Answer 1


user icon Phon 2018-06-12 11:04

ក. អំណាចតុលាការ គឺជាអំណាចនៃការធ្វើសេចក្ដីសម្រចលើរឿងក្ដីផ្សេងៗ និងអំណាចដាក់ឱ្យអនុវត្តដើម្បីដើម្បីបង្គាប់ឱ្យមានការប្រតិបត្តិតាម បញ្ជា និងសេចក្ដីសម្រេចរបស់ខ្លួន។

ខ. ឯករាជភាពនៃអំណាចតុលាការ មានន័យថា តុលាការមានអំណាចឯករាជ្យ ចៅក្រមអាចសម្រេចក្ដីបានដោយឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ខ្លួន មានន័យថាអំណាចតុលាការមិនស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពល និងការបង្គាប់បញ្ជាពីអំណាចនីតិប្បញ្ញតិ ឬនីតិប្រតិបត្តិឡើយ។


Login or Register to Share Login
×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login