តើតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិជាអ្វី?
Point Center Login Help

Answer 1


user icon
Answer King
2018-03-26 03:02

តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិ គឺជាតុលាការពិសេស​ដែលគេបានបង្កើតឡើងនៅក្រុងនូរីមប៊ើត ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ និងទីក្រុង​តូក្យូ ប្រទេសជប៉ុន ដើម្បីចោទប្រកាន់​ពីបទសង្គ្រាមឈ្លានពាន​ និងមានផែនការទុកជាមុន និងការប្រព្រឹត្ត​ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ។


Login or Register to Share Login

×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login