Point Center Login Help

Answer 1


អត្ថន័យនៃការដឹកនាំ៖

ចំពោះបញ្ញត្តិនៃពាក្យអ​ប់រំមានអត្តន័យខុសៗគ្នា ទៅតាមទស្សនះមនុស្សម្នាក់ៗ​។​ គេសន្មត់​អត្ថន័យប្រៀបបានទៅនិងគ្រាប់ពេជ្រមួយគ្រាប់ ដែលមើលឃើញពីទិសខុសៗ​គ្នា។ ពោលគឺអត្ថន័យនៃពាក្យអប់រំខុសគ្នាទៅតាមធម៌ជាតិរបស់មនុស្ស បរិស្ថានមនុស្ស ភាពខុសគ្នានៃការរស់នៅ ភាពខុសគ្នានៃទ្រឹស្តី និងការអនុវត្ត តែគេរកឃើញន័យរួមនៃអត្ថន័យនៃពាក្យ ​អប់រំគឺ ទាក់ទាញជីវិតនៃការរស់របស់មនុស្សម្នាក់ៗ។ ​

ឧទាហរណ៏ គ្រូបង្រៀនយល់ថា ការបង្រៀនជាមុចរបររបស់គេអា​ចចិញ្ចឹមជីវិតបាន ដែលខុសពីអាជីវករដែលបានគិតថា ការទាក់ទាញអតិជ​នឲទិញរបស់របរ របស់គេ គឺជាការចិញ្ចឹមជីវិត។

​​ ​​ដូច្នេះ អត្ថន័យអប់រំ គឺជាការ​បណ្តុះបណ្តាល ឬជាការណែនាំបុគ្គលម្នាក់ៗទាំងក្នុងសាលា និងក្រៅសាលាដើ​​ម្បីបុគ្កលនោះមានការប្រែប្រួលទាំងចំ​ណេះដឹង បំណិន សីលធម៌ការរស់នៅ​​ សុចភាព ​និងរូ​​បរាងកាយ ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការរីកចំរើ​ន ហើយក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់ថ្លៃថ្នូរនៅក្នុងសង្គ​ម។

ខ. អត្ថប្រ​យោជន៏ចំពោះបុគ្គលម្នាក់ៗ ចំពោះសង្គមជាតិ

 • មនុស្សម្នាក់ៗដែល​ជាសមាជិតក្នុងសង្គ​មតែងតែទទួលបានដូចខាងក្រោម​នេះ

  + មនុស្សម្នាក់ៗទទួយលបានចំណេះដឺងទាំង​ផ្នែកវប្បធម៌ ចំ​ណេះដឹ​ងផ្នែកបច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្រ្ត

  + មនុស្សម្នាក់ៗទទួលបានជំ​នាញ វិជ្ជាជីវះ សំរាប់ដោះស្រាយជី​វភាពរស់នៅប្រចាំ​​ថ្ងៃឲមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរក្នុងសង្គ​មនិងគេដែរ។

  + ជួយមនុស្សម្នាក់ឲមានសីលធម៌ល្អប្រសើរក្នុងសង្គម ចេះរស់​នៅរួមសុខទុក្ខក្នុងសង្គម

  + មនុស្សម្នាក់មានសុខភាពរឹងមាំ អាយុយឺនយូរ សំរាប់បន្តការរស់នៅ

  + ការអប់រំបានជួយឲគ្រូសារនីមួយៗមានការរីកចំ​រើនទាំង​ផ្នែកការរស់នៅ​សីលធម៌បំបាត់អំ​ពើហិក្សាក្នុងគ្រួសារ កសាងតែសុភមង្គល...។ល។

  + មានធនធានមនុស្សគ្រប់គ្រាន់សម្រប់ប្រទេសជាតិ

  + កសាងសន្តិភាព សុវត្តិភាព ស្ថេរភាព នយោបាយ គោរពសិទ្ធិមនុស្ស លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ

  + បង្កើតឲមានការបង្រួបបង្រួមជាតិ ដោះស្រាយតាមសន្តិវិធី ចេះសាមគ្កីទូលំទូលាយតាមរយះធម៌ខន្តី ការរយោគយល់គ្នា និងសន្តោប្រណីចំពោះមនុស្សជាតិដូចគ្នា

  + ទាញយកបរិស្ថានជុំវិញខ្លួនមកបម្រើឲមនុស្សជាតិ និងសង្គមជាតិ និងសង្គម​តាមការអប់រំ

  + បង្កើតឲមានចំណង់សាមគ្គីភាពរវាងជាតិសាសន៏ និងជាតិសាសន៏ជាតិក៏ដូចជាអន្តជាតិ

  + អាថ៏កំបាំងទាំងឡាយក្នុងសង្គមជាតិត្រូវបានគេរកឃើញតាមរយះការអ​ប់រំ

  + បំបាត់ការរើសអើងជាតិសាស​ន៏ សាសនា វណ្ណះ ពណ៍សម្បុរនៅក្នុងសង្គមជាតិ

  ​​ ដូច្នេះការអប់រំពិតជា មានសារះប្រយោជន៏ច្រើនយ៉ាងនៅក្នុងសង្គមជាតីបច្ចុប្បន្ន​ក៏ដូចជាអនាគត


Login or Register to Share Login

×

×

Tips to earn more points:

 • Get 2 point for each question.
 • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login