តើអ្នកជាគ្រូបង្រៀនត្រូវមានភារកិច្ចយ៉ាងណាដើម្បីទប់ស្កាត់បញ្ហាអសកម្ម (ស្រី ស្រា ល្បែង គ្រឿងញៀន...)?
Point Center Login Help

Answer 1


user icon
Neang
2017-08-06 11:43

   ដើម្បី​ទប់​ស្កាត់​បញ្ហានេះ​ ក្នុង​នាម​ជា​គ្រូ​បង្រៀន​ ត្រូវ​មាន​ភារកិច្ច​ដូចតទៅ៖

  • រស់​នៅ​ត្រូវ​មាន​សីលធម៌​ល្អ ដើម្បី​ជា​គម្រូ​ដល់​មហា​ជន។
  • ត្រូវ​អប់​រំ​សិស្ស​ដើម្បី​ឱ្យ​សក្តិសមជាកូន​ល្អ​ សិស្សល្អ​
  • ត្រូវ​គោរព​ច្បាប់​សង្គម​ឱ្យ​បាន​ខ្ជាប់​ខ្ជួន​ ដើម្បី​ក្លាយ​ខ្លួន​ជា​ពលរដ្ឋ​ល្អ​របស់​សង្គម​ជាតិ​។
  • ត្រូវ​អប់រំ​សិស្ស​ឱ្យ​ខិតខំ​ប្រឹង​ប្រែង​រៀន​សូត្រ​ឱ្យ​បាន​ពូកែ។ ដើម្បី​យក​ចំណេះ​ដឹង​មក​ចិញ្ចឹម​គ្រួសារ​ និង​កសាង​ប្រទេសជាតិ។
  • ត្រូវ​អប់រំ​សិស្ស​ឱ្យ​ចៀសវាង​អំពើ​អបាយ​មុខ (ស្រី ស្រា ល្បែង គ្រឿង​ញៀន...)។
  • ត្រូវ​ចូលរួម​សកម្មភាព​សង្គម​ ដើម្បី​ទប់​ស្កាត់​នូវ​អំពើ​អបាយ​មុខ​ទាំងនេះ​ ដើម្បី​ឱ្យ​សង្គម​ជាតិ​មាន​ស្ថិរភាព។
  • មិន​ត្រូវ​សេពគប់​សមាសភាព​មិនល្អ​ ហើយ​ត្រូវ​តែ​រាយការណ៍​ឱ្យ​សមត្ថកិច្ច ដើម្បី​មាន​វិធាន​ការ​ជា​បន្ទាន់។

និយាយ​រួម​ គ្រូបង្រៀន​ត្រូវ​តែ​ធ្វើ​អ្វីៗដើម្បី​សុភមង្គលគ្រួសារ​ សាលារៀន និង​សង្គម​ឱ្យ​មាន​ការ​រីកចម្រើន​ថ្លៃថ្នូរ។


Login or Register to Share Login

×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login