ប្រទេសជាតិមានបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លាទាំងអស់នោះអាចជំនួសគ្រូបង្រៀន ឬកាត់បន្ថយគ្រូបង្រៀនបានដែរឬទេ? ព្រោះអ្វី? ចូរលើកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែង។
Point Center Login Help

Answer 1


ប្រទេសជាតិមានបច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្លាទាំងអស់នោះអាចជំនួសគ្រូបង្រៀន ឬកាត់បន្ថយគ្រូបង្រៀនបានឡើយ វាគ្រាន់តែអាចជួយសម្រួលដល់កិច្ចការ របស់គ្រូបង្រៀនតែប៉ុណ្ណោះគឺ៖

 1. បច្ចេកវិទ្យា គឺជាប្រជាសាស្រ្ដដែលសិក្សាអំពីគ្រឿងម៉ាស៊ីន ឧបករណ៍ទំនើបដែលមនុស្សបង្កើតដើម្បីជួយសម្រួល និងឲ្យយកទៅអនុវត្តបម្រើតម្រូវការផ្នែកវិទ្យាសាស្រ្ដ និងចំណេញពេលវេលា (Save Time) អាចរក្សាឯកសារបានយូរ។

ឧទាហរណ៍៖ គ្រូបង្រៀនអាចប្រើប្រាស់នូវកុំព្យូទ័រ(Computer) អិលស៊ីឌី(LCD)ស្លាយ(Slide)ជាដើម។

 1. ព័ត៌មានវិទ្យា និងបច្ចេកវិទ្យាជាជំនួយក្នុងការបង្រៀន ដើម្បីឲ្យសិស្សានុសិស្ស ងាយស្រួលទទួលយកចំណេះដឹង ចំណេញពេលា
 2. ផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិស្សានុសិស្សបានសិក្សាស្រាវជា្រវទំនាក់ទំនងចំណេះដឹងបច្ចេកទេសតាមរយៈអ៊ីនធឺណេត វេបសាយ។

ឧទាហរណ៍៖ ការបង្ហាត់បង្រៀន ត្រូវប្រើសម្ភារៈដូចជាស្លាយម៉ាស៊ីនអិលស៊ីឌី ពិសោធន៍ផ្សេងៗសម្បូរបែប។

 1. ឧបករណ៍ទាំងអស់នោះ គឺជាស្នាដៃរបស់មនុស្ស ដែលមនុស្សអ្នកបង្កើត និងរបកគំហើយរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្រ្ដ ឬអ្នកប្រាជ្ញ។
 2. ព័ត៌មានបច្ចេកវិទ្យា អាចឲ្យយើងប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាទូទាំងពិភពលោក
 3. បច្ចេកវិទ្យា កាន់តែទំនើបអាស្រ័យលើការគ្រប់គ្រងនិងការណែនាំតម្រង់ទិសដៅរបស់គ្រូ
 4. ឥរិយាបថមិនត្រឹមត្រូវ ឆ្លៀតឱកាសគេចសាលារៀន
 5. បច្ចេកវិទ្យាសាស្រ្ដព័ត៌មានវិទ្យាសុទ្ធតែជាស្នាដៃរបស់មនុស្សជាអ្នកបង្កើត
 6. បច្ចេកវិទ្យា វិទ្យាសាស្រ្ដជាឧបករណ៍ ដែលជំនួយដល់បង្រៀនក្នុងការបង្រៀនល្អ
 7. គ្រូបង្រៀនជាមនុស្ស មនុស្សគ្រប់គ្រងមនុស្សចេះអត់ឱន ចេះយោគយល់ ចេះអធ្យាស្រ័យ
 8. ត្រូវការណែនាំលើកទឹកចិត្ត។

ហេតុនេះទោះបីបច្ចេកវិទ្យាទំនើបបែបណាក៏ដោយ ក៏មិនអាចជំនួយគ្រូបង្រៀនបានទេ ពីព្រោះ

គ្រូបង្រៀនមានមនសិការ ឧត្តមគតិ បេះដូង សព្ចោតនា ចិត្តរំភើប។


Login or Register to Share Login

×

×

Tips to earn more points:

 • Get 2 point for each question.
 • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login