នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៩ អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WTO) បានជូនដំណឹងអំពីករណីជម្ងឺរលាកសួតជាច្រើននៅទីក្រុង Wuhan ខេត្ត Hubei ប្រទេសចិន។ វីរុសមិនត្រូវគ្នានឹងវីរុសដែលគេស្គាល់ផ្សេងទៀតទេ។ បញ្ហានេះបានធ្វើឱ្យមានការព្រួយបារម្ភពីព្រោះនៅពេលដែលវីរុសថ្មីយើងមិនដឹងថាតើវាប៉ះពាល់ដល់មនុស្សយ៉ាងដូចម្តេចទេ។

 

មួយសប្តាហ៍ក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃទី ៧ ខែមករាអាជ្ញាធរចិនបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានកំណត់អត្តសញ្ញាណវីរុសថ្មីមួយ។ វីរុសថ្មីនេះគឺជាមេរោគ CoronaVirus ដែលជាក្រុមគ្រួសារនៃវីរុសដែលរាប់បញ្ចូលទាំងជំងឺផ្តាសាយធម្មតានិងវីរុសដូចជា SARS និង MERS ។ វីរុសថ្មីនេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះជាបណ្តោះអាសន្នថា“ 2019-nCoV ”

 

អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WTO) បាននឹងកំពុងធ្វើការជាមួយអាជ្ញាធរចិននិងអ្នកជំនាញពិភពលោកចាប់ពីថ្ងៃដែលយើងត្រូវបានជូនដំណឹង ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីមេរោគ ថាតើវាប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនដែលឈឺដោយរបៀបណា?​ តើពួកគេអាចត្រូវបានព្យាបាលនិងប្រទេសណាដែលអាចធ្វើបានដើម្បីឆ្លើយតប។

 

ដោយសារតែនេះជាមេរោគ CoronaVirus ដែលបង្កឱ្យមានជំងឺផ្លូវដង្ហើម អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WTO) មានដំបូន្មានដល់ប្រជាជនអំពីវិធីការពារខ្លួននិងអ្នកនៅជុំវិញពួកគេពីការឆ្លងជំងឺនេះ។


Reference:

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019


×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login