ប្រសិនបើការលាយនុយក្លេអ៊ែនៅក្នុងស្នូលព្រះអាទិត្យបានបញ្ឃប់ភ្លាមនៅថ្ងៃនេះ តើមេឃនឹងងងឹតនៅថ្ងៃស្អែកឬទេ? ហេតុអ្វី?
Point Center Login Help

Answer 1


user icon
Geo
2017-08-06 08:50

ប្រសិនបើការរលាយនុយក្លេអ៊ែនៅក្នុងស្នូលព្រះអាទិត្យបានបញ្ឃប់ភ្លាមនៅថ្ងៃនេះ មេឃមិនងងឹតនៅថ្ងៃស្អែកទេ ព្រោះថាមពលផលិតបាននៅក្នុងស្នូលរបស់ព្រះអាទិត្យប្រើពេលអស់រាប់លានឆ្នាំដើម្បីឡើងមកដល់ផ្ទៃលើព្រះអាទិត្យ។ ដូចនេះថាមពលនៅផ្ទៃលើនៃព្រះអាទិត្យនៅតែមានដដែល ហើយផែនដីនៅតែមានពន្លឺរាប់លានឆ្នាំទៀត។


Login or Register to Share Login

×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login