ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​និស្សិត​អាហារូបករណ៍​​​ថ្នាក់​បរិញ្ញាបត្រ ទៅ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ធម្មសាស្ត្រ​នៃ​ព្រះរាជាណាចក្រ​ថៃ ក្នុង​ឆ្នាំ​សិក្សា​២០១៩​-២០២០

1284 0 0 Apply Now

សាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ

Thailand

Bachelor

Deadline: 2019-06-14 00:00


Description

សាកលវិទ្យាល័យធម្មសាស្ត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រថៃ នឹងផ្តល់អាហារូបករណ៍ដល់និស្សិតកម្ពុជាចំនួន១០កន្លែងដើម្បីទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនៅប្រទេសថៃក្នុងឆ្នាំ ២០១៩ លើមុខជំនាញខាងក្រោយ៖

អាហារូបករណ៍លើមុខជំនាញ៖

1.Bachelor of Economixs (International Program)
2.Bachelor of Business Administration Program (International Program)
3.Bachelor of Arts Program in Journalism (Mass Media Studies) (English Program)
4.Bachelor of Industrial Science and management (International Program)
5.Thammasat Engilsih Program of Engineering (TEPE)
6.Bachelor of Science in Clinical Engineering
7.Bachelor of Science in Cardio-Troracic Technology (International Program)
8.Bachelor of Nursing Science
9.Bachelor of Politics and International Relations
10.Bachelor of Social Policy and Development

 

**កំណត់ចំណាំ**

ភាគីមិត្តរ៉ាប់រងថ្លៃសិក្សា រីឯចំណាយផ្សេងៗដូចជាសំបុត្រយន្តហោះ ការហូបចុក ការស្នាក់នៅ និងប្រាក់អាហារូបករណ៍ប្រចាំខែ សាកលវិទ្យាល័យនឹងជម្រាបពីលទ្ធភាពនៃការផ្តល់ជូននិស្សិតនៅពេលសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយបេក្ខជនដែលបានប្រឡងជាប់វិញ្ញាសាសរសេរ

 

 

 

Apply Now

Comments:

×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login