Point Center Login Help

Answer 1


user icon
សីលធម៌
2018-05-07 10:01

អព្ភន្តរញាណ

 • ជាពុទ្ធិដំបូងបង្អស់របស់មនុស្ស
 • ជាពុទ្ធិផ្ទាល់និងភ្លាមៗ
 • ជាពុទ្ធិបែបសំយោគ
 • ជាពុទ្ធិគ្មានទំនាក់ទំនង គ្មានលំដាប់លំដោយ គ្មានគោលការណ៍
 • មានលក្ខណៈជាប្រធានវិស័យ
 • មានអវិចារណភាព

វិចារ

 • ជាពុទ្ធិបន្ទាប់
 • ជាពុទ្ធិប្រយោល
 • ជាពុទ្ធិផ្អែកលើការពិចារណា
 • ជាពុទ្ធិដែលមានទំនាក់ទំនង មានលំដាប់លំដោយ និងមានគោលការណ៍
 • មានលក្ខណៈជាវត្ថុវិស័យ
 • ជាពុទ្ធិបែបវិភាគ។

Login or Register to Share Login

×

×

Tips to earn more points:

 • Get 2 point for each question.
 • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login