Answer 1


user icon General Knowledge 2017-07-01 22:21

គោលការណ៏នៃការគ្រប់គ្រងមុខងារសាធារណៈនិងដំណើរការនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈមានដូចជា៖

 • គោលការណ៍និរន្តភាពនៃរដ្ឋបាលសាធារណៈ
 • គោលការណ៍និត្យានុកូលភាព
 • គោលការណ៍សមភាពចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់សេវាសាធារណៈ
 • គោលការណ៍អព្យាក្រឹតភាព ឬអនាគតិ
 • គោលការណ៍ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរមន្ត្រីរាជការតាមតម្រូវការចាំបាច់របស់រដ្ឋបាលសាធារណៈ
 • គោលការណ៍តម្លាភាព
 • គោលការណ៍សមត្ថភាពពិត
 • គោលការណ៍បរិសុទ្ធភាព
 • គោលការណ៍ទទួលខុសត្រូវ
 • គោលការណយុត្តិធម៍។

Login or Register to Share Login
×

×

Tips to earn more points:

 • Get 2 point for each question.
 • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login