Lights
Profile Head

Phon

...

Total Profile Visitors: 3523, Total Views: 511518

Ask question, post article, write experience get Point, learn more on Point Center

Page: 1 of 15

2018-06-13 11:51

តើយើងត្រូវមានមធ្យោបាយអ្វីខ្លះ ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលកើតមកពីកំណើនប្រជាជននេះ?

#Tages: មធ្យោបាយ កំណើនប្រជាជន

Last Answer

Phon last answer

ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលកើតមកពីកំណើនប្រជាជននេះ ត្រូវមានមធ្យោបាយដូចតទៅ

 • យើងត្រូវផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការអប់រំអំពីវិបាកនៃកំណើននេះ និងអប់រំប្រជាជនឱ្យចេះធ្វើផែនការគ្រួសារ វិធីគ្រប់គ្រងកំណើត ដូចជាការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យ ថ្នាំចាក់ កងដាក់ក្នុងស្បូន ការចងបំពង់មេជីវិត និងវិធីផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ពន្យា ឬបញ្ឈប់កំណើត។
 • ត្រូវពង្រីកការអប់រំដើម្បីឱ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាព។
 • ត្រូវចូលរួមកុំឱ្យមានការបំពុល ឬធ្វើឱ្យកង្វក់បរិស្ថាន។
 • ត្រូវចូលរួមសន្សំសំចៃទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ ផឹក​ ម្ហូបអាហារ ថាមពល និងធនធានដទៃទៀត ទប់ទល់នឹងការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ និងការបំផ្លាញធនធានក្រផ្សេងៗ។
 • ចូលរួមកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងទប់ស្កាត់អំពើលួច ប្លន់ ចាប់ជំរិត ភេរវកម្ម ការជួញដូរគ្រឿងញៀន ទំនាស់និងការប៉ះទង្គិចគ្នាក្នុងការដណ្ដើមធនធាន និងទប់ស្កាត់ជំងឺដងហកាត់ផ្សេងៗទៀត។

Read More


2018-06-13 11:49

តើកំណើនប្រជាជនផ្ដល់ផលលំបាកអ្វីខ្លះដល់សង្គមមនុស្ស ? ចូរពន្យល់។

#Tages: កំណើនប្រជាជន ផលលំបាក សង្គមមនុស្ស

Last Answer

Phon last answer

កំណើនប្រជាជនផ្ដលផលលំបាកដល់សង្គមមនុស្សដូចជា

 • ការខ្វះទឹកស្អាតសម្រាប់ផឹក និងប្រើប្រាស់ ខ្វះថាមពល បង្កើតការបំពុល ឬការធ្វើឱ្យកង្វក់ខ្យល់អាកាស ទឹក ដី ការរំខានដោសំឡេង ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ និងការធ្វើឱ្យខូចប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ី ដែលជួយឱ្យមានលំនឹងរវាងអុស៊ីសែន និងឧស្ម័នកាបូនិចក្នុងបរិយាកាស។
 • ការកើនកម្ដៅពិភពលោក បាត់បង់ដីដែលអាចដាំដំណាបាន និងការខ្សោះជីជាតិដី បំផ្លាញសត្វព្រៃ ជាពិសេសប្រភេទសត្វកម្រ។
 • ការកើនឡើងនៃវស័យឧស្សាហកម្ម នាំឱ្យមានការបំពុលកាន់តែខ្លាំង។
 • ការកើនភាពក្រីក្រ ការទ្រុឌទ្រោមសុខភាព និងជំងឺដែលធ្វើឱ្យមនុស្សមានអាយុខ្លី។
 • ការកើនឡើងនូវអំពើលួចប្លន់ ចាប់ជំរិត ភេរវកម្ម ការជួញដូរគ្រឿងញៀន អំពើអសីលធម៌ទៅលើកុមារនិងទារក ទំនាស់និងការប៉ះទង្គិចគ្នាក្នុងការដណ្ដើមធនធាន។
 • សេរីភាពបុគ្គលថយចុះ ការរឹតបន្ដឹងខាងច្បាប់កើនឡើង។

Read More


2018-06-13 11:32

តើពិភពលោកទាំងមូលមានចំនួនប្រជាជនសរុបទាំងអស់ចំនួនប៉ុន្មាន?

#Tages: ពិភពលោក ប្រជាជន

Last Answer

Phon last answer

ចំនួនប្រជាជនសរុបទាំងអស់ ក្នុងពិភពលោកមាន

 • យោងតាមការប៉ាន់ស្មានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ចំនួនប្រជាជនសរុបនៅលើពិភពលោកកើនដល់ ប្រាំមួយពាន់ ប្រាំបីរយលាននាក់ (6 800 000 000នាក់) ក្នុងឆ្នាំ ២០០៩។
 • យោងតាមស្ថាប័នជំរឿនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិច ដែលធ្វើការប៉ាន់ស្មានកាលពីថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១០ ចំនួនប្រជាជនសរុបនៅក្នុងពិភពលោកមាន ប្រាំមួយពាន់ ប្រាំបីរយម្ភៃបួនលាន បីសែននាក់ (6 824 300 000នាក់)។

Read More


2018-06-13 11:32

តើប្រទេសណាដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក?

#Tages: ពិភពលោក ប្រជាជន

Last Answer

Phon last answer

ប្រទេសដែលមានចំនួនប្រជាជនច្រើជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក គឺសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។

Read More


2018-06-13 11:31

ចូរបង្ហាញពីរប្រទេសចំនួនប្រាំដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេ។

#Tages: ប្រជាជន ពិភពលោក ចំនួនប្រជាជន

Last Answer

Phon last answer

ប្រទសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាងគេ គឺសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមនិតចិន ឥណ្ឌា សហរដ្ឋអាមេរិច ឥណ្ឌូនេស៊ី និង ប្រេស៊ីល។

Read More


2018-06-13 11:26

តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឱ្យផែនដីឡើងកម្ដៅ?

#Tages: ផែនដី កម្ដៅ

Last Answer

Phon last answer

កត្តាដែលធ្វើឱ្យផែនដីឡើងកម្ដៅ គឺដោយសារឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ដែលមានវត្តមានរបស់ខ្លួនដោយធម្មជាតិ (ទឹក ឧស្ម័នកាបូនិក ឌីអាសូតម៉ូណូអ៊ុកស៊ីត មេតាន អាសូត និងក្លរ៉ូភ្លុយអរ៉ូកាបូន)។

ឧស្ម័នទាំងនេះស្រូបយករស្មីក្រហមអាំងប្រាមួយភាគដែលភាយចេញពីដី ហើយបញ្ចេញកម្ដៅ ជាហេតុនាំឱ្យចេញកម្ដៅនៅក្នុងមណ្ឌលអាកាសរចល់     រួចទីបំផុតធ្វើឱ្យផែនដីនេះទទួលបន្តនិងកើនកម្ដៅ។

Read More


2018-06-13 11:25

តើកត្តាអ្វីខ្លះដែលគេចាត់ទុកថា ជាការបំផ្លាញស្រទាប់អូសូន?

#Tages: ការបំផ្លាញ ស្រទាប់អូសូន

Last Answer

Phon last answer

កត្តាដែលគេចាត់ទុកថា ជាការបំផ្លាញស្រទាបើអូសូន មាន

 • សមាសធាតុក្លរ៉ូភ្លុយអរ៉ូកាបូនៈ ដែលគេប្រើសម្រាប់ធ្វើជាមេត្រជាក់ក្នុងទទឹកកក ក្នុងកំប៉ុងថ្នាំបាញ់ និងមេបំប៉ោងនៅក្នុងរោងចាក់ជ័រផ្លាស្ទិកវេចខ្ចប់។
 • អាសូតម៉ូណូអុស៊ីតៈ ដែលជាផលិតផលនៃសកម្មភាពមនុស្ស ភាយចូលក្នុងបរិយាកាសពីចំហេះប្រេងឥន្ទនៈផូស៊ីល។

Read More


2018-06-13 11:25

តើបរិស្ថានជាអ្វី? តើអ្នកមានវិធានការដូចម្ដេចខ្លះដើម្បីឱ្យបរិស្ថានក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកមានភាពស្រស់បំព្រងជានិច្ចនិរន្តរ៍?

#Tages: បរិស្ថាន វិធានការ សហគមន៍

Last Answer

Phon last answer

បរិស្ថាន គឺសំដៅលើពិភពមានជីវិត និងពិភពគ្មានជីវិតដែលនៅជំវិញខ្លួន ដូចជា ខ្យល់ ទឹក ភ្លើង រុក្ខជាតិ សត្វ ទន្លេ សត្វល្អិត មនុស្ស និងអ្វីៗដែលមនុស្សបានបង្កើតឡើង  ដូចជា លំនៅឋាន កសិដ្ឋាន ប្រាសាទនានាជាដើម ដែលជាផ្នែកមួយនៃបរិស្ថានដែរ ព្រោះសកម្មភាពរបស់មនុស្សយើងអាចមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការកែប្រែពិភពធម្មជាតិ។

Read More


2018-06-13 11:20

តើអ្វីខ្លះដែលជាបុព្វហេតុនសភាពក្រីក្រ? ចូរនយាយពីពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក។

#Tages: ភាពក្រីក្រ ពាណិជ្ជកម្ម ពិភពលោក

Last Answer

Phon last answer

ក. បុព្វហេតុនៃភាពក្រីក្រ មាន

 • បុព្វហេតុទី១:  ភាពក្រីក្របណ្ដាលមកពីកង្វះសមត្ថភាព ក្នុងការរកចំណូល ក្នុងនោះមានមនុស្សចាស់ជរា ជនពិការ កូនកំព្រា សមាជិកគ្រួសារច្រើន ភាពគ្មានការងារធ្វើ ប្រាក់ខែទាប និងភាពជាសមាជិកនៃក្រុមជនជាតិភាគតិច។
 • បុព្វហេតុទី២: គឺការមិនមានឱកាសទទួលសេវាអប់រំ។ កង្វះលទ្ធភាពទទួលសេវាអប់រំ នាំឱ្យមនុស្សគ្មានការងារធ្វើ​ហើយភាពគ្មានការងារធ្វើនេះ នាំឱ្យទៅដល់ភាពក្រីក្រ។
 • បុព្វហេតុទី៣: គឺការអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចនៅមានកម្រិតទាប។   ក្រៅពីនេះ នៅមានបុព្វហេតុផ្សេងៗទៀត ដូចជាគ្រោះធម្មជាតិ សង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃ អំពើពុករលួយ កំណើនប្រជាជនហួសប្រមាណជាដើម។

ខ. ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក

            ពាណិជ្ជកម្ម ត្រូវបានគេវាយតម្លៃតាមរយៈការនាំចេញ ការនាំចូល និងសេវា។ ការរីកចម្រើននៃផលិតផលនិងប្រាក់ចំណូលក្នុងពិភពលោកកើតឡើងព្រមគ្នាជាមួយការរីកចម្រើននៃពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិតាំងពីដើមសតវត្សទី១៩។  កត្តានាឱ្យមានទស្សនៈទូទៅជឿថា ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ គឺជា “ម៉ាស៊ីននៃការរីកចម្រើនខាងសេដ្ឋកិច្ច” ដែលរួមមានទាំងបុព្វហេតុនិងភាពងាយស្រួល។ ទំនាក់ទំនងនេះគេអាចមើលឃើញតាមរយៈការកើនឡើង និងការថយចុះនៅក្នុងវដ្តនៃពាណិជ្ជកម្មទំនើប។ ក្នុងភិភពមូលធនទាំងមូល ផលិតផលនិងប្រាក់ចំណូលទាំងមូលបានថយចុះក្នុងកំឡុងពេលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអំឡុងពេល១០ឆ្នាំ ចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៣០ ដល់ ១៩៣៩។ នៅក្នុងសម័យទំនើបចាប់ពីចុងសង្គ្រាមលោកលើកទី២ ក្នុងឆ្នាំ១៩៤៥ ពិភពលោកបានឆ្លងកាត់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងរហ័សបំផុត ព្រមជាមួយគ្នានវការរីកចម្រើនផ្នែកពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិក៏មានអត្រាខ្ពស់ដែរ។ តាមពិត ពាណិជ្ជកម្មមានការរីកចម្រើនលឿនជាងផលិតផល (ជាពិសេសតាំងពីឆ្នាំ១៩៨៣) ចំណែកផលិតផលទំនិញនិងសេវាសម្រាប់នាំចេញ មានការរីកចម្រើនយឺតជាង។

Read More


2018-06-13 11:19

ដូចម្ដេចដែលហៅថា វិសមភាពសេដ្ឋកិច្ច? ចូរពន្យល់ពីនិយមន័យនៃភាពក្រីក្រ។

#Tages: វិសមភាពសេដ្ឋកិច្ច ភាពក្រីក្រ

Last Answer

Phon last answer

ក. វិសមភាពសេដ្ឋកិច្ច គឺភាពខុសគ្នានៃសមភាពប្រាក់ចំណូលជាតិជុំវិញពិភពលោក ត្រូវបានវាស់តាមរយៈចំនួនលេខតាមរបាយការប្រាក់ចំណូលជាតិនីមួយៗ។

ខ. ភាពក្រីក្រគឺជាលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច ដែលប្រជាជនមិនមានប្រាក់ចំណូលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទទួលបានកម្រិតអប្បបរមានៃសេវាសុខភាព ម្ហូបអាហារ ផ្ទះសំបែង សម្លៀកបំពាក់ និងការអប់រំ ដែលជាទូទៅគេទទួលស្គាល់ថា ជាភាពចាំបាច់ដើម្បីធ្វើឱ្យមានកម្រិតជីវភាពរស់នៅល្អប្រសើរ។

Read More


About Phon

Question: 150

Article: 37


×

×

Tips to earn more points:

 • Get 2 point for each question.
 • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login