Lights
Profile Head

វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡង

...

Total Profile Visitors: 10136, Total Views: 377007

Ask question, post article, write experience get Point, learn more on Point Center

Page: 1 of 103

2019-07-05 15:54

វិញ្ញាសាផែនដី សម្រាប់ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (វិញ្ញាសាទី៦១)

#Tages: វិញ្ញាសាផែនដី ត្រៀមប្រឡង ​មសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សា ទុតិយភូមិ

សំណួរ

១. តើធរណីកាលចែកជាអ្វីខ្លះ ?

២. តើភពផែនដីកើតឡើងដោយសារអ្វី ?

៣. ចូរឲ្យនិយមន័យផលផ្ទះកញ្ចក់ ។

៤. ចូររៀបរាប់ជួរភ្នំដែលកើតឡើងពីពំនើងផ្នត់​នៅលើពិភពលោក ។

៥.ចូររៀបរាប់អំពីបំណាក់ស្រុកនិងពំនើងផ្នត់ ។

ចម្លើយ

១. ធរណីកាលចែកចេញជាពីរគឺ មុនស័ក ( បុរេកំប៊្រីយៀង ) និងស័ក ។

២. ភពផែនដីកើតឡើងពីដុំធូលី សិលា និងទឹកកកក្នុងលំហ ។ ទំនាញផែនដីបានទាញដុំទាំងនោះឪ្យមកផ្តុំនៅជាមួយខ្លួនវា ដើម្បីឪ្យមានទំហំកាន់តែធំនិងមានចលនាកាន់តែល្បឿន ។

៣. និយមន័យផលផ្ទះកញ្ចក់គឺជា កាំរស្មីក្រហមអាំងប្រាភាយចេញពីផែនដីដោយមិនអាចឆ្លងកាត់បរិយាកាសចូលក្នុងលំហបាន ហើយឧស្ម័នកាបូឌីអុកស៊ីត និងឧស្ម័នផ្សេងៗទៀតដែលមានក្នុងបរិយាកាសបានស្រូបយកកាំរស្មីនេះ បង្កើតបានជាកម្តៅព័ទ្ធជុំវិញផែនដី ។

៤. រៀបរាប់ជួរភ្នំដែលកើតឡើងពីពំនើងផ្នត់ នៅលើពិភពលោក​ ៖

 • ជួរភ្នំអាបាឡាស់
 • ជួរភ្នំអាល់
 • ជួរភ្នំហិមាល័យ
 • ជួរភ្នំថ្ម ... ។

៥. រៀបរាប់អំពីបំណាក់ស្រុកនិងពំនើងផ្នត់ ៖​

 • បំនាក់ស្រុកគឺជាបំនាក់នៃសំបកផែនដី សងខាងបំនាក់នេះជាផ្ទៃដីដែលនៅជាប់គ្នាពីមុនស្រាប់តែម្ខាងផុសឡើងម្ខាងស្រុតចុះក្រោមមណ្តាលឲ្យកើតកម្ពស់ធៀបនៅលើសណ្ធានដី ​ហៅថាមុខចំណោត។បំណាក់ស្រុក បង្កើតឲ្យមានសណ្ធានដីរាងគម្លាំងឬជាជ្រុងហើយមានកម្ពស់ធៀប ពីកន្លែងមួយទៅទៅកន្លែងមួយទៀត។
 • ពំនើងផ្នត់កម្លាំងធ្វើឲ្យផ្ទាំងសិលាដែលជាសំបកផែនដីកោងតែមិនអាចបាក់បាន។

Read More


2019-07-05 15:53

វិញ្ញាសាផែនដី សម្រាប់ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (វិញ្ញាសាទី៦០)

#Tages: វិញ្ញាសាផែនដី ត្រៀមប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សា ទុតិយភូមិ

សំណួរ

១. ដូចម្តេចដែលហៅថា ផូស៊ីលគំរូ ?

២. តើមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលនាំឲ្យកើតមានរញ្ជួយដី ?​

៣. ចូរពន្យល់ពីបន្ទុះភ្នំភ្នើង?

៤. តើរ៉ែនិងផូស៊ីលឥន្ទនៈជាអ្វី ?

៥. តើមានវិធានការណ៍អ្វីខ្លះក្នុងការកាត់បន្ថយកំណើនឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់?

ចម្លើយ

១. ផូស៊ីលគំរូ គឹជាផូស៊ីលដែលគេប្រើដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ និងអាយុកាលរបស់ស្រទាប់ថ្ម ។

២. មូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតមានរញ្ជួយដីគឺ ដោយសារកម្លាំងធ្វើឲ្យផ្លាកតិចតូនិចមានចលនាដូចជា រុញ ទាញ និងកកិតគ្នា បណ្តាលឲ្យផ្លាកខូចទ្រង់ទ្រាយក្នុងការទប់ទល់និងកម្លាំង ។

៣. ពន្យល់ពីបន្ទុះភ្នំភ្លើង ​ បន្ទុះភ្នំភ្លើងបណ្តាលមកពីសម្ពាធនិងកម្តៅនៅក្នុងស្នូលនិងស្រទាប់ម៉ង់តូលដែលជាស្រទាប់មានរូបធាតុហើយរលាយនិងធ្វើចលនា។សម្ពាធនិងកម្តៅបានធ្វើឲ្យសិលារាវចេញមកក្រៅហៅថាម៉ាក់ម៉ា ​ហើយម៉ាក់ម៉ាចេញមកលើផែនដីក្លាយជាសិលាកករឹង។

៤. រ៉ែនិងផូស៊ីលឥន្ទនៈជា ៖

 • រ៉ែ  គឺជាអង្គធាតុរឹង​អសរីរាង្គកើតឡើងដោយធម្មជាតិក្នុង សំបកផែនដីមានទម្រង់ជាក្រាម ។
 • ផូស៊ីលឥន្ធន ការកកើតឡើងពីសំណល់រុក្ខជាតិនិងសត្វ ដែលងាប់រលួយកប់ក្នុងសំបកផែនដីរាប់លានឆ្នាំកន្លងមកហើយនិងមិនកើតឡើងវិញ ។

៥. ដើម្បីកាត់បន្ថយការកើនឡើងានៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ យើងមានវិធានការណ៍ដូចខាងក្រោម៖

 • រួមគ្នាថែរក្សាការពារព្រៃឈើដែលមានស្រាប់
 • ចូលរួមដាំដើមឈើបន្ថែម
 • កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផូស៊ីលឥន្ទនៈ
 • ឈប់ប្រើប្រាស់ប្រេងសាំងដែលមានជាតិសំណ
 • ទប់ស្កាត់ផ្សែងចេញពីរោងចក្រ....។

ដូចនេះយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាល គួរតែនាំគ្នាអនុវត្តនូវមធ្យោបាយខាងលើឪ្យបានល្អដើម្បី ទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ធ្វើឪ្យមាននិរន្ដរភាពបរិស្ថាន។

វិញ្ញាសាទី៦១

Read More


2019-07-05 15:51

វិញ្ញាសាផែនដី សម្រាប់ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (វិញ្ញាសាទី៥៩)

#Tages: វិញ្ញាសាផែនដី ត្រៀមប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សា ទុតិយភូមិ

សំណួរ

១. បច្ចុប្បន្ន តើបឹងទន្លេសាបបានផ្តល់ប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់ប្រជាជនកម្ពុជា ?

២. តើមណ្ឌលជីវៈស្ថិតនៅកន្លែងណានៃភពផែនដី ?

៣. ថលជលិលេចឡើងនៅក្នុងស័កមួយណា ? វាវិវត្តឡើងយ៉ាងដូចម្តេច ?

៤. តើសិលាខូចទ្រង់ទ្រាយដោយសារអ្វី ? មានប៉ុន្មានប្រភេទ ?

៥. តើរញ្ជួយដីកើតមាននៅតំបន់ណាខ្លះ ?

ចម្លើយ

១. ផលប្រយោជន៍នៃបឹងទន្លេសាបគឺបានផ្គត់ផ្គងទឹក ជលផលដល់ជីវិតប្រជាជនកម្ពុជា សង្គម និងវប្បធម៌ ។

២. មណ្ឌលជីវៈស្ថិតនៅចន្លោះមណ្ឌលបរិយាកាស មណ្ឌលសិលា ​និងមណ្ឌលទឹក គឺលាតសន្ធឹងដល់កម្ពស់ 600m លើផ្ទៃសមុទ្រនិងដល់បាតសមុទ្រជម្រៅ 10000m ។

. ថលជលិកលិចឡើងនីក្នុងស័កប៉ាលេអូសូអ៊ិច ។ វាវិវត្តពីសួតត្រី ព្រោះវាជាសត្វមានជីវីតលើគោគនិងក្នុងទឹកផង នៅចុងស័កប៉ាលេអូសូអ៊ិច ជីវីតបានរីករាលដាលពេញទ្វីបផែនដី ហើយល្មូនតូចៗបានវិវត្តពីថលជលិក ។

៤. សិលាខូចទ្រង់ទ្រាយដោយសារកម្លាំងមានបីប្រភេទ ៖​

 • កម្លាំងរុញផ្ទប់
 • កម្លាំងប្រទាញ​
 • កម្លាំងបំបាត់ ។

៥. រញ្ជួយដីកើតមាននៅតំបន់៖

 • តំបន់ជួរភ្នំក្មេង
 • តំបន់បំណាក់ស្រុតធំៗ
 • តំបន់ជុំវិញមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីភិច
 • សមុទ្រមេឌីទែរ៉ានេ
 • តំបន់ភ្នំអាល់
 • តំបន់កូកាស
 • ហិម៉ាល័យ
 • ប្រជុំកោះអង់ទី
 • ជួរភ្នំអង់
 • ប្រជុំកោះជប៉ុន ។

Read More


2019-07-05 15:49

វិញ្ញាសាផែនដី សម្រាប់ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (វិញ្ញាសាទី៥៨)

#Tages: វិញ្ញាសាផែនដី ត្រៀមប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សា ទុតិយភូមិ

សំណួរ

១. ហេតុអ្វីបានជាមានជិវីតរស់នៅលើភពផែនដី ?​

២.តើការកំណត់អាយុផែនដី តើអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តសំអាងលើអ្វី ?

៣. ចូររកមូលហេតុ ដែលនាំឲ្យមានកង្វះទឹកសាបនាពេលអនាគត ។

៤. តើបំណែកសិលាភ្នំភ្លើងមានអ្វីខ្លះ ?

៥. ចូររាប់វិធីប្រើប្រាស់ទឹកសាបដដោយសន្សំសំចៃ ។

ចម្លើយ

១. បានជាមានជីវិតរស់នៅលើភពផែនដី ព្រោះភពផែនដីជាភពមួយដែលមានវត្តមាននៃទឹក ថាមពលដែលប្រើប្រាស់បាន ខ្យល់ សារធាតុចិញ្ចឹមនានា និងសីតុណ្ហភាពសមប្រកប ។

២. ក្នុងការកំណត់អាយុផែនដី អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តសំអាងលើអាយុសិលាដែលគេយកពីព្រះចន្ទមក អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តសន្និដ្ឋានថា ផែនដីនិងព្រះចន្ទគឺកកើតឡើងក្នុងពេលដំណាលគ្នា ។ ដូចនេះ ពួកគេបានសន្និដ្ឋានថា ផែនដីមានអាយុប្រហែល ៤៦០០ លានឆ្នាំ ។

៣​. មូលហេតុ ដែលនាំឲ្យមានកង្វះទឹកសាបនាពេលអនាគត៖

 • កំណើនកម្តៅ មកពីការកាប់ព្រៃឈើ
 • កំណើនប្រជាជន បរិមាណប្រជាជនមានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុន្តេទឹកសាបមិនកើតឡើងទេ ។

៤. បំណែកសិលាភ្នំភ្លើងមាន ៖

 • ដុំសិលាភ្នំភ្លើង
 • គ្រាប់បែកភ្នំភ្លើង
 • ធូលីបែកភ្នំភ្លើង
 • ផេះភ្នំភ្លើង ។

៥. រាប់វិធីប្រើប្រាស់ទឹកសាបដោយសន្សំសំចៃ ៖

 • កែសម្រួលបង្គន់ចាស់ៗដែលប្រើប្រាស់ទឹកច្រើន
 • ត្រូវកាត់បន្ថយការងូតទឹក
 • លាងបន្លែក្នុងចានធុនធំចៀសវាងបង្ហូរទឹកពូវ៉ូប៊ីនណេផ្ទាល់
 • ផ្សព្វផ្សាយដល់សាលារៀននិងសហគមន៍ បិតក្បាលរ៉ូប៊ីណេឪ្យបានបិទល្អ
 • ប្រមូលចានដែលប្រឡាក់ទ ក្ងវក់ឪ្យអស់សិន​រួចលាងតែម្ដង
 • បោកសម្អៀកបំពាក់ត្រូវដាក់ទឹក ឪ្យល្មមទៅនឹងបរិមាណសម្អៀលបំពាក់...។
 • ទឹកប្រើប្រាស់ហើយអាចយកទៅប្រើប្រាស់ផ្សេងៗដូចជាទឹកងូត ដែលមិនទាន់ដុះសាប៊ូអាចចយកទៅស្រោចដំណាំបាន
 • ពិនិត្យវិក្តយបត្ររដ្ឋាករទឹកប្រចាំខែនីមួយៗ
 • ស្រោចសួរច្បារ ឬសួនបន្លែនៅពេលព្រឹក​ឬ ល្ងាន
 • ដាក់វត្ថុរក្សាសំណើមនៅជុំវិញគល់ឈើ (ដូចជាដាក់ថ្មនៅវិញគល់ដូង)
 • គប្បីប្រើអំបោសបោសសំអាតកន្លែងផ្សេងជាមុន(បន្ទប់ទឹក ផ្លូវដើរ..) បន្ទាប់មកទើបប្រើទឹកលាងសំអាតជាក្រោយ
 • ត្រូវរក្សាទឹកដែលងូតរួចដើម្បីយកទៅចាក់បង្គន់ ឬ ស្រោចរុក្ខជាតិ ។

វិញ្ញាសាទី៥៩

Read More


2019-07-05 15:48

វិញ្ញាសាផែនដី សម្រាប់ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (វិញ្ញាសាទី៥៧)

#Tages: វិញ្ញាសាផែនដី ត្រៀមប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សា ទុតិយភូមិ

សំណួរ

១. ដូចម្តេចដែលហៅថា ផូស៊ីលឥន្ធនៈ ?

២. តើបាតុភូតធម្មជាតិអ្វីខ្លះ​ដែលធ្វើឲ្បរិស្ថានមានការប្រែប្រួល ?

៣. តើសំបកផែនដីផ្សំឡើងពីធាតុសំខាន់អ្វីខ្លះ ?

៤. ចូររកមូលហេតុដែលនាំឪ្យមានកង្វះទឹកសាបនា ពេលអនាគត ។

៤.តើកង្វះទឹកសាបនាំឲ្យមានផលវិបាកអ្វីខ្លះ ?

ចម្លើយ

១. ដែលហៅថា ផូស៊ីលឥន្ធនៈគឺជា ធ្យូងថ្ម ប្រេង និងឧស្ម័នធម្មជាតិដែលអាចផលិតជាថាមពលបាន ។

២. បាតុភូតធម្មជាតិទាំងនោះរួមមានៈ បន្ទុះភ្នំភ្លើង រញ្ជួយដី ភ្លើងឆេះព្រៃ ខ្យល់ព្យុះ ទឹកជំនន់ គ្រោះរាំងស្ងួត ធ្លាក់អ័ព្ទ ធ្លាក់ទឹកកក...... ។

៣.សំបកផែនដីផ្សំឡើងពីធាតុសំខាន់ៗចំនួន ៨ គឺ អុកស៊ីសែន ( ក្នុងរូបធាតុរឹង ) ស៊ីលីស្យូម អាលុយមីញ៉ូម ដែក កាលស្យូម សូដ្យូម ប៉ូតាស្យូម និងម៉ាញេស្យូម ។

៤. មូលហេតុដែលនាំឪ្យមាន កង្វះទឹកសាប

 • កំណើតកម្តៅ មកពីការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើ...
 • កំណើនប្រជាជន បរិមាណប្រជាជនមានការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុន្ដែទឹកសាបដោយមិនកើបឡើងទេ ។

៥. កង្វះទឹកសាបនាំឲ្យមានផលវិបាកដូចជា ៖

 • មនុស្សទាំងអស់ត្រូវកោរសក់ដើម្បីចៀសវាងប្រើប្រាស់ទឹកក្នុងការលាងសំអាត
 • មនុស្សដែលមានអាយុ ៥០ឆ្នាំមានសភាពដូចមនុស្សអាយុ ៨៥ឆ្នាំ ហើយច្រើនមានជម្ងឺធ្ងន់ធ្ងរដោយសារខ្វះជាតិទឹក ។ មនុស្សនៅពេលនោះត្រូវជូតខ្លួនដោយកន្សែងដែលអប់ដោយប្រេងជំនួសទឹក
 • ទេសភាពដែលនៅជុំវិញ ក្លាយជាវាលធំដ៏ក្តៅហែងព្រោះគ្មានដើមឈើ គ្មានទឹកមានតែមនុស្សស្លាប់ ។ កម្មករនិយោជិកក្នុងរោងចក្រ ត្រូវបានគេផ្តល់ទឹកផឹកជំនួសប្រាក់បៀវត្ស
 • មនុស្សត្រូវកាន់ថូរង់ចាំត្រង់ទឹក ។ អាហារភាគច្រើនជាអាហារសិប្បនិម្មិត ។ ពីមុនមនុស្សផឹកទឹក ៨កែវក្នុងមួយថ្ងៃ តែពេលនោះត្រូវផឹកទឹកត្រឹមតែកន្លះកែវប៉ុណ្ណោះ
 • មនុស្សត្រូវបោះបង់ចោលនូវសម្លៀកបំពាក់ ដែលប្រឡាក់​ព្រោះគ្មានទឹកសម្រាប់បោកគក់ដែលជាហេតុនាំឲ្យសំរាមកើនឡើង
 • មនុស្សទាំងអស់មើលទៅគួរឲ្យខ្លាច ដោយសារគ្មានជាតិទឹកនិងពោរពេញដោយជំងឺ ដែលបង្កមកពីរស្មីព្រះអាទិត្យខ្លាំងព្រោះតែស្រទាប់អូសូនបាត់បង់
 • មុនស្សជំនាន់ក្រោយចខ្សោយប្រាជ្ញា ដោយសារបរិមាណ អុកស៊ីសែនថយយយចចចុះ(គ្មានរុក្ខាជាតិ) ។ ស្រ្តីដែលមានអាយុ ២០ឆ្នាំមានរូបសម្បត្តិដូចមនុស្សអាយុ៤០ឆ្នាំ ។ អាយុសង្ឃឹមរស់គិតជាមធ្យមគឺ ៣៥ឆ្នាំ
 • ទឹកក្លាយជាវត្តុដ៏ពិសិដ្ឋដែលត្រូវយាមកាមយ៉ាងហ្មត់ចត់ ព្រោះអាចមានសង្គ្រាមដណ្តើមទឹកគ្នា ។

វិញ្ញាសាទី៥៨

Read More


2019-07-05 15:40

វិញ្ញាសាផែនដី សម្រាប់ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (វិញ្ញាសាទី៥៦)

#Tages: វិញ្ញាសាផែនដី ត្រៀមប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សា ទុតិយភូមិ

សំណួរ

១ នៅលើភពផែនដី តើផ្ទៃទឹកមានប៉ុន្មានភាករយ ? ទឹកសាបមានប៉ុន្មានភាគរយ ?

២. តើការវិនាសសាបសូន្យនៃប្រភេទសត្វមួយចំនួនបណ្តាលមកពីអ្វី ?

៣. ចូររៀបរាប់ពីការប្រែប្រួលបរិស្ថានដោយបាតុភូតធម្មជាតិ ។

៤.តើយើងអាចកាត់បន្ថយការបំពុលអាកាស ដោយវិធីអ្វីខ្លះ ?

៥. តើយើងទាំងអស់គ្នាមានវិធានការអ្វីខ្លះ ដើម្បីកាត់បន្ថយការកើនកម្ដៅនៅលើពិភពផែនដី ?

ចម្លើយ

១. នៅលើភពផែនដី ផ្ទៃទឹកមាន ៩៧% ហើយទឹកសាបមាន ៣% ។

២. ការវិនាសសាបសូន្យនៃសត្វមួយចំនួនដោយសារបរិយាកាសផែនដីប្រែប្រួល ដូចជាកម្តៅផែនដីជា

ដើម ហើយប្រភេទសត្វណាដែលមិនអាចទ្រាំនិងការប្រែប្រួលនេះបានក៏វិនាសសាបសូន្យទៅតែម្តង ។

៣. ការប្រែប្រួលបរិស្ថានដោយបាតុភូតធម្មជាតិ ដូចជាបន្ទុះភ្នំភ្លើងបានបង្កឲ្យមានការប្រែប្រួលដល់បរិស្ថាន ដូចជា ផ្កាភ្លើង កំអែ ផ្សែងបានផ្ទុះចេញមកបំផ្លាញដល់ជីវីតមនុស្ស សត្វ និងរុក្ខជាតិ ព្រមទាំងខ្យល់ ដី ទឹកដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោល ។

៤. យើងអាចកាត់បន្ថយការបំពុលអាកាស ដោយវិធី៖

 • មិនត្រូវដុតសំរាមក្រៅឡ នៅតាមលំនៅស្ថាន
 • ប្រើប្រាស់ប្រេងសាំងគ្មានជាតិសំណ
 • ដាំដើមឈើតាមបណ្តោយផ្លូវ ដែលមានចរាចរណ៍មមាញឹក
 • កាត់បន្ថយយានយន្តប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈផូស៊ីល
 • តំបន់ឧស្សាហកម្ម និងកន្លែងចាក់សំរាមត្រូវនៅឆ្ងាយនៅទីប្រជុំជន
 • សាងសង់ផ្លូវធំៗ និងអាគារទាបៗ...។

៥. យើងទាំងអស់គ្នាមានវិធានការ​ ដើម្បីកាត់បន្ថយការកើនកម្ដៅនៅលើភពលើផែនដី ៖

 • ដាំដើមឈើឪ្យបានច្រើននិងការជួបការពារព្រៃឈើ
 • កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឥន្ទនៈផូស៊ីល
 • ការគ្រប់គ្រងសំណល់ឧស័ន្មកាបូននិចនៅកន្លែងផ្សេងៗក្រៅពីបរិយាកាសដូចជា ​មហាសមុទ្រ ដង្ហើមទឹក ជ្រៅនៅក្រោមដី​...
 • ប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុផ្សេងៗ ដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ចំពោះ បរិស្ថានសម្រាប់ជំនួយប្រេងឥន្ទនៈផូស៊ីល
 • ការគ្រប់គ្រងសំណល់ឧស័្មនកាបូនិចនៅកន្លែងផ្សេងៗក្រៅពីបរិយាកាសដូចជា មហាសមុទ្រ ដង្ហើមទឹកជ្រៅប្រាស់ក្រោមដី ...
 • ប្រើប្រាស់វត្ថុធាតុផ្សេងៗ ដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ចំពោះ បរិស្ថានសម្រាប់ជំនួសប្រេងជំនួសប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីល ...។

វិញ្ញាសាទី៥៧

Read More


2019-07-05 15:39

វិញ្ញាសាផែនដី សម្រាប់ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (វិញ្ញាសាទី៥៥)

#Tages: វិញ្ញាសាផែនដី ត្រៀមប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សា ទុតិយភូមិ

សំណួរ

១. តើកត្តាអ្វីខ្លះ ធ្វើឲ្យផែនដីធ្វើដំណើរ ក្នុងគន្លងជុំវិញព្រះអាទិត្យ ?

២. ដូចម្តេចដេលហៅថាភ្លៀងអាស៊ីត ?

៣.តើប្រភពទឹកសាបមាននៅទីណាខ្លះ ?

៤.តើយើងទាំងអស់គ្នា មានវិធានការអ្វីខ្លះ ដើម្បីកាត់បន្ថយការកើនកម្តៅនៅលើភពផែនដី ?

៥. ចូររៀបរាប់ពីឧស្ម័នកាបូននៅក្នុងកាបូនិចនៅក្នុងបរិយាកាស ។

ចម្លើយ​

១. កត្តាធ្វើដែលឲ្យផែនដីធ្វើដំណើរ ក្នុងគន្លងជុំវិញព្រះអាទិត្យគឺ និចលភាព និងកម្លាំងទំនាញ ។

២. ភ្លៀងអាស៊ីត គឺជាភ្លៀងដែលកើតឡើងដោយសារ ការផ្តុំឧស្ម័នស៊ុលផូឌីអុកស៊ីត និងនីដ្រូសែនអុកស៊ីតក្នុងបរិយាកាសជាមួយចំហាយទឹកបង្កើតបានទៅជាពពក ។ ក្រោយមកពេលមានភ្លៀង ឧស្ម័នដែលរលាយនៅក្នុងពពកបង្កើតបានជាភ្លៀងអាស៊ីត ។

៣. ប្រភពទឹកសាបមាននៅ៖

 • ក្រោមដី
 • នៅលើដីមានៈ ទឹកទន្លេ ស្ទឹង បឹង ជ្រោះ អូរ....។
 • ទឹកកកនៅតំបន់ប៉ូលខាងជើងនិងខាងត្បូង ។

៤. យើងទាំងអស់គ្នា មានវិធានការដើម្បីកាត់បន្ថយការកើនកម្តៅនៅលើភពផែនដី គឺ៖

 • កាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈផូស៊ីល
 • ដាំដើមឈើឲ្យបានច្រើន និងការជួយការពារព្រៃឈើ
 • ការគ្រប់គ្រងសំណល់ឧស្ម័នកាបូនិចនៅកន្លែងផ្សេងៗ ក្រៅពីបរិយាកាសដូចជា មហាសមុទ្រ ដង្ហើមទឹកជ្រៅ នៅក្រោមដី
 • ប្រើប្រាស់វត្ថុផ្សេងៗ ដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ចំពោះបរិស្ថានសម្រាប់ជំនួសប្រេងឥន្ធនៈផូស៊ីល...។

៥ បរិមាណឧស្ម័ននៅក្នុងបរិយាកាសមានតិចតួចណាស់ ប៉ុន្តែឧស្ម័នកាបូនិចជាផ្នែកមួយនៃរូបធាតុដើមដែលរុក្ខជាតិត្រូវការ ដើម្បីផលិតអាហារ ។ ឧស្ម័នកាបូនិចត្រូវបានយកចេញពីបរិយាកាសវិញតាមដំណកដង្ហើមរបស់រុក្ខជាតិនិងសត្វ ។ ការរលួយនៃសត្វ និងរុក្ខជាតិដែលស្លាប់បានក្លាយទៅជាឧស្ម័នកាបូនិច ហើយត្រឡប់ទៅក្នុងបរិយាកាសវិញ ។ អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តជឿជាក់ថា បរិមាណឧស្ម័នកាបូនិចដែលប្រើប្រាស់សោយរុក្ខជាតិ ស្មើនិងបរិមាណឧស្ម័នកាបូនិចដែលត្រឡប់ទៅបរិយាកាសវិញតាមដំណកដង្ហើម ការពុកផុយនិងលំនាំធម្មជាតិផ្សេងទៀត ។ ប៉ុន្តែចំហេះរប​ស់ផូស៊ីលឥន្ធនៈភណ្ឌ ដូចជាប្រេងកាត និងធ្យូងថ្ម នាំ់ឲ្យមានឧស្ម័នកាបូនិចថែមទៀតនៅក្នុងបរិយាកាស ។ អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់ចំហេះឥន្ធនៈភណ្ឌ ដែលធ្វើឲ្យឧស្ម័នកាបូនិចកើតឡើងក្នុងបរិយាកាស និងបណ្តាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវីតសត្វលោក ។

វិញ្ញាសាទី៥៦

Read More


2019-07-05 15:37

វិញ្ញាសាផែនដី សម្រាប់ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (វិញ្ញាសាទី៥៤)

#Tages: វិញ្ញាសាផែនដី ត្រៀមប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សា ទុតិយភូមិ

សំណួរ

១. តើអ្នកវិទ្យាសាស្រ្តដឹងពីទម្រង់ ក្នុងរបស់ផែនដីដោយវិធីណា​ ?

២. ដូចម្តេចដែលហៅថា ទឹកក្នុងដី ?

៣. តើបញ្ហាបរិស្ថានសំខាន់ៗមានអ្វីខ្លះ​?

៤. តើកត្តអ្វីខ្លះ ដែលនាំឪ្យមានការកើនកម្ដៅ នៅលើភពផែនដី ?

៥. ចូររៀបរាប់ពីភាពខុសគ្នានៃមនុស្សបច្ចុប្បន្ននិងមនុស្សយុគដំបូង​ ?

ចម្លើយ

១. អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តដឹងពីទម្រង់ ក្នុងរបស់ផែនដីដោយ ការសិក្សាអំពី ភស្តុតាងនៃរញ្ជួយ និងភស្តុតាងពីសិលា ។

២. ដែលហៅថា ទឹកក្នុងដី គឺជាកំណកអាកាសដែលធ្លាក់មកពីលើផ្ទៃដីមិនស្ថិតនៅលើដី ហើយជ្រាបចូលក្នុងដីទៅបំពេញចន្លោះឬប្រហោងដីនិង សិលានៅសំបកផែនដីរួចធ្វើចលនា រហូតដល់ស្រទាប់មិនជ្រាបទឹកក៏ស្ថិតនៅទីនោះ ។

៣. បញ្ហាបរិស្ថានសំខាន់ៗរួមមាន កំណើនប្រជាជន កំណើនកម្តៅលើភពផែនដី ការបំផ្លាញស្រទាប់ងូសូន កង្វក់ឬការបំពុលដោយភ្លៀងអាស៊ីតនគរូបនីយកម្ម ​ការបំផ្លាញព្រៃឈើ ការវិនាសសាបសូន្យនៃសត្វមួយចំនួន ការប្រើប្រាស់ផូស៊ីលឥន្ធនៈ និងការកែច្នៃថាមពល ។

៤. កត្តាដែលនាំឪ្យមានការកើនកម្ដៅ នៅលើភពផែនដី ៖

 • កំណើនឧស្សាហកម្ម
 • ការកាប់ព្រៃឈើ
 • ការប្រើប្រាស់ឥន្ទនៈផូស៊ីលមានសារធាតុបមពុល
 • ការអភិវឌ្ឍទីប្រជុំជន និងទីក្រុង
 • ចរាចរណ៍មមាញឹក...។

៥. ភាពខុសគ្នានៃមនុស្សបច្ចុប្បន្ននិងមនុស្សយុគដំបូង គឺ៖

+ មនុស្សបច្ចុប្បន្ន

 • ប្រអប់ខួរក្បាលពួកគេ ( ប្រហែល១៤០០ ml )
 • ឆ្អឹងខ្នងកែងនិងផែនដី
 • ចេះវិភាគពិចារណា
 • មានសំលៀកបំពាក់
 • មានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់
 • មានការអភិវឌ្ឍជានិច្ច
 • ចេះបញ្ចុះសព..... ។

+ មនុស្សយុគដំបូង

 • ប្រអប់ខួរក្បាល ( ប្រហែល ៤០០ ml )
 • ឆ្អឹងខុ្នងស្របនិងផែនដី
 • គ្មានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ ដូចមនុស្សសម័យបច្ចុប្បន្ន
 • គ្មានបច្ចេកទេសខ្ពស់
 • គ្មានការពិចារណារកខុសត្រូវ
 • មិនចេះបញ្ចុះសព.... ។

វិញ្ញាសាទី៥៥

Read More


2019-07-05 15:36

វិញ្ញាសាផែនដី សម្រាប់ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (វិញ្ញាសាទី៥៣)

#Tages: វិញ្ញាសាផែនដី ត្រៀមប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សា ទុតិយភូមិ

សំណួរ

១. តើអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតទ្រឹស្ដីគម្លាតបាតមហាសមុទ្រ ?

២. ដូចម្តេចដែលហៅថា ទឹកលើផ្ទៃដី ?

៣.  តើបឹងទន្លេសាបពេលបច្ចុប្បន្នកើតឡើងយ៉ាងដូចម្តេច ?

៤. ចូររៀបរាប់សារធាតុបំពុលអាកាសសំខាន់ៗ ។

៥. តើបរិយាកាសអតីតកាលមានឧស្ម័នប៉ុន្មានប្រភេទ ? អ្វីខ្លះ ?

ចម្លើយ

១. អ្នកបង្កើតទ្រឹស្ដីគម្លាតបាតមហាសមុទ្រ គឺលោកហារីហេស ជនជាតិអាមេរិច នៅឆ្នាំ ១៩៦០ ។

២. ដែលហៅថា ទឹកលើផ្ទៃដីគឺជា កំណកអាកាសដែលធ្លាក់មកលើផ្ទៃដីក្នុងទម្រង់ជាភ្លៀង ភ្លើងលាយព្រិលព្រិល និងទឹកកក សំឡី ដែលមិនជ្រាបចូលក្នុងដីនិងមិនត្រឡប់ទៅក្នុងបរិយាកាសវិញ តាមរយះរំភាយ ឬរំហួតចំហាយទឹក ។

៣. បឹងទន្លេសាបកើតឡើងដោយសារបឹងតូចៗ និងតំបន់លិចទឹកដែលជាទីតាំងបឹងទន្លេសាបបច្ចុប្បន្ន បានរួមតូចទៅ​ៗអាស្រ័យដោយដំណើរនៃការចាក់បំពេញដោយល្បាប់ ។ តាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមការងារជនជាតិកម្ពុជានិងជនជាតិជប៉ុន បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាបឹងទន្លេសាបបានកកើតឡើងនៅចន្លោះពី​៦០០០ និង ៥០០០ ឆ្នាំមុន​ ។

៤. រាប់សារធាតុបំពុលអាកាសសំខាន់ៗ  ៖

 • ឧស្ម័នកាបូនិច
 • ស្ពាន់ធ័រទ្រីអុកស៊ីត ស្ពាន់ធ័រទ្រីអុកស៊ីត
 • អាសូតម៉ូណូអុកស៊ីត អាសូតអុកស៊ីត ឌីអាសូតម៉ូណូអុកស៊ីត
 • សមាសធាតុសរីរាង្គហើរ មេតាន បង់សែន ក្លរ៉ូភ្លុយអវ៉ូកាបូន
 • ភាគល្អិតអណ្ដែតវិលវល់ ភាគល្ធិតរឹងដូចជា ធូលី សំណ ប្រេង ផ្នាំសម្លាប់ សត្វល្អិតចង្រៃ...។

៥. រៀបរាបពីបរិកាសអតីតកាលគឺ ៖

ទំនាញរបស់ផែនដីបានទាញឧស្ម័នពីរប្រភេទ ដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសដំបូងរបស់ខ្លួន មានដូចជា អ៉ីដ្រូសែននិងអេល្យូមក្នុងដំណើរវិលជុំវិញព្រះអាទិត្យ ។​ ក្រោយមក កាំរស្មីព្រះអាទិត្យបានបំបែកភាគល្អិតនៃសមាសធាតុបរិយាកាសដំបូងឲ្យចាកចេញផុតទៅ ។ មូលហេតុនៃការចាកចេញនៃឧស្ម័នទាំងពីរ គឺបណ្តាលមកពីផែនដីមានម៉ាសតូចនិងទំនាញខ្សោយ ។ បន្ទាប់ពីការបាត់បង់បរិយាកាសដំបូង បរិយាកាសបន្ទាប់ក៏ចាប់ផ្តើមកើតឡើងដោយមានសមាសធាតុ ដូចជាកាបូនឌីអុកស៊ីត អាសូត និងចំហាយទឹក ។ ទំនាក់ទំនង់បរិយាកាសបន្ទាប់ជាមួយនិងបន្ទុះភ្នំភ្លើង ដែលបានបញ្ចេញឧស្ម័នដ៏ច្រើន ដូចជា កាបូនឌីអុកស៊ីត ១០% អាសូត២ ទៅ៣% និងចំហាយទឹក ។ យោងតាមការពិនិត្យ អ្នកវិទ្យាសាស្រ្តបានចាត់ទុកថា បរិយាកាសបន្ទាប់នេះ មានឧស្ម័នស្រដៀងគ្នានិងបរិយាកាសបច្ចុប្បន្នដែរ ដូច្នេះបន្ទុះភ្នំភ្លើងបានបន្ថែមឧស្ម័នជាច្រើនទៅក្នុងបរិយាកាស សុំធូលីនិងទឹកកកនៃផ្កាយដុះកន្ទុយធ្វើដំណើរជុំវិញព្រះអាទិត្យ ។ ដុំទឹកកកនៅក្នុងផ្កាយដុះកន្ទុយ មានទឹក កាបូនឌីអុកស៊ីត និងកំណកឧស្ម័ន ។

វិញ្ញាសាទិ៥៤

Read More


2019-07-05 15:35

វិញ្ញាសាផែនដី សម្រាប់ត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (វិញ្ញាសាទី៥២)

#Tages: វិញ្ញាសាផែនដី ត្រៀមប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សា ទុតិយភូមិ

សំណួរ

១. ដូចម្ដេចដែលហៅថា ប៉ង់សៀ ?

២. ចូរអធិប្យាយពីកំណកំណត់ដែនម៉ាញេទិចរបស់ផែនដី ?

៣. គេចែកមណ្ឌលអាកាសធាតុជាប៉ុន្មានស្រទាប់ ? អ្វីខ្លះ​ ?

៤.  ពណ៌នាដោយសង្ខេបពីភាវៈមានជីវិតនៅក្នុងសម័យបុរេកំប៊្រីយៀង ?​

៥. ចូររៀបរាប់ពីបាតុភូតដែលកើតនៅក្នុងស័កនីមួយៗ ?

ចម្លើយ

១. ដែលហៅថាប៉ង់សៀគឺទ្វីទាំងអស់សស្ថិតនៅរួមគ្នាជាផផ្ទាំងដ៏ធំមួយ ។​

២. ដែនម៉ាញេទិចរបស់ផែនដីកើតឡើងពី ចរន្តលំហូរនៃស្នូលក្រៅដែលបណ្តាលមកពីរង្វិលខ្ញាល់និងរង្វល់នៃធាតុរបស់ស្នូលក្រៅ​ ។

៣. គេចែកមណ្ឌលអាកាសជា ៤ស្រទាប់គឺ មណ្ឌលអាកាសរចល់ (km ដល់ 17 m ) មណ្ឌលអាកាសស្ងប់ ( 17m ដល់ 48m ) មណ្ឌលមេសូ ឬ មណ្ឌលកណ្តាល ( 48km ដល់ 80km ) មណ្ឌលកម្តៅ ( 80 km ឡើងទៅ ) ។

៤. ពណ៌នាដោយសង្ខេបពីភាវៈមានជិវិតនៅក្នុងសម័យបុរេកំប៊្រីយើង ៖

ប្រហែលណ២.៧ លានឆ្នាំមុន ប្រភេទរុក្ខជាតិប្លង់តុងបានលេចឡើង ហើយចាប់ផ្តើមផលិតអុកស៊ីសែនតាមរយៈការធ្វើរស្មីសំយោគ ។ ប្លង់តុងនេះហៅថា ស៊ីយាណូបាក់តេរី ។ មុនពេលបា​ក់តេរីនេះបញ្ចេញអុកស៊ីសែនទៅក្នុងបរិយាកាស ផែនដីគ្មានអុកស៊ីសែនទេ ។ បរិយាកាសផែនដី ដំបូងមានផ្ទុកកាបូនឌីអុកស៊ីតនិងអាសូត ហើយកាបូនឌីអុកស៊ីតជាច្រើនបានរលាយក្នុងមហាសមុទ្រ ។ ដំណើរការរស្មីសំយោគនៃភាវៈមានជីវីត គឺមានន័យថា ភាវៈមានជីវីតមានសមត្ថភាពប្រើប្រាស់ថាមពលព្រះអាទិត្យ ដើម្បីផលិតសារធាតុចិញ្ចឹម ។ លំនាំទាំងនេះជាមូលដ្ឋានខ្សែអាហារនៃភាវៈមានជីវីត ។ អុកស៊ីសែនដែលភាយទៅក្នុងបរិយាកាស បានផលិតស្រទាប់អូសូនដែលការពារកាំរស្មីស្វាយអ៊ុលត្រា ពីព្រះអាទិត្យមិនឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ភាវៈមានជិវីត ។

៥. បាតុភូតដែលកើតនៅក្នុងស័កនីមួយៗគឺ ៖

 • ស័កសេណូសូអ៉ីច មានបាតុភូត ដូចជាទិដ្ឋភាពនាពេលបច្ចុប្បន្ន ។ នៅពេល ពេលនោះមានសកម្មភាពមនុស្សនៅលើផែនដី ការកកើត និងការរលាយផ្ទាំងទឹកកក និងមានបាតុភូតដូចជា ជួរភ្នំអាល់ ( ១០លានឆ្នាំ ) ជួរភ្នំអង់ ( ១៧ លានឆ្នាំ ) ខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិច ។ ជួរភ្នំអាល់អង់ និងហិមាល័យកំពុងលងើបឡើង ( ១៣លានឆ្នាំ​) សកម្មភាពបន្តពីអូលីកូសែន ( ១៩លានឆ្នាំ ) និងការវិវត្តផ្ទៃដីទ្វីបដូចបច្ចុប្បន្ន ( ៣លានឆ្នាំ )មានថនិកសត្វកើតឡើង ។ ថនិកសត្វថ្មីៗជាច្រើនមានលក្ខណៈដូចបច្ចុប្បន្ន ដូចជា ដំរី សេះ អូដ្ឋបូកពីរ សត្វស៊ីស្មៅជាអាហារ និងការរីកចម្រើននៃវត្ថុផ្សេងៗ
 • ស័កមេសូសូអ៉ីច មានបាតុភូតជាច្រើនដូចជា ជួរភ្នំកូកាសនៅរូស្ស៊ី ( ៣៥លានឆ្នាំ ) ផ្ទាំងថ្មនៃជួរភ្នំបានលេចឡើងជាមួយសកម្មភាពភ្នំភ្លើង ( ៧១លានឆ្នាំ​) នៅពេលនោះមានជីវីតដំបូង​នៃដាយណូស័រ ថនិកសត្វ សត្វស្លាបបានកើតឡើង និងការវិនាសសាបសូន្យដាយណូស័រនិងសត្វផ្សេងៗទៀត ។
 • ស័កប៉ាលេអូសូអ៉ីច មានបាតុភូតជាច្រើនដូចជា ផ្នែកសមុទ្រត្រូវគ្របដណ្តប់ដោយទ្វីប មានកើតភ្នំដែលមានលក្ខណៈជាភ្នំភ្លើង ( ៧០ លានឆ្នាំ ) ភ្នំងើបឡើងកើតផ្កាប៉ប្រះទឹក ( ៣៥លានឆ្នាំ ) មានសំណឹករួចហូរចាក់បង្គរក្នុងសមុទ្រ (​៥០លានឆ្នាំ​) ភ្នំគ្របដណ្តប់ដោយទឹកកក ដីទាបគ្របដណ្តប់ដោយវាលភក់ ( ៦៥លានឆ្នាំ​) ការលេចឡើងភ្នំអ៊ូរ៉ាល់និងអាប៉ាឡាស ( ៥៥លានឆ្នាំ ) ជីវីតសត្វ រុក្ខជាតិនិងត្រីក្នុងសមុទ្របានកើតឡើងហើយក៏មានការវិនាសនៃសត្វឥតឆ្អឹងកងដែរ ។
 • បុរេកំប៊្រីយៀង មានការវិវត្តនៃសំបកម៉ង់តូនិងស្នូផែនដីចាប់តាំងពី ១៣០០លានឆ្នាំ និងមានបាតុភូតខ្លះទៀតដូចជា ភ្នំភ្លើងនិងកំអែភ្នំភ្លើងជាច្រើន ពេលនោះក៏ចាប់ផ្តើមមានជីវីតកើតឡើង ប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងសមុទ្ររួមមានខ្ញែរសមុទ្រដែលមានកំណើតចាប់តាំងពី ៩៣០ លានឆ្នាំ

វិញ្ញាសាទី៥៣

Read More


About វិញ្ញាសាត្រៀមប្រឡង

Article: 1025


×

×

Tips to earn more points:

 • Get 2 point for each question.
 • Learn more how to earn point quickly with Point Center

Login

×

One more step

Please login to share your idea

Register Login