Answer 1


user icon Triger 2017-07-15 13:15

រាជរដ្ឋាភិបាល ជាអង្គរការនិតិប្រតិបត្តិ មានភារកិច្ចកំណត់ និងអនុវត្តន៏នយោបាយរបស់រដ្ឋ ស្របតាមគោលការណ៏ ដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអោយរក្សាការពារឯករាជ្យធិបិតេយ្យភាពធានាសណ្តាប់ធ្នាប់និងសន្តិសុខសាធារណៈដោយយកចិត្តទុកដាក់ ជាអាទិភាពចំពោះជីវភាពរស់នៅ និងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ។


Login or Register to Share Login
×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login