Answer 1


  • មាត្រាទី៥១ ជំពូក៤ នៅត្រង់វាក្យខ័ណ្ឌទី២ បានចែងថា ប្រជាពលរដ្ធខ្មែរជាម្ចាស់ជោគវាសនានៃមាតុភូមិខ្លួន ។ វាក្យខ័ណ្ឌទី៤ ប្រជាពលរដ្ធប្រើអំណាចរបស់ខ្លួនតាមរយៈសភា រាជរដ្ធាភិបាល និងសាលាជំនុំជំរុះក្តី ។ វាក្យខ័ណ្ឌទី៣ អំណាចទាំងអស់ជារបស់ប្រជាពលរដ្ធ ។ វាក្យខ័ណ្ឌទី៥ អំណាចទាំងបីត្រូវចែកដាច់ពីគ្នារវាងនីតិបញ្ញតិនីតិប្រតិបត្តិ និងតុលាការ ។

Login or Register to Share Login
×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login