Answer 1


រ៉ែខនិជក្នុងសិលា កំណត់សមាសធាតុផ្សំអោយសិលា។ ឧទារហណ៍ៈ សិលាដែលកើតលឡើងពីរ៉ែក្វាត ភាគច្រើនមានសមាសធាតុផ្សំស្រដៀងនឹងក្វាត។ ឯសិលាដែលផ្សំឡើងពីក្វាត ៥០% និងផែលស្ប៉ាត ៥០% នឹងមានសមាសធាតុផ្សំខុសគ្នាខ្លាំង។


Login or Register to Share Login
×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login