុះត្រ​ជាក់ និងគ្រ​បដោយកំរាលទឹកកក ។

Comments

×

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login