នៅលើពិភពលោកតែងតែមានបាតុភូតកើតឡើងគឺ ការភៀសខ្លួន ។ តើមូលហេតុអ្វីខ្លះ ដែលនាំឲកើតមានការភៀសខ្លួននេះ ?
Point Center Login Help

Answer 1


អនុមានរួម និងអនុមានញែកមានទំនាក់ទំនងគ្នាដូចតទៅ :
- អនុមានរួម និងអនុមានញែក ជាចលនាផ្ទុយគ្នារបស់គំនិត
- អនុមានរួម និងអនុមានញែក ជួយបំពេញកង្វះខាតគ្នាទៅវិញទៅមក​
- អនុមានរួម​ ផ្តល់ឫសគល់ឲអនុមានញែក និងជាទីនៃអនុមា​នញែកចេញដំណើរ
- អនុមានរួម ជាអ្នកស្វែងរកច្បាប់ទូទៅ និងគោលការណ៍ឲអនុមានញែក ។
   ដូច្នេះ អនុមានញែកមានលក្ខណៈជាក់ច្បាស់ ជាអ្នកដឹកនាំអនុមានរួម ។

នៅលើពិភពលោកតែតែមានបាតុភូទមួយកើតឡើងគឺ​​​ ការភៀសខ្លួន។ មុលហេតុ ដែលនាំឲកើតមានបាតុភូតនេះ គឺ :
​­- កត្តាផ្ទាល់ខ្លួន :
 -
ភាពចង់ដឹង ចង់ស្គាល់ ចង់រស់នៅកន្លែងថ្មី ។
 - ស្វែងរកកន្លែងសុខស្រួលប្រចាំជីវិតខ្លួន ។
- កត្តាសេដ្ឋកិច្ច :
 -
គ្រួសារក្រីក្រលំបាកបង្ខំចិត្តស្វែងរកការងារធ្វើ
 - ប្តូរកន្លែងការងារ
 - ភាពគ្មានការងារធ្វើ បាត់បង់ប្រាក់ចំណូល
- កត្តាសង្គមៈ
 -
អសន្តិសុខ ខ្វះសុវត្ថិភាព ចោរឆក់ ប្លន់ ចាប់ជំរឹត
 - ការរើសអើង
 - គ្រួសារផ្លាស់លំនៅ ( លក់ផ្ទះ លក់ដី )
 - អំពើផ្តាច់ការ ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស
 - ការប្រើអំពើហិង្សា
 - រំលោភបំពានលើជំនឿសាសនា បំបិតសិទ្ធិសេរីភាពផ្សេងៗ ។
- កត្តាវប្បធម៍ :
 -
បន្តការសិក្សា
 - ការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ផ្លាស់លំនៅទៅតាមគ្នា ។
ង- កត្តានយោបាយ :
 -
សង្គ្រាម
 -​ វិបត្តិនយោបាយ​ ឫ ភាពវចលាចលខាងនយោបាយ
 - អំពើប្រល័យពូជសាសន៍
ច- កត្តាធម្មជាតិ :
 -
ការបំផ្លឹតបំផ្លាញបរិស្ថាន
 - គ្រោះធម្មជាតិ ( ព្យុះ ទឹកជំនន់ ភ្លើងឆេះព្រៃ បន្ទុះភ្នំភ្លើង )
 - ទុរភិក្ស ភាពអត់ឃ្លាន ភាពក្រីក្រ ។
 


Login or Register to Share Login

×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login