ក្នុង​របបប្រជាធិបតេយ្យបែបចំរុះដូចជានៅប្រទេសបារាំងជាដើម ពលរដ្ឋ​បោះឆ្នោត​ថ្នាក់ជាតិពីរលើក។​មួយគឺបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភា ហើយសមាជិកសភាបក្សឈ្នះជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឲ្យ​បង្កើត​រដ្ឋាភិបាល​និងធ្វើ​ជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាល។​មួយទៀត​ពលរដ្ឋ​បោះឆ្នោត​រើស​ប្រធានាធិបតី​ឲ្យ​ទំណាងប្រទេសជាតិទាំងមូល។​របបនេះមាននាយករដ្ឋមន្រ្តីផង និងប្រធានាធិបតីផង។​


×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login