Answer 1


ផូស៊ីលមានសារៈសំខាន់ ៖ ផូស៊ីល់ជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថា ភាវៈរស់វិវត្ត និងផូស៊ីលបង្ហាញឲ្យដឹងពីប្រវត្តិនៃការកកើត ការរីកចម្រើន និងការរលត់ផុតពូជនៃប្រភេទភាវៈរស់ខ្លះៗគេអាចស្គាល់ប្រវត្តិផែនដី លក្ខណៈនៃអាកាសធាតុនាសម័យកាលនីមួយៗដោយសារផូស៊ីលកំណត់ត្រាផូស៊ីលជាចំនួនផូស៊ីលរាប់លានដែលអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រប្រមូលបាន។


Login or Register to Share Login
×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login