បានជាទូរសព្ទ័ប្រភេទIOSមានតម្លៃថ្លៃជាងប្រភេទទូរសព្ទ័Androidមកពីគ្រប់ទូរសព្ទ័Iphoneទាំងអស់តែងតែមានការUpdate software ជានិច្ចទោះជាទូរសព្ទ័នោះម៉ូតចាស់ក៏ដោយម្យ៉ាងទៀតអាយុកាលនៃប្រភេទIOSក៍វែងជាងAndroidរហូតដល់2-3ឆ្នាំ។


×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login