តើអ្នកដឹងទេថា?

លោកហ្វីលី(Philip M.Parker) គឺជាអ្នកមានឈ្មោះនិពន្ធសៀវភៅច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តមនុស្សជាតិដែលលោកជាម្ចាស់ស្នាដៃនិពន្ធសៀវភៅសរុបប្រមាណ ២០ម៉ឺនក្បាល។ នេះបើផ្អែកលើម៉ាស៊ីនស្វែងរកសៀវភៅរបស់គេហទំព័រ Amazon.com។ សៀវភៅដែលគាត់និពន្ធមានស្ទើរគ្រប់ផ្នែកដូចជា វចនានុក្រមពហុជាតិសាសន៍ សៀវភៅពេទ្យ សៀវភៅសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និង ការស្រាវជ្រាវ។ល។


×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login