Answer 1


  1. ប្រៀបធៀបលក្ខណៈរបស់ អព្ភន្តរញាណ និងវិចារ

ក.លក្ខណៈដូចគ្នា:ជាល្បិចទូទៅរបស់ពុទ្ធិ
ខ.លក្ខណៈខុសគ្នា :
អព្ភន្តរញាណ                                                          
.​
ជាពុទ្ធិដំបូងបង្អស់របស់មនុស្ស 
. ជាពុទ្ធិផ្ទាល់និងភ្លាមៗ
. អវិចារណភាព
. ជាពុទ្ធិបែបសំយោគ
. ជាពុទ្ធគ្មានទំនាក់ទំនង គ្មានលំដាប់
  លំដោយគ្មាន គោលការណ៍​​   
. មានលក្ខណៈជាប្រធានវិស័យភាព
វិចារ
.ជាពូទ្ធិបន្ទាប់
.ជាពុទ្ធិប្រស្រោល
.ជាពុទ្ធិដែលផ្អែកលើការពិចារណាល្អិតល្អន់
.ជាពុទ្ធិបែបវិភាគ
.ជាពុទ្ធិដែលមានទំនាក់ទំនង មានសំដាប់មានគោលការណ៍ច្បា​ស់លាស់
.មានលក្ខណៈជាវត្ថុវិស័យភាព ។


Login or Register to Share Login
×

×

Tips to earn more points:

  • Get 2 point for each question.
  • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login