Answer 1


user icon សីលធម៌ 2018-06-03 12:05

ឈ្មោះក្រសួងតាមវិស័យនីមួយៗមានដូចជាៈ

វិស័យរដ្ឋបាល

 • ក្រសួងមហាផ្ទៃ
 • ក្រសួងការពារជាតិ
 • ក្រសួងយុត្តិធម៌
 • ក្រសួងការបរទេស
 • ក្រសួងផែនការ

វិស័យសេដ្ឋកិច្ច

 • ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
 • ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម
 • ក្រសួងកសិកម្ម
 • ក្រសួងទេសចរណ៍
 • ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន

វិស័យវប្បធម៌ សង្គមកិច្ច

 • ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា
 • ក្រសួងវប្បធម៌
 • ក្រសួងព័ត៌មាន
 • ក្រសួងសុខាភិបាល
 • ក្រសួងធម្មការ និងកិច្ចការសាសនា

រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានមាន២គឺៈ

 • រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានមុខងារសាធារណៈ
 • រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល។

Login or Register to Share Login
×

×

Tips to earn more points:

 • Get 2 point for each question.
 • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login